Náš tím

Bankový kontakt:

Bankový kontakt:

Číslo účtu: 2625116694/1100

Variabilný symbol: dátum narodenia (napr. 02051975)

Do poznámky treba napísať meno odosielateľa peňazí a dôvod zaslania peňazí (napr. tábor, divadlo+názov predstavenia, výlet+miesto, atď.)

Viac

—————

Predseda OZZŽ:

Predseda OZZŽ:

Ing. Peter Tomašovič

Email: Tomasovic.peter@zscargo.sk

Telefón: +421 2 2029 7052

Adresa: Drieňová 24, 820 09 Bratislava

Mobil: 0918 574 309

 

Viac

—————

Podpredseda OZZŽ:

Ing. Jozefína Čerňanová

Email: Cernanova.Jozefina@slovakrail.sk

Telefón: +421 2 2029 7197

Železničný telefón:     920 7197

Adresa: Rožňavská 1, Bratislava

Viac

—————

Podpredseda OZZŽ

Podpredseda OZZŽ

Mgr. Pavol Fabula

Email:  FabulaPavol@zsr.sk 

Telefón: +421 2 2029 5550

Železničný telefón:     920 5550

Adresa: GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava

Viac

—————

Tajomník OZZŽ

Tajomník OZZŽ

Ing. Róbert Kalamár

Email: Kalamar.Robert@zsr.sk  

Telefón: +421 2 2029 2399

Železničný telefón:     920 2399

Adresa: GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava

Viac

—————

Hospodárka

Hospodárka

Danka Michalčíková

Email: zsskue@slovakrail.sk

Telefón: +421 2 2029 7639

Železničný telefón:     920 7639

Adresa: Rožňavská 1, Bratislava

Viac

—————

Člen výboru

Ing. Martin Ivanič

Email: Ivanic.Martin@zscargo.sk

Telefón: +421 2 2029 7523

 

Adresa: Drieňová 24, 820 09 Bratislava

Viac

—————

Člen výboru

Ing. Zdenĕk Friedrich

Email: Taboryzf@gmail.com

 

Adresa: Jiráskova 15, 917 02 Trnava

Viac

—————

Členka výboru

Ema Velikovová

Email: : Velikovova.Ema@zscargo.sk

Telefón: +421 2 2029 2319

 

Viac

—————

Člen výboru

Člen výboru

Ing. Marián Pipíš

Email: Pipis.Marian@zsr.sk

Telefón: +421 2 2029 7744

Železničný telefón:     920 7744

Adresa: GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava

      

 

 

Viac

—————

Člen výboru

Viktória Hroncová

Email: Hroncova.Viktoria@gmail.com

Mobil: 0902 657 891

Adresa: žst. Bratislava hl.st.

 

Viac

—————

Členka výboru

                       Členka výboru

Anna Michaličková-Moravická

E-mail:  Moravicka.Anna@slovakrail.sk

Telefón: +421 2 2029 5738

Železničný telefón:     920 5738

Adresa: Rožňavská 1, Bratislava

Viac

—————

Predsedkyňa revíznej komisie

Predsedkyňa revíznej komisie

Simonne Kloknerová

Email: Kloknerova@ozzz.eu

Telefón: +421 2 2029 2670

Železničný telefón:     920 2670

Adresa: Rožňavská 1, Bratislava

Viac

—————

Člen revíznej komisie OZZŽ

Člen revíznej komisie OZZŽ

Ing. Jozef Vlkovič

Email: Vlkovic.Jozef@zsr.sk

Telefón: +421 2 2029 7422

Železničný telefón:     920 7422

Adresa: GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava             

 

Viac

—————

Členka revíznej komisie OZZŽ

Mária Mešťanová

Email: mestanova.maria@gmail.com

Mobil: 0903 391 401

Viac

—————

Členka revíznej komisie OZZŽ

 

Bc. Janette Kamenická

Email: Kamenicka.Janette@slovakrail.sk

Telefón: +421 2 2029 7251

Železničný telefón:     920 7251

Adresa: Rožňavská 1,  Bratislava

Viac

—————


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

  Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019   Dňa 20.2.2019 dospeli...

Celý článok

—————

14.02.2019 07:10

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

  Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————