20.01.2010 19:29

DOHODA k prekážkam v práci NEISTÁ

V CARGU dnes pokračovalo rokovanie OC k navrhnutým prekážkam v práci. Prvotné rozpaky nad riešením situácie počas rokovania zástupcov OC prerušil príchod GR ZSSK CARGO svojim príhovorom. Bez obalu objasnil skutočnú situáciu firmy a požiadal zástupcov OC o vyjadrenie k návrhu, ktorý zamestnávateľ predložil v piatok 15. januára. Súčasne pripomenul, že s ohľadom na Podnikateľský plán, ktorý bude schvaľovať Predstavenstvo, musí byť organizačnými opatreniami usporených cca 3 984064 EUR (120 miliónov SK) a Predstavenstvo musí túto úlohu splniť. Skôr ako odišiel, odovzdal slovo Ing. Antonovi Jaborkovi, ktorý vysvetlil prítomným hodnoty údajov z tabuliek zaoberajúcich sa dopadmi flexi konta a prekážok na strane zamestnávateľa v roku 2009.

Po tomto výklade nasledovala vyžiadaná prestávka a po nej vo vášnivej atmosfére dospeli všetky OC k jednotnému stanovisku. Príchodom zástupcov zamestnávateľa sa začala reálne približovať dohoda až do chvíle, kedy zástupca FS požiadal o vysvetlenie, či v prípade prekážky na strane zamestnávateľa vo výške 70%, budú odpustené všetky neodpracované hodiny flexi-konta. Keďže zamestnávateľ odpovedal záporne, zástupcovia FS požiadali o prerušenie a čas na rozmyslenie. Ing. Anton Jaborek upozornil prítomných na slová GR ZSSK CARGO, o nutnosti úspor s ohľadom na Podnikateľský plán 2010 a pozval prítomných na záverečné rokovanie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. januára od 13:00 hodiny na Drieňovej, to znamená 1 deň pred rokovaním Predstavenstva!

Čo bolo predrokované ale nakoniec neschválené?

  1. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa pre neturnusových zamestnancov od 1. februára 2010
  2. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa pre turnusových zamestnancov od 1. marca 2010
  3. Hodnota náhrad vo výške 70% priemernej mzdy
  4. Obvyklý deň prekážok na strane zamestnávateľa pre zamestnancov v denných zmenách  - vždy v piatok
  5. Obvyklý deň prekážok na strane zamestnávateľa pre zamestnancov Úseku 20 a Ú 40 spravidla v stredu
  6. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa OC navrhujú 30. 6. 2010 - zamestnávateľ s ohľadom na Podnikateľský plán 31. 12. 2010

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————