20.01.2010 19:29

DOHODA k prekážkam v práci NEISTÁ

V CARGU dnes pokračovalo rokovanie OC k navrhnutým prekážkam v práci. Prvotné rozpaky nad riešením situácie počas rokovania zástupcov OC prerušil príchod GR ZSSK CARGO svojim príhovorom. Bez obalu objasnil skutočnú situáciu firmy a požiadal zástupcov OC o vyjadrenie k návrhu, ktorý zamestnávateľ predložil v piatok 15. januára. Súčasne pripomenul, že s ohľadom na Podnikateľský plán, ktorý bude schvaľovať Predstavenstvo, musí byť organizačnými opatreniami usporených cca 3 984064 EUR (120 miliónov SK) a Predstavenstvo musí túto úlohu splniť. Skôr ako odišiel, odovzdal slovo Ing. Antonovi Jaborkovi, ktorý vysvetlil prítomným hodnoty údajov z tabuliek zaoberajúcich sa dopadmi flexi konta a prekážok na strane zamestnávateľa v roku 2009.

Po tomto výklade nasledovala vyžiadaná prestávka a po nej vo vášnivej atmosfére dospeli všetky OC k jednotnému stanovisku. Príchodom zástupcov zamestnávateľa sa začala reálne približovať dohoda až do chvíle, kedy zástupca FS požiadal o vysvetlenie, či v prípade prekážky na strane zamestnávateľa vo výške 70%, budú odpustené všetky neodpracované hodiny flexi-konta. Keďže zamestnávateľ odpovedal záporne, zástupcovia FS požiadali o prerušenie a čas na rozmyslenie. Ing. Anton Jaborek upozornil prítomných na slová GR ZSSK CARGO, o nutnosti úspor s ohľadom na Podnikateľský plán 2010 a pozval prítomných na záverečné rokovanie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. januára od 13:00 hodiny na Drieňovej, to znamená 1 deň pred rokovaním Predstavenstva!

Čo bolo predrokované ale nakoniec neschválené?

  1. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa pre neturnusových zamestnancov od 1. februára 2010
  2. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa pre turnusových zamestnancov od 1. marca 2010
  3. Hodnota náhrad vo výške 70% priemernej mzdy
  4. Obvyklý deň prekážok na strane zamestnávateľa pre zamestnancov v denných zmenách  - vždy v piatok
  5. Obvyklý deň prekážok na strane zamestnávateľa pre zamestnancov Úseku 20 a Ú 40 spravidla v stredu
  6. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa OC navrhujú 30. 6. 2010 - zamestnávateľ s ohľadom na Podnikateľský plán 31. 12. 2010

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:12

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK

  8. 1. 2019 zamestnávateľ súhlasil so sprostredkovateľom navrhnutým zástupcami zamestnancov v spore...

Celý článok

—————

21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových...

Celý článok

—————

14.12.2018 13:36

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK konaného dňa 14.12.2018

Dňa 14.12.2018 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Bola dosiahnutá dohoda v Smernici pre...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————