17.02.2012 00:00

Kolektívne vyjednávanie – neuskutočnené!

Dňa 16.2.2012 zvolal zamestnávateľ ZSSK CARGO zástupcov zamestnancov na kolektívne vyjednávanie o:

-          Smernici pre odmeňovanie zamestnancov ZSSK CARGO,
-          Smernici pre plánovanie pracovného času zamestnancov ZSSK CARGO

Z dôvodu neúčasti zástupcu „Federácie prevádzkových pracovníkov“  bolo dohodnuté, že sa kolektívne vyjednávanie neuskutoční a k predloženému návrhu zamestnávateľa zašlú zástupcovia OC spoločný protinávrh v termíne do 29.2.2012 a až následne sa bude kolektívne vyjednávať.
 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

17.03.2023 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2023 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————