03.01.2022 07:06

Info z KV na ŽSR-6 kolo

Dňa 28.12.2021 pokračovalo už šiestym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ a súčinných odborových organizácií OAVD, NKOS-Ž, OZZŽ, FPP, SSŽ, OZ-VSP a FS. Kolektívneho vyjednávania sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ŽSR.

Zamestnávateľ v úvode urobil prepočet návrhu odborových organizácií, pričom vyhlásil, že na takéto navýšenie nemá dosť mzdových prostriedkov a návrh odmietol.

Odborári prezentovali vo svojom návrhu, že na základe im dostupných materiálov mzdové prostriedky z rozpočtu verejnej správy pre rok 2022  na návrh odborárov sú dostačujúce a uviedli, že rok 2021 bude prvý v histórii železníc, kedy zamestnávateľ ušetrí mzdové prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu, ktoré mohli byť použité pre zamestnancov.

ŽSR následne ponúkli ďalšie navýšenie tarifných tried, a to z 35 na  40 EUR do TT . Odmietol však zvýšenie TT pre vybrané typové pozície.

 

Po krátkej prestávke odborári návrh zamestnávateľa neprijali, trvajú na svojom návrhu 50 EUR do TT od 1. 4. 2022, zavedenie rizikového príplatku pre práce vo výškach nad 5 m. Pri požiadavke zvýšenia TT o 1 stupeň u vybraných typových pozíciách navrhli ich riešenie posunúť od  1. 7. 2022 s čím zamestnávateľ získa rezervu. Na takéto zvýšenie už sú dostačujúce mzdové prostriedky, čo zamestnávateľ naďalej spochybňuje. Odborári požiadali zamestnávateľa o prepočet obidvoch návrhov. Zároveň navrhli prerušenie kolektívneho vyjednávania a po vzájomnej dohode bude kolektívne vyjednávanie pokračovať         dňa 13. 1. 2022.

 

 

  Kolektívni vyjednávači OZŽ a OC

 

—————

Späť


Novinky

03.01.2022 07:06

Info z KV na ŽSR-6 kolo

Dňa 28.12.2021 pokračovalo už šiestym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ...

Celý článok

—————

23.12.2021 10:58

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR stále pokračuje

Dňa 22.12.2021 pokračovalo piatym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ...

Celý článok

—————

22.12.2021 10:55

PRIANIE K VIANOCIAM a NOVÉMU ROKU

Celý článok

—————

17.12.2021 07:45

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 16.12.2021 sa z podnetu zamestnávateľa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania, na ktorom...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————