17.12.2009 16:40

BÚRLIVÉ KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ZSSK

V stredu 16.12.2009 sa na žiadosť OC a ZSSK uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania k článku 39 Kolektívnej zmluvy - MZDY. Zamestnávateľ na spoločný návrh OC (zvýšenie miezd o 4% a 20,- € do tarifnej mzdy) odpovedal nulovým navýšením. Odborové centrály požiadali o prestávku, ktorá sa časovo predĺžila a po nej predložili kompromisný návrh, kde požadujú zvýšenie tarifnej mzdy o 20,- € a zachovanie prémií vo výške roku 2009. Aj tento návrh OC zamestnávateľ zamietol. Po diskusii sa OC dohodli na pokračovaní KV dňa 21.12.2009 s tým, že návrh OC predloží hlavný vyjednávač za zamestnávateľa na piatkovom zasadnutí Predstavenstva ZSSK a oboznámi OC s jeho stanoviskom. Následne predložili OC spoločný návrh na zmenu č. 3 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov, kde žiadajú mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 0,70 € /hodina, rovnakú sumu za prácu v sobotu a nedeľu a osobitný príplatok pre RČ a VČ v IC a EC vlakoch vo výške 0,25 €/hodina. Zamestnávateľ prehlásil, že tento návrh zasahuje do priemernej mzdy a preto dňa 21.12.2009 nebude mať relevantné podklady na to, aby mohol vyjednávať k článku 39.

Následne sa po búrlivej a emotívnej diskusii OC nedohodli medzi sebou na dátume pokračovania KV, keď jedna časť navrhovala termín 21.12.2009 a druhá časť súhlasila s termínom 27.01.2010, ktorý navrhol zamestnávateľ. V tejto nezhode hlavný vyjednávač ZSSK jednostranne prerušil KV s odôvodnením, aby OC zaslali spoločný návrh termínu pokračovania KV

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

17.03.2023 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2023 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————