18.02.2010 15:44

BÚRLIVÉ ROKOVANIA O KZ ZSSK POKRAČUJÚ

Dňa 18.02.2010 sa vo Valčíku uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania v rámci ZSSK, ktoré nemalo dlhého trvania. Ako prvý bod programu bolo prerokovanie a odsúhlasenie zmeny č. 8 do Pracovného poriadku. Ide o zmenu, ktorá iba reaguje na zmeny v Zákonníku práce a nemá žiadny priamy dosah na zamestnancov.  Druhým bodom malo byť prerokovanie Zmeny č. 3 do Smernice pre odmeňovanie. Išlo o pokračovanie zo dňa 25.11., 16.12.2009 a 03.02.2010. Tu opäť prišlo k rozporu medzi odborovými centrálami, pri čom v tomto prípade niektoré OC prezentujú názor, že ide o DVE rôzne kolektívne vyjednávania lebo:
1)      bod 39 KZ - nedohoda - zamestnávateľ už požiadal MPSVaR o vymenovanie rozhodcu (ide o politické rozhodnutie a je možné, že do volieb nebude rozhodca MPSVaR menovaný)
2)      Zmena č. 3 do Smernice o odmeňovaní.
Druhá časť zástupcov OC presviedča ostatných, že o Zmene č. 3 bude možné kolektívne vyjednávať až po rozhodnutí rozhodcu.
Po prestávke, počas ktorej bola opäť "hustá" atmosféra, nedohodli OC žiadne spoločné stanovisko. V čase, kedy nebola prestávka ukončená, vyšli zástupcovia FS mimo rokovacej sály. Zástupcovia OZŽ medzi tým privolali kolektívnych vyjednávačov zamestnávateľa. Keďže prítomní zástupcovia FS boli v tom čase na "fajčiarskej prestávke", došlo k nedorozumeniu a zamestnávateľ ukončil pre neprítomnosť všetkých OC kolektívne vyjednávanie, čo prekvapilo viacerých, vrátane nášho zástupcu OZZŽ na KV.
Poznámka: 
Keďže v prípade rokovania a Smernici pre odmeňovanie ide o iné - druhé KV, malo by o tejto problematike rokovanie pokračovať.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

25.04.2019 10:05

Súhrnná informácia z 2. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

Druhé  kolo kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR sa uskutočnilo v zmenenom termíne 17.4.2019,...

Celý článok

—————

29.03.2019 07:01

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

Dňa 27. 3. 2019 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR. Za OZŽ sa kolektívneho...

Celý článok

—————

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————