03.01.2022 07:06

Info z KV na ŽSR-6 kolo

Dňa 28.12.2021 pokračovalo už šiestym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ a súčinných odborových organizácií OAVD, NKOS-Ž, OZZŽ, FPP, SSŽ, OZ-VSP a FS. Kolektívneho vyjednávania sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ŽSR.

Zamestnávateľ v úvode urobil prepočet návrhu odborových organizácií, pričom vyhlásil, že na takéto navýšenie nemá dosť mzdových prostriedkov a návrh odmietol.

Odborári prezentovali vo svojom návrhu, že na základe im dostupných materiálov mzdové prostriedky z rozpočtu verejnej správy pre rok 2022  na návrh odborárov sú dostačujúce a uviedli, že rok 2021 bude prvý v histórii železníc, kedy zamestnávateľ ušetrí mzdové prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu, ktoré mohli byť použité pre zamestnancov.

ŽSR následne ponúkli ďalšie navýšenie tarifných tried, a to z 35 na  40 EUR do TT . Odmietol však zvýšenie TT pre vybrané typové pozície.

 

Po krátkej prestávke odborári návrh zamestnávateľa neprijali, trvajú na svojom návrhu 50 EUR do TT od 1. 4. 2022, zavedenie rizikového príplatku pre práce vo výškach nad 5 m. Pri požiadavke zvýšenia TT o 1 stupeň u vybraných typových pozíciách navrhli ich riešenie posunúť od  1. 7. 2022 s čím zamestnávateľ získa rezervu. Na takéto zvýšenie už sú dostačujúce mzdové prostriedky, čo zamestnávateľ naďalej spochybňuje. Odborári požiadali zamestnávateľa o prepočet obidvoch návrhov. Zároveň navrhli prerušenie kolektívneho vyjednávania a po vzájomnej dohode bude kolektívne vyjednávanie pokračovať         dňa 13. 1. 2022.

 

 

  Kolektívni vyjednávači OZŽ a OC

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————