17.12.2009 16:40

BÚRLIVÉ KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ZSSK

V stredu 16.12.2009 sa na žiadosť OC a ZSSK uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania k článku 39 Kolektívnej zmluvy - MZDY. Zamestnávateľ na spoločný návrh OC (zvýšenie miezd o 4% a 20,- € do tarifnej mzdy) odpovedal nulovým navýšením. Odborové centrály požiadali o prestávku, ktorá sa časovo predĺžila a po nej predložili kompromisný návrh, kde požadujú zvýšenie tarifnej mzdy o 20,- € a zachovanie prémií vo výške roku 2009. Aj tento návrh OC zamestnávateľ zamietol. Po diskusii sa OC dohodli na pokračovaní KV dňa 21.12.2009 s tým, že návrh OC predloží hlavný vyjednávač za zamestnávateľa na piatkovom zasadnutí Predstavenstva ZSSK a oboznámi OC s jeho stanoviskom. Následne predložili OC spoločný návrh na zmenu č. 3 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov, kde žiadajú mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 0,70 € /hodina, rovnakú sumu za prácu v sobotu a nedeľu a osobitný príplatok pre RČ a VČ v IC a EC vlakoch vo výške 0,25 €/hodina. Zamestnávateľ prehlásil, že tento návrh zasahuje do priemernej mzdy a preto dňa 21.12.2009 nebude mať relevantné podklady na to, aby mohol vyjednávať k článku 39.

Následne sa po búrlivej a emotívnej diskusii OC nedohodli medzi sebou na dátume pokračovania KV, keď jedna časť navrhovala termín 21.12.2009 a druhá časť súhlasila s termínom 27.01.2010, ktorý navrhol zamestnávateľ. V tejto nezhode hlavný vyjednávač ZSSK jednostranne prerušil KV s odôvodnením, aby OC zaslali spoločný návrh termínu pokračovania KV

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————