23.12.2021 10:58

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR stále pokračuje

Dňa 22.12.2021 pokračovalo piatym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ a súčinných odborových organizácií OAVD, NKOS-Ž, OZZŽ, FPP, SSŽ, OZ-VSP a FS. Za stranu zamestnávateľa sa vyjednávania zúčastnili generálny riaditeľ ŽSR a jeho personálny a ekonomický námestníci.

Zamestnávateľ ponúkol oproti minulému návrhu mierne zvýšenú čiastku 35 euro do tarify, ale až od 1.7. 2022 a zároveň vyplatenie odmeny za december z ušetrených mzdových prostriedkov.

Odborári ponuku zamestnávateľa v časti navýšenia tarifných miezd od 1.7.2022 odmietli a žiadali , aby všetky ušetrené mzdové prostriedky boli vyplatené zamestnancom za rok 2021 s tým, že toto nemôže byť považované za akýkoľvek mzdový nárast pre rok 2022.

Odborári následne požiadali zamestnávateľa, aby prehodnotil ich celý návrh, ktorý predložili v upravenej podobe, a to :

  • doriešiť 5 typových pozícií, ktoré zostali v záväzku ešte z roku 2019 o navýšenie o 1 tarifnú triedu a zlegalizovať zmeny v tých tarifných triedach, ktoré zamestnávateľ zaviedol bez dohody s odborármi, čím porušil Dohodu o zaraďovaní zamestnancov do nových TT podpísanú v roku 2019,

  • doplniť do rizikového príplatku práce vo výškach/hĺbkach nad 5 m

  • zvýšenie tarifných tried pre všetkých zamestnancov o 50 euro.

Toto navrhujú od 1. 4. 2022 s tým, že na takýto mzdový nárast  zamestnávateľ má dosť mzdových prostriedkov pridelených z rozpočtu verejnej správy.

Zamestnávateľ si vyžiadal čas na vlastný prepočet a obidve strany sa dohodli na pokračovaní kolektívneho vyjednávania.

Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať 28. decembra 2021.

 

Na záver generálny riaditeľ  ŽSR prisľúbil, že bez ohľadu na kolektívne vyjednávanie budú mať všetci zamestnanci vyplatenú koncoročnú odmenu vo výške 180 euro  z ušetrených mzdových prostriedkov.     

 

  Kolektívni vyjednávači OZŽ a OC

 

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————