17.12.2009 16:40

BÚRLIVÉ KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ZSSK

V stredu 16.12.2009 sa na žiadosť OC a ZSSK uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania k článku 39 Kolektívnej zmluvy - MZDY. Zamestnávateľ na spoločný návrh OC (zvýšenie miezd o 4% a 20,- € do tarifnej mzdy) odpovedal nulovým navýšením. Odborové centrály požiadali o prestávku, ktorá sa časovo predĺžila a po nej predložili kompromisný návrh, kde požadujú zvýšenie tarifnej mzdy o 20,- € a zachovanie prémií vo výške roku 2009. Aj tento návrh OC zamestnávateľ zamietol. Po diskusii sa OC dohodli na pokračovaní KV dňa 21.12.2009 s tým, že návrh OC predloží hlavný vyjednávač za zamestnávateľa na piatkovom zasadnutí Predstavenstva ZSSK a oboznámi OC s jeho stanoviskom. Následne predložili OC spoločný návrh na zmenu č. 3 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov, kde žiadajú mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 0,70 € /hodina, rovnakú sumu za prácu v sobotu a nedeľu a osobitný príplatok pre RČ a VČ v IC a EC vlakoch vo výške 0,25 €/hodina. Zamestnávateľ prehlásil, že tento návrh zasahuje do priemernej mzdy a preto dňa 21.12.2009 nebude mať relevantné podklady na to, aby mohol vyjednávať k článku 39.

Následne sa po búrlivej a emotívnej diskusii OC nedohodli medzi sebou na dátume pokračovania KV, keď jedna časť navrhovala termín 21.12.2009 a druhá časť súhlasila s termínom 27.01.2010, ktorý navrhol zamestnávateľ. V tejto nezhode hlavný vyjednávač ZSSK jednostranne prerušil KV s odôvodnením, aby OC zaslali spoločný návrh termínu pokračovania KV

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

13.01.2020 07:15

Pripravované akcie „Divadlá 2020“.

Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri CARGO, ZSSK a ŽSR plánuje usporiadať pre svojich členov návštevu...

Celý článok

—————

24.09.2019 07:50

Pozvánka na Novozámocký klobáskový festival - 09.11.2019

Vážení členovia OZZŽ, po ďalšom úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ na klobásovom festivale  v Nových...

Celý článok

—————

04.09.2019 07:24

Pozvánka na na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

Vážení kolegovia,   srdečne Vás pozývame na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu...

Celý článok

—————

28.06.2019 07:38

Súhrnná informácia z 8. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR zo dňa 26. 6. 2019

                    

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————