20.01.2010 19:29

DOHODA k prekážkam v práci NEISTÁ

V CARGU dnes pokračovalo rokovanie OC k navrhnutým prekážkam v práci. Prvotné rozpaky nad riešením situácie počas rokovania zástupcov OC prerušil príchod GR ZSSK CARGO svojim príhovorom. Bez obalu objasnil skutočnú situáciu firmy a požiadal zástupcov OC o vyjadrenie k návrhu, ktorý zamestnávateľ predložil v piatok 15. januára. Súčasne pripomenul, že s ohľadom na Podnikateľský plán, ktorý bude schvaľovať Predstavenstvo, musí byť organizačnými opatreniami usporených cca 3 984064 EUR (120 miliónov SK) a Predstavenstvo musí túto úlohu splniť. Skôr ako odišiel, odovzdal slovo Ing. Antonovi Jaborkovi, ktorý vysvetlil prítomným hodnoty údajov z tabuliek zaoberajúcich sa dopadmi flexi konta a prekážok na strane zamestnávateľa v roku 2009.

Po tomto výklade nasledovala vyžiadaná prestávka a po nej vo vášnivej atmosfére dospeli všetky OC k jednotnému stanovisku. Príchodom zástupcov zamestnávateľa sa začala reálne približovať dohoda až do chvíle, kedy zástupca FS požiadal o vysvetlenie, či v prípade prekážky na strane zamestnávateľa vo výške 70%, budú odpustené všetky neodpracované hodiny flexi-konta. Keďže zamestnávateľ odpovedal záporne, zástupcovia FS požiadali o prerušenie a čas na rozmyslenie. Ing. Anton Jaborek upozornil prítomných na slová GR ZSSK CARGO, o nutnosti úspor s ohľadom na Podnikateľský plán 2010 a pozval prítomných na záverečné rokovanie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. januára od 13:00 hodiny na Drieňovej, to znamená 1 deň pred rokovaním Predstavenstva!

Čo bolo predrokované ale nakoniec neschválené?

  1. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa pre neturnusových zamestnancov od 1. februára 2010
  2. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa pre turnusových zamestnancov od 1. marca 2010
  3. Hodnota náhrad vo výške 70% priemernej mzdy
  4. Obvyklý deň prekážok na strane zamestnávateľa pre zamestnancov v denných zmenách  - vždy v piatok
  5. Obvyklý deň prekážok na strane zamestnávateľa pre zamestnancov Úseku 20 a Ú 40 spravidla v stredu
  6. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa OC navrhujú 30. 6. 2010 - zamestnávateľ s ohľadom na Podnikateľský plán 31. 12. 2010

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————