Náš tím

Bankový kontakt:

Bankový kontakt:

Číslo účtu: SK35 1100 0000 0026 2511 6694

(2625116694/1100)

Variabilný symbol: dátum narodenia (napr. 02051975)

Do poznámky treba napísať meno odosielateľa peňazí a dôvod zaslania peňazí (napr. tábor, divadlo+názov predstavenia, výlet+miesto, atď.)

Viac

—————

Predseda OZZŽ:

Predseda OZZŽ:

Ing. Peter Tomašovič

Email: Tomasovic.peter@zscargo.sk

Telefón: +421 2 2029 7052

Adresa: Dopravná, Bratislava

Mobil: 0918 574 309

 

Viac

—————

Podpredseda OZZŽ:

Ing. Jozefína Čerňanová

Email: Cernanova.Jozefina@slovakrail.sk

Telefón: +421 2 2029 7197

Železničný telefón:     920 7197

Adresa: Rožňavská 1, Bratislava

Viac

—————

Podpredseda OZZŽ

Podpredseda OZZŽ

Ing. Róbert Kalamár

Email:  Kalamar.Robert@zsr.sk  

Telefón: +421 2 2029 2399

Železničný telefón:     920 2399

Adresa: ŽT, Kováčska 3 , Bratislava

Viac

—————

Tajomník OZZŽ

Ing. Veronika Tomašovičová

Email: Tomasovicova.Nika@zsr.sk  

Telefón: +421 2 2029 5574

Železničný telefón:     920 5574

Adresa: SM, Šancová 5/C, Bratislava

Viac

—————

Hospodárka

Hospodárka

Danka Michalčíková

Email: zsskue@slovakrail.sk

Telefón: +421 2 2029 7639

Železničný telefón:     920 7639

Adresa: Rožňavská 1, Bratislava

Viac

—————

Člen výboru

Ing. Martin Ivanič

Email: Ivanic.Martin@slovakrail.sk

 

 

Viac

—————

Členka výboru

Ema Velikovová

Email: : emavelikovova@gmail.com

 

 

Viac

—————

Člen výboru

Viktória Hroncová

Email: Hroncova.Viktoria@gmail.com

Mobil: 0902 657 891

Adresa: žst. Bratislava hl.st.

 

Viac

—————

Člen výboru

Juraj  Macák

Email: macak.juraj@gmail.com

 

Viac

—————

Členka výboru

Mgr. Soňa Fabulová

Email: 'fabulova.sona@slovakrail.sk

 

Viac

—————

Členka výboru

                       Členka výboru

Anna Michaličková-Moravická

E-mail:  dudzi49@gmail.com

 

Viac

—————

Predsedkyňa revíznej komisie

Predsedkyňa revíznej komisie

Simonne Kloknerová

Email: Kloknerova@ozzz.eu

Telefón: +421 2 2029 2670

Železničný telefón:     920 2670

Adresa: Rožňavská 1, Bratislava

Viac

—————

Člen revíznej komisie OZZŽ

Člen revíznej komisie OZZŽ

Ing. Jozef Vlkovič

Email: Vlkovic.Jozef@zsr.sk

Telefón: +421 2 2029 7422

Železničný telefón:     920 7422

Adresa: GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava             

 

Viac

—————

Členka revíznej komisie OZZŽ

Mária Mešťanová

Email: mestanova.maria@gmail.com

Mobil: 0903 391 401

Viac

—————

Členka revíznej komisie OZZŽ

 

Bc. Janette Kamenická

Email: Kamenicka.Janette@slovakrail.sk

Telefón: +421 2 2029 7251

Železničný telefón:     920 7251

Adresa: Rožňavská 1,  Bratislava

Viac

—————


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————