20.01.2011 16:16

ČERSTVÉ AKTUALITY

ROKOVANIE VÝBORU OZZŽ"

V utorok sa uskutočnilo prvé tohtoročné rokovanie Výboru OZZŽ. Do programu bolo zaradené i oživenie v podobe gratulácie našej jubilantke, pani EVKE BOŽENÍKOVEJ zaželali prítomní členovia výboru pevné zdravie, šťastie, lásku a pohodu do ďalších dní života a odovzdali jej malý darček a kyticu.

Ďalší program rokovania už nebol taký radostný. Rokovanie o KZ vo všetkých troch firmách stroskotáva na problematike miezd. Predseda informoval prítomných členov Výboru o plánovanom rokovaní s Ministrom, ktoré bolo tesne pred začiatkom rokovania zrušené a preložené na február. Toto čiastočne spôsobilo zmenu programu rokovania, lebo postoj OC sa mal po 19. januári odvíjať od výsledkov spoločného rokovania Ministra dopravy, generálnych riaditeľov ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR.

Živá diskusia sa rozvinula okolo návrhu spoločného sociálneho programu pre všetky tri spoločnosti, kde ide o to, že pre zamestnancov ŽSR a ZSSK sa odstupné odvíja od platnej KZ a pri vyšších platoch sú na tom lepšie, ako pri schválení jednotného sociálneho programu.

V rámci bodu rôzne, odsúhlasili prítomní termín Výročnej členskej schôdze, ktorá bude v utorok   8. februára od 15:15 hodiny v priestoroch ZSSK na Rožnavskej 1 v Bratislave

ZSSK - streda 19.1.2011

Priestory Valčíku boli miestom rokovania OC s vedením ZSSK. Keďže bolo dočasne pozastavené hromadné prepúšťanie, o ktorom sa malo na tomto stretnutí rokovať, bod 3. programu bol zrušený.  Vedenie ZSSK preto venovalo väčší priestor rozboru súčasnej situácie ZSSK, ktorá nie je "ružová" a dlhy spoločnosti sú väčšie, ako si mnohí doteraz vedeli predstaviť. Z tohto dôvodu hľadali prítomní možnosti úsporných krokov, ktoré by tak neboleli. Ide najmä o navrhované úspory rušenia nerentabilných spojov a medzi iným, podľa vízie nového riaditeľa Úseku obchodu aj získavanie bohatých občanov na cestovanie železnicou.

Odborové centrály súhlasia s tým, aby sa všetci na ZSSK podieľali na šetrení, ale odmietajú nekoncepčné rozhodnutia.

ZOOvŽD - štvrtok 20.21.2011

S ohľadom na rokovanie premiérky s OZŽ, rozhodli sme sa za Zväz odborových organizácií v železničnej doprave, osloviť pani Radičovú listom - text v plnom znení je súčasťou ďalšieho textu, aby sme sa i my zúčastňovali rokovania o revitalizácii a reštrukturalizácii železničného sektora. Sila nášho zväzu je o to väčšia, že rušňovodiči a výpravcovia sú hybnou silou železnice! V súčasnosti majú o vstup do ZOOvŽD záujem ďalšie dve odborové centrály z Východu republiky. Ako náhle potvrdia oficiálne svoje rozhodnutie, o to viac bude nutné počítať s názorom ZOOvŽD a táto stránka Vám podá okamžitú informáciu.

Tu už je list pani Premiérke:

Zväz odborových organizácií v železničnej doprave

Klemensova 8

813 61 Bratislava                                                                               

                                                              Vážená pani, Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

                                                              Predsedníčka vlády SR
                                                              Úrad vlády Slovenskej republiky

                                                              Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

 

Žiadosť o rokovanie

Vážená pani premiérka,

            dňom 26.02.2009 vznikol Zväz odborových organizácií v železničnej doprave (ZOOvŽD), ktorého členmi sú Federácia strojvodcov (FS), Odborový zväz zamestnancov železníc (OZZŽ) a Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD).

            Dovoľte mi požiadať Vás o láskavosť, prizvať zástupcov tohto zväzu, pri rokovaniach o riešení problémov v železničnom sektore.

            O riešenie týchto problémov požiadalo Odborové združenie železničiarov (OZŽ), teda jedna z trinástich odborových organizácií, pôsobiacich v sektore železníc. Súhlasíme s Vaším postupom po rokovaní dňa 17.01.2011, ale dovolím si Vás informovať, že OZŽ nemá poverenie zastupovať i náš zväz z dôvodu, že nie vždy sa naše požiadavky zhodujú, a preto požadujeme účasť na týchto rokovaniach.

S úctou

                 Milan Hošták v. r.

                prezident ZOOvŹD

                                                                     v Bratislave 20. 01. 2011

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————