17.12.2009 16:40

BÚRLIVÉ KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ZSSK

V stredu 16.12.2009 sa na žiadosť OC a ZSSK uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania k článku 39 Kolektívnej zmluvy - MZDY. Zamestnávateľ na spoločný návrh OC (zvýšenie miezd o 4% a 20,- € do tarifnej mzdy) odpovedal nulovým navýšením. Odborové centrály požiadali o prestávku, ktorá sa časovo predĺžila a po nej predložili kompromisný návrh, kde požadujú zvýšenie tarifnej mzdy o 20,- € a zachovanie prémií vo výške roku 2009. Aj tento návrh OC zamestnávateľ zamietol. Po diskusii sa OC dohodli na pokračovaní KV dňa 21.12.2009 s tým, že návrh OC predloží hlavný vyjednávač za zamestnávateľa na piatkovom zasadnutí Predstavenstva ZSSK a oboznámi OC s jeho stanoviskom. Následne predložili OC spoločný návrh na zmenu č. 3 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov, kde žiadajú mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 0,70 € /hodina, rovnakú sumu za prácu v sobotu a nedeľu a osobitný príplatok pre RČ a VČ v IC a EC vlakoch vo výške 0,25 €/hodina. Zamestnávateľ prehlásil, že tento návrh zasahuje do priemernej mzdy a preto dňa 21.12.2009 nebude mať relevantné podklady na to, aby mohol vyjednávať k článku 39.

Následne sa po búrlivej a emotívnej diskusii OC nedohodli medzi sebou na dátume pokračovania KV, keď jedna časť navrhovala termín 21.12.2009 a druhá časť súhlasila s termínom 27.01.2010, ktorý navrhol zamestnávateľ. V tejto nezhode hlavný vyjednávač ZSSK jednostranne prerušil KV s odôvodnením, aby OC zaslali spoločný návrh termínu pokračovania KV

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

  Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019   Dňa 20.2.2019 dospeli...

Celý článok

—————

14.02.2019 07:10

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

  Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————