23.12.2021 10:58

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR stále pokračuje

Dňa 22.12.2021 pokračovalo piatym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ a súčinných odborových organizácií OAVD, NKOS-Ž, OZZŽ, FPP, SSŽ, OZ-VSP a FS. Za stranu zamestnávateľa sa vyjednávania zúčastnili generálny riaditeľ ŽSR a jeho personálny a ekonomický námestníci.

Zamestnávateľ ponúkol oproti minulému návrhu mierne zvýšenú čiastku 35 euro do tarify, ale až od 1.7. 2022 a zároveň vyplatenie odmeny za december z ušetrených mzdových prostriedkov.

Odborári ponuku zamestnávateľa v časti navýšenia tarifných miezd od 1.7.2022 odmietli a žiadali , aby všetky ušetrené mzdové prostriedky boli vyplatené zamestnancom za rok 2021 s tým, že toto nemôže byť považované za akýkoľvek mzdový nárast pre rok 2022.

Odborári následne požiadali zamestnávateľa, aby prehodnotil ich celý návrh, ktorý predložili v upravenej podobe, a to :

  • doriešiť 5 typových pozícií, ktoré zostali v záväzku ešte z roku 2019 o navýšenie o 1 tarifnú triedu a zlegalizovať zmeny v tých tarifných triedach, ktoré zamestnávateľ zaviedol bez dohody s odborármi, čím porušil Dohodu o zaraďovaní zamestnancov do nových TT podpísanú v roku 2019,

  • doplniť do rizikového príplatku práce vo výškach/hĺbkach nad 5 m

  • zvýšenie tarifných tried pre všetkých zamestnancov o 50 euro.

Toto navrhujú od 1. 4. 2022 s tým, že na takýto mzdový nárast  zamestnávateľ má dosť mzdových prostriedkov pridelených z rozpočtu verejnej správy.

Zamestnávateľ si vyžiadal čas na vlastný prepočet a obidve strany sa dohodli na pokračovaní kolektívneho vyjednávania.

Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať 28. decembra 2021.

 

Na záver generálny riaditeľ  ŽSR prisľúbil, že bez ohľadu na kolektívne vyjednávanie budú mať všetci zamestnanci vyplatenú koncoročnú odmenu vo výške 180 euro  z ušetrených mzdových prostriedkov.     

 

  Kolektívni vyjednávači OZŽ a OC

 

—————

Späť


Novinky

03.01.2022 07:06

Info z KV na ŽSR-6 kolo

Dňa 28.12.2021 pokračovalo už šiestym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ...

Celý článok

—————

23.12.2021 10:58

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR stále pokračuje

Dňa 22.12.2021 pokračovalo piatym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ...

Celý článok

—————

22.12.2021 10:55

PRIANIE K VIANOCIAM a NOVÉMU ROKU

Celý článok

—————

17.12.2021 07:45

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 16.12.2021 sa z podnetu zamestnávateľa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania, na ktorom...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————