17.12.2009 16:40

BÚRLIVÉ KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ZSSK

V stredu 16.12.2009 sa na žiadosť OC a ZSSK uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania k článku 39 Kolektívnej zmluvy - MZDY. Zamestnávateľ na spoločný návrh OC (zvýšenie miezd o 4% a 20,- € do tarifnej mzdy) odpovedal nulovým navýšením. Odborové centrály požiadali o prestávku, ktorá sa časovo predĺžila a po nej predložili kompromisný návrh, kde požadujú zvýšenie tarifnej mzdy o 20,- € a zachovanie prémií vo výške roku 2009. Aj tento návrh OC zamestnávateľ zamietol. Po diskusii sa OC dohodli na pokračovaní KV dňa 21.12.2009 s tým, že návrh OC predloží hlavný vyjednávač za zamestnávateľa na piatkovom zasadnutí Predstavenstva ZSSK a oboznámi OC s jeho stanoviskom. Následne predložili OC spoločný návrh na zmenu č. 3 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov, kde žiadajú mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 0,70 € /hodina, rovnakú sumu za prácu v sobotu a nedeľu a osobitný príplatok pre RČ a VČ v IC a EC vlakoch vo výške 0,25 €/hodina. Zamestnávateľ prehlásil, že tento návrh zasahuje do priemernej mzdy a preto dňa 21.12.2009 nebude mať relevantné podklady na to, aby mohol vyjednávať k článku 39.

Následne sa po búrlivej a emotívnej diskusii OC nedohodli medzi sebou na dátume pokračovania KV, keď jedna časť navrhovala termín 21.12.2009 a druhá časť súhlasila s termínom 27.01.2010, ktorý navrhol zamestnávateľ. V tejto nezhode hlavný vyjednávač ZSSK jednostranne prerušil KV s odôvodnením, aby OC zaslali spoločný návrh termínu pokračovania KV

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————