Archív článkov

01.03.2010 16:12

SMERNICA PRE POSKYTOVANIE REKONDIČNÝCH POBYTOV pre zamestnancov ZSSK CARGO dohodnutá!

Po minulo týždňovom kolektívnom vyjednávaní ku Smernici pre poskytovanie rekondičných pobytov zamestnancom Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s., kedy zástupcovia OC nesúhlasili s čiastočnou úhradou zo sociálneho fondu (ďalej iba SF), pripravil a predložil zamestnávateľ dve upravené verzie...

Celý článok

—————

18.02.2010 15:44

BÚRLIVÉ ROKOVANIA O KZ ZSSK POKRAČUJÚ

Dňa 18.02.2010 sa vo Valčíku uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania v rámci ZSSK, ktoré nemalo dlhého trvania. Ako prvý bod programu bolo prerokovanie a odsúhlasenie zmeny č. 8 do Pracovného poriadku. Ide o zmenu, ktorá iba reaguje na zmeny v Zákonníku práce a nemá žiadny...

Celý článok

—————

11.02.2010 18:36

Z ROKOVANIA VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHôDZE

Dňa 11. februára 2010 sme zavŕšili dvoj ročnú činnosť nášho Odborového zväzu zamestnancov železníc rokovaním Výročnej členskej schôdze. Prítomní si vypočuli správu o hospodárení, správu o činnosti, návrh plánu činnosti i návrh rozpočtu. V rámci diskusie predložili prítomní pozmeňujúci návrh článku...

Celý článok

—————

03.02.2010 15:55

MZDY na ZSSK PRED ROZHODCU!

  Pokračovanie kolektívneho vyjednávania ku článku 39 - Mzdy na ZSSK dnes neprinieslo dohodu. Po prerušení KV v minulom týždni ani separátne rokovania medzi FS a OZŽ  nič nevyriešili a tak dnešné rokovanie zahájil Mgr. Lelovský, ktorý za zamestnávateľa upozornil, že OC nezaujali spoločné...

Celý článok

—————

27.01.2010 18:29

V ZSSK ROKOVANIE O MZDÁCH POKRAČUJE

Dnes pokračovalo rokovanie o článku 39 - Mzdy, KZ 2010 pre zamestnancov ZSSK. Vlastnému rokovaniu o mzdách predchádzalo rokovanie o stanovení objemu finančných prostriedkov na výplatu základných prémií za prvý štvrťrok 2010, zmena Organizačného poriadku ZSSK a návrh zmeny číslo 10 do...

Celý článok

—————

25.01.2010 18:22

PREKÁŽKY V PRÁCI V CARGU DOHODNUTÉ!

Dnes, v pondelok 25. januára od 13:00 hodiny pokračovalo na Drieňovej kolektívne vyjednávanie o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Ako sme už informovali v stredu 20. januára, dnes bol posledný deň na rokovanie o podmienkach prekážok v práci, ktoré spôsobila hospodárska kríza a...

Celý článok

—————

25.01.2010 18:19

NA ŽSR NULOVÝ RAST MZDY

Dnes podpísali Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR s vedením firmy NULOVÝ nárast mzdy v roku 2010!  

Celý článok

—————

21.01.2010 16:39

POĎAKOVANIE

Odborový zväz zamestnancov železníc ďakuje touto cestou všetkým zamestnancom ZSSK, ktorí odovzdali svoje hlasy našim kandidátom JUDr. Petrovi Šulaimu a Mgr. Jozefovi Luhovi. Súčasne gratulujeme víťazovi volieb, kolegovi Andreaninovi a želáme mu skoré...

Celý článok

—————

20.01.2010 19:29

DOHODA k prekážkam v práci NEISTÁ

V CARGU dnes pokračovalo rokovanie OC k navrhnutým prekážkam v práci. Prvotné rozpaky nad riešením situácie počas rokovania zástupcov OC prerušil príchod GR ZSSK CARGO svojim príhovorom. Bez obalu objasnil skutočnú situáciu firmy a požiadal zástupcov OC o vyjadrenie k návrhu, ktorý zamestnávateľ...

Celý článok

—————

15.01.2010 16:42

VÝZVA GR ZSSK ing. Milana CHÚPEKA k Odborovým centrálam

   Vážení páni predsedovia a prezidenti odborových orgánov odborových organizácií, dovoľte mi v mene vedenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. osloviť Vás ohľadom rastu priemernej mzdy v roku 2010. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. po vyhodnotení skutočného...

Celý článok

—————


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————