18.02.2010 15:44

BÚRLIVÉ ROKOVANIA O KZ ZSSK POKRAČUJÚ

Dňa 18.02.2010 sa vo Valčíku uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania v rámci ZSSK, ktoré nemalo dlhého trvania. Ako prvý bod programu bolo prerokovanie a odsúhlasenie zmeny č. 8 do Pracovného poriadku. Ide o zmenu, ktorá iba reaguje na zmeny v Zákonníku práce a nemá žiadny priamy dosah na zamestnancov.  Druhým bodom malo byť prerokovanie Zmeny č. 3 do Smernice pre odmeňovanie. Išlo o pokračovanie zo dňa 25.11., 16.12.2009 a 03.02.2010. Tu opäť prišlo k rozporu medzi odborovými centrálami, pri čom v tomto prípade niektoré OC prezentujú názor, že ide o DVE rôzne kolektívne vyjednávania lebo:
1)      bod 39 KZ - nedohoda - zamestnávateľ už požiadal MPSVaR o vymenovanie rozhodcu (ide o politické rozhodnutie a je možné, že do volieb nebude rozhodca MPSVaR menovaný)
2)      Zmena č. 3 do Smernice o odmeňovaní.
Druhá časť zástupcov OC presviedča ostatných, že o Zmene č. 3 bude možné kolektívne vyjednávať až po rozhodnutí rozhodcu.
Po prestávke, počas ktorej bola opäť "hustá" atmosféra, nedohodli OC žiadne spoločné stanovisko. V čase, kedy nebola prestávka ukončená, vyšli zástupcovia FS mimo rokovacej sály. Zástupcovia OZŽ medzi tým privolali kolektívnych vyjednávačov zamestnávateľa. Keďže prítomní zástupcovia FS boli v tom čase na "fajčiarskej prestávke", došlo k nedorozumeniu a zamestnávateľ ukončil pre neprítomnosť všetkých OC kolektívne vyjednávanie, čo prekvapilo viacerých, vrátane nášho zástupcu OZZŽ na KV.
Poznámka: 
Keďže v prípade rokovania a Smernici pre odmeňovanie ide o iné - druhé KV, malo by o tejto problematike rokovanie pokračovať.

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————