30.03.2009 20:58

ČO ĎALEJ?

Po nedohode odborových centrál na jednotné stanovisko k Návrhu zamestnávateľa predloženému v piatok 27.3.2009, bol poslednou možnosťou spoločný návrh OC predložený dnes do 12:00 zamestnávateľovi.

Nestalo sa. Názorové rozpory pretrvávajúce od začiatku KV sa prejavili v plnej miere. Obe veľké odborové centrály nedošli ani dnes ku zhode. Odlišný názor na zapracovanie jednočlenného (ďalej iba "JČ") do tarifu i napriek súhlasu zamestnávateľa nenašiel podporu u OZŽ a ďalších šiestich OC. Preto dnešný, iba "kozmeticky" upravený návrh OZŽ - rozpory uvádzame tu: 

Bod 31

a)      Zamestnávateľ v roku 2009 zachová minimálne výšku priemerných miezd vyplatených v roku 2008 v ZSSK CARGO a v jednotlivých úsekoch,

V rámci toho zabezpečí zmenu štruktúry miezd nasledovne:

a)      nárast mzdových taríf a mzdových úrovní od 1.4.2009 o 4% oproti mzdovým tarifám a mzdovým úrovniam platným v roku 2008,

g)      s účinnosťou od 1.1.2010 zapracovanie príplatku za obsadenie činného HDV iba rušňovodičom do mzdových taríf vo výške 79 €.

C/        Prekážky v práci

Upraviť znenie a doplniť o podnety:

  • 60%  upraviť na 80%,

-  v ktorom síce bol návrh JČ - ale až od 1.1. 2010,  na FS nezapôsobil, ba dokonca FS odmietla i dodatočnú požiadavku na predĺženie platnosti KZ 2008 do konca roku 2009.

  Na základe prerokovana tohto návrhu, zaslal predseda OZZŽ nasledovnú odpoveď k predloženému návrhu:

Nemáme dôvod veriť, že tento konfrontačný návrh súvisí s dobrom pre zamestnancov.

V žiadnom prípade nechceme vyvolávať rozpory medzi OC, ale súčasne nechceme zamestnávateľa dotlačiť do situácie, v ktorej by nemal žiadny reálny nástroj ako znížiť náklady firmy bez toho, aby nemusel prepúšťať. Zamestnanosť, podpísanie KZ - jej predĺženie i to, aby výplata bola vo výplatnom termíne na účte je pre našu OC dôležitejšie, ako to, aby sme dostali presunutie 4% z pohyblivej zložky mzdy do pevnej zložky mzdy, resp. príplatok za HDV.

Ako sme už uviedli vo včerajších "novinkách" tromfy mali traja silní... To, že náš OZZŽ súhlasil s návrhom zamestnávateľa až na žiadosť o 70% v bode C/, nemalo žiadny vplyv na vyriešenie tejto ťažkej situácie.zajtra, utorok 31.3. 2009 - zvolal zamestnávateľ kolektívne vyjednávanie. Program nám ale nedáva veľa dôvodov k opimizmu:

1. Zhodnotenie aktuálnej situácie v kolektívnom vyjednávaní o PKZ 2009.

2. Informácia zamestnávateľa o uznesení Predstavenstva ZSSK CARGO k aktuálnej situácii v kolektívnom vyjednávaní.

3. Rôzne.

Preto je záverom dnešných noviniek skutočne na mieste otázka: "Čo ďalej?"

 

 

 

 

 

 

 

g)

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:12

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK

  8. 1. 2019 zamestnávateľ súhlasil so sprostredkovateľom navrhnutým zástupcami zamestnancov v spore...

Celý článok

—————

21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových...

Celý článok

—————

14.12.2018 13:36

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK konaného dňa 14.12.2018

Dňa 14.12.2018 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Bola dosiahnutá dohoda v Smernici pre...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————