Archív článkov

03.05.2009 08:59

POĎAKOVANIE

Odborový zväz zamestnancov železníc v mene smútiacej rodiny ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili v stredu 29. apríla poslednej rozlúčky s našou zosnulou predsedkyňou revíznej komisie - pani Soňou Janičkovou, - za ich slová sústrasti a za kvetinové dary.

Celý článok

—————

03.05.2009 08:38

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2009 podpísaná, - a čo ďalej?

V utorok 28. apríla 2009 bola vrcholovými predstaviteľmi OC a zamestnávateľa slávnostne podpísaná KZ 2009. Po tomto akte nasledovala neformálna časť akcie počas ktorej si zástupcovia zamestnancov vypočuli od generálneho riaditeľa ZSSK CARGO najnovšie informácie o hospodárení firmy po...

Celý článok

—————

27.04.2009 07:49

S pánom BOHOM, pani Soňa!

                                                S ľútosťou...

Celý článok

—————

08.04.2009 20:16

A ZÁZRAKY SA DEJÚ...

Ako sme k zázraku dospeli? Dnes popoludní sa odborové centrály opäť stretli, aby v priestoroch na Drieňovej potvrdili spoločný návrh článku 31. Zamestnávateľ k uvedenému návrhu predložil OC vlastný návrh, z 99% kopírujúci spoločný návrh OC. Na vyjasnenie rozporu si OC vyžiadali krátku...

Celý článok

—————

07.04.2009 17:03

NEUVERITEĽNÉ

Dnes v popoludňajších hodinách predložili odborové centrály zamestnávateľovi upravený SPOLOČNÝ NÁVRH  k článku 31 KZ. Aj keď bod a) návrhu pravdepodobne ešte bude prerokovaný a môže dôjsť k jeho malej úprave, tým, že 7 OC stiahlo svoje požiadavky na 4%- ný mzdový nárast, OZZŽ je presvedčený,...

Celý článok

—————

06.04.2009 18:08

PREROKOVANIE OPATRENÍ v ZSSK CARGO

Dnešné rokovanie zástupcov zamestnávateľa za účasti generálneho riaditeľa ZSSK CARGO so zástupcami zamestnancov malo oficiálne na programe iba dva body: Prerokovanie opatrení ZSSK CARGO a bod Rôzne. Generálny riaditeľ informoval o rozhodnutí Predstavenstva a o vydanom Opatrení ku zníženiu dopadu...

Celý článok

—————

31.03.2009 18:59

ŽE BY SA NIČ NESTALO?

Začiatok dnešného kolektívneho vyjednávania by pre nezaujatého pozorovateľa vyzeral ako klub priateľov, ktorí sa na seba usmievajú a očakávajú už vopred známe pozitívne udalosti. Realita je však tvrdá. Po príchode zástupcov zamestnávateľa upozornil Ing. Jaborek na program rokovania, ktorý...

Celý článok

—————

30.03.2009 20:58

ČO ĎALEJ?

Po nedohode odborových centrál na jednotné stanovisko k Návrhu zamestnávateľa predloženému v piatok 27.3.2009, bol poslednou možnosťou spoločný návrh OC predložený dnes do 12:00 zamestnávateľovi. Nestalo sa. Názorové rozpory pretrvávajúce od začiatku KV sa prejavili v plnej miere. Obe veľké...

Celý článok

—————

29.03.2009 12:39

ROZPORY NAĎALEJ TRVAJÚ

Piatkové kolektívne vyjednávanie v priestoroch Valčíka malo po oneskorom začiatku, kedy sa čakalo na generálneho riaditeľa ZSSK CARGO, nakoniec veľmi búrlivý priebeh. Zamestnávateľ predložil zástupcom zamestnancov NOVÝ návrh do KZ 2009 s doplnkami v článku 31 nasledovne: a) od 1.1.2009...

Celý článok

—————

26.03.2009 21:28

ZMENA MIESTA ZÁJAZDU

ZÁJAZD –„HLUBOKÁ nad VLTAVOU a ČESKÝ KRUMLOV“ PIATOK a Sobota 8. a 9. mája 2009 OZZŽ pri CARGO a ZSSK usporiada na základe plánu činnosti pre rok 2009 pre svojich členov a ostatných zamestnancov CARGO a ZSSK zájazd s nasledovným programom: Piatok 8. 5. - odchod...

Celý článok

—————


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————