14.03.2011 17:16

NA ŽSR JE KZ 2011 PRIPRAVENÁ K PODPISU

Kolektívne vyjednávanie o KZ 2011 na ŽSR malo svoje pokračovanie minulý týždeň vo štvrtok. Už v úvode navrhol personálny námestník GR ŽSR Ing. Ján Žačko, predĺženie platnosti KZ 2010 do roku 2011 v zmyslej platnej legislatívy jej preklopením v pôvodnom znení, nakoľko platnosť KZ 2010 končí 31. marca a aktuálne prebieha proces revitalizácie. Hlavným dôvodom tohto ústretového návrhu zamestnávateľa boli skutočnosti vyplývajúce z revitalizácie a negatívny dosah na počty zamestnancov z titulu neuzavretia kolektívnej zmluvy - výšky odstupného a ďalšie benefity.

K tomu si OC vyžiadali prestávku, počas ktorej prehodnotili klady a zápory návrhu. Po prestávke predložili OC spoločný návrh s tým, že žiadajú preklopiť KZ v pôvodnom znení ale i so zmenami, ktoré už boli v priebehu KV dohodnuté v jednotlivých článkoch KZ  a bod 45 - Odmeňovanie, zostane otvorený k rokovaniu a oblasti sociálnych kompenzácií budú riešené doplnením KZ formou dodatku.

S takto predloženým návrhom vedenie ŽSR vyjadrilo súhlas, až na dodatok vo forme sociálnych kompenzácií, ktorý nie je pre ŽSR akceptovateľný, nakoľko na to nemajú finančné krytie. Akékoľvek vstupovanie do rokovaní, v ktorých ide o navýšenie nákladov  je v rozpore s úlohami, ktorých cieľom je znižovanie celkových nákladov ŽSR stanovené MDVRR SR. Preto ŽSR žiada úhradu sociálnych kompenzácií od ministerstva, ktoré to navrhuje, nakoľko ŽSR na to nemá dostatočné finančné prostriedky...

            OC požiadali, aby bolo v protokole o KV uvedené, že o mzdovom náraste sa začne kolektívne vyjednávať najneskôr 1.6.2011, a to po predložení ekonomických výsledkov za 1. polrok. Súčasne žiadajú OC návrh sociálnych kompenzácií zapracovať do komplexného sociálneho programu, ktorý bude predložený MDVRR SR a vedenie ŽSR prisľúbilo podporu aj následné spoločné rokovania.

            K podpísaniu KZ na rok 2011 pristúpia poverení zástupcovia OC vo štvrtok dňa 17. marca 2011 za účasti GR ŽSR. Všetky zmeny, ktoré budú zapracované do KZ na rok 2011 budú zapracované v dodatku č. 5 KZ ŽSR.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:12

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK

  8. 1. 2019 zamestnávateľ súhlasil so sprostredkovateľom navrhnutým zástupcami zamestnancov v spore...

Celý článok

—————

21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových...

Celý článok

—————

14.12.2018 13:36

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK konaného dňa 14.12.2018

Dňa 14.12.2018 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Bola dosiahnutá dohoda v Smernici pre...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————