19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!

 

V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia:

Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládov ňa - Cestovná kancelária DAKA

 

Termín-16.09.2023

 

Cena 29 €/účastník.

 

 

 

Viac informácií najdete na internetovej adrese:

Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa - Cestovná  kancelária DAKA (cestovnakancelariadaka.sk)

 

Členom  OZZŽ  bude uhradená cena zájazdu v plnej výške

 

Záväzné prihlášky žiadame doručiť obratom, najneskôr však do 21.04.2023  na adresu:

 

p. Kalamár Róbert tel. 920/2399,

 

 

Záväzné prihlásenie bude akceptované po úhrade: 29 € za každú osobu.

Členovia OZZŽ zaplatia zálohu vo výške 10 €.

 

Číslo účtu OZZŽ s IBAN: SK35 1100 0000 0026 2511 6694.

Do poznámky uveďte Vaše meno + zájazd Rakúsko.

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

17.03.2023 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2023 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————