26.01.2011 17:46

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ZSSK a VYJADRENIE FS K SITUÁCII

V priestoroch VALČÍKA sa dnes 26.1.2011 uskutočnilo Kolektívne vyjednávanie ZSSK o KZ 2011, ktoré malo iba krátke trvanie. Zamestnávateľ jednostranne odmietol požiadavku OC o predĺženie KZ až do doby podpisu novej a opustil rokovanie...

Po tomto rozhodnutí zamestnávateľa pokračovalo rokovanie na úrovni Prevádzky ZSSK a OC, ktoré sa zmenilo na "výrobnú" poradu. V čase pred 14- tou hodinou bolo ukončené rokovanie v rámci Úseku prevádzky ZSSK a odboroví vyjednávači zasadli v súkromí za rokovací stôl, aby pripravili odpoveď pre GR ZSSK. Výsledkom tohto rokovania je list GR ZSSK, v ktorom OC žiadajú zamestnávateľa o preklopenie KZ 2010 s platnosťou do 31.12. 2011, okrem bodu MZDY, o ktorom žiadajú OC vyjednávať.

Ak by nebola ochota zo strany ZSSK pristúpiť na tento návrh, majú OC pripravený druhý variant.

S ohľadom na rovnaké reakcie OAVD a FS k Súhrnnej informácii OZŽ, akú sme uverejnili vo včerajších "novinkách" OZZŽ na tejto stránke, uvádzame reakciu KPFS s jeho súhlasom v plnom znení:

INFORMÁCIA KPFS
Vážení členovia, zamestnanci.
            Určite v súčasnom období nás všetkých zaujíma, čo bude ďalej, ako to pôjde ďalej, ale hlavne či to pôjde ďalej so mnou, alebo budem na zozname uvoľňovaných zamestnancov. Väčšina pozorne sleduje média, vyjadrenia politikov, súčasných i bývalých manažérov. S niektorými súhlasíme, alebo nie, resp. máme výhrady.
            Teraz, ako nikdy pred tým sa spoliehame na našich zástupcov, teda odborárov. Už mnohí žili v tom a boli presvedčení, že byť odborárom je zbytočné, lebo i tak rozhodne zamestnávateľ, ako uzná za vhodné. Je ale veľmi zaujímavé, že práve nečlenovia odborov teraz diskutujú o tom, čo by mali odborári robiť na ich záchranu, aby zostali zamestnaní. Veľmi dobre vedia, ako by to mali za nich spraviť tí ostatní, teda odborári.  Tá robota a rozhodnutie je už len na odborároch, oni ich len budú podporovať pri krokoch na zachovanie ich zamestnanosti, lebo doteraz im bolo fajn. Dobrá výhovorka je, že ani jedna z trinástich odborových organizácií v železničnom sektore nie je pre nich dobrá.
            FS veľmi pozorne analyzuje situáciu v celom železničiarskom dianí. Keďže máme ešte v pamäti rok 2003, tak o to je náš prístup zodpovednejší. V rozsahu nám známych informácií sa do procesu zapájame. Aktivity na záchranu vyvíja OZŽ, a aj ďalšie OC.
V roku 2003 bol postup spoločný, preto FS listom zo dňa 10.12.2010 vyzvala na spoločný postup všetky odborové centrály. Od niektorých je ale spoločný postup chápaný rôzne. Je pravdou, že OZŽ neskôr o týždeň  oslovilo nie len nás, ale všetky OC  listom zo dňa 17.12. 2010 o spoločný postup všetky OC. To nás dosť prekvapilo, lebo sme očakávali ponuku na dohodnutie termínu spoločného stretnutia a následne zvoliť postupové kroky. OZŽ požiadalo o stretnutie p. premiérku a ostatné OC boli až následne informované o výsledku tohto stretnutia. Pripomínam, že nie sú nám známe argumenty OZŽ, ale spôsob ich postupu je nanajvýš neštandardný, lebo nemajú mandát rokovať v mene nás všetkých.
Po podpísaní Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe so ZSSK a následných informáciách o redukcií vlakov (prepúšťanie), FS z dôvodu vážnej situácie zvolala mimoriadnu Radu dňa 17. 01. 2011. Ako hosť bol prizvaný i generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh MDVRR pán ing. Jiří Kubáček, CSc.
Po vyčerpávajúcich informáciách a diskusii, Rada schválila uznesením  postup KPFS, pri riešení problémov v železničnom sektore.
V ten istý deň prebehlo rokovanie OZŽ s pani premiérkou. Teda spoločný postup je zo strany OZŽ chápaný ako individuálny s tým, že ostatné OC bude následne iba informovať o výsledkoch rokovaní.
Mám za to, že v súčasnej dobe treba vyhodnotiť vykonané aktivity a seriózne sa zamerať na spoločný postup. Len vtedy to bude na prospech zamestnancov vo všetkých troch podnikoch.       
V Bratislave dňa 25. 01. 2011                                                   Milan Hošták

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————