18.02.2010 15:44

BÚRLIVÉ ROKOVANIA O KZ ZSSK POKRAČUJÚ

Dňa 18.02.2010 sa vo Valčíku uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania v rámci ZSSK, ktoré nemalo dlhého trvania. Ako prvý bod programu bolo prerokovanie a odsúhlasenie zmeny č. 8 do Pracovného poriadku. Ide o zmenu, ktorá iba reaguje na zmeny v Zákonníku práce a nemá žiadny priamy dosah na zamestnancov.  Druhým bodom malo byť prerokovanie Zmeny č. 3 do Smernice pre odmeňovanie. Išlo o pokračovanie zo dňa 25.11., 16.12.2009 a 03.02.2010. Tu opäť prišlo k rozporu medzi odborovými centrálami, pri čom v tomto prípade niektoré OC prezentujú názor, že ide o DVE rôzne kolektívne vyjednávania lebo:
1)      bod 39 KZ - nedohoda - zamestnávateľ už požiadal MPSVaR o vymenovanie rozhodcu (ide o politické rozhodnutie a je možné, že do volieb nebude rozhodca MPSVaR menovaný)
2)      Zmena č. 3 do Smernice o odmeňovaní.
Druhá časť zástupcov OC presviedča ostatných, že o Zmene č. 3 bude možné kolektívne vyjednávať až po rozhodnutí rozhodcu.
Po prestávke, počas ktorej bola opäť "hustá" atmosféra, nedohodli OC žiadne spoločné stanovisko. V čase, kedy nebola prestávka ukončená, vyšli zástupcovia FS mimo rokovacej sály. Zástupcovia OZŽ medzi tým privolali kolektívnych vyjednávačov zamestnávateľa. Keďže prítomní zástupcovia FS boli v tom čase na "fajčiarskej prestávke", došlo k nedorozumeniu a zamestnávateľ ukončil pre neprítomnosť všetkých OC kolektívne vyjednávanie, čo prekvapilo viacerých, vrátane nášho zástupcu OZZŽ na KV.
Poznámka: 
Keďže v prípade rokovania a Smernici pre odmeňovanie ide o iné - druhé KV, malo by o tejto problematike rokovanie pokračovať.

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————