21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

 

Súhrnná informácia

z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

 

Dňa 20.2.2019 dospeli zástupcovia zamestnávateľa spoločne so zástupcami všetkých odborových organizácií k dohode na znení Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2019 - 2020.


Najdôležitejšie dohodnuté body sú:

  • od 1.7.2019 nárast tarifných miezd o 50 €

  •  v roku 2020 príde k navýšeniu miezd prostredníctvom variabilnej zložky mzdy, prémii a OHZ minimálne o 2 500 000 € nad rámec povinností vyplývajúcich z legislatívy SR. O metóde a forme prerozdelenia rozhodne pracovná skupina zložená zo zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľa a následne bude zapracovaná do smernice pre odmeňovanie. V súvislosti s nárastom tarifných miezd v roku 2019 a 2020 nepríde k zníženiu bodov prémií a stanovenej čiastky OHZ.

  •   zachovanie všetkých pôvodných benefitov PKZ ZSSK CARGO 2018

 

Odborové organizácie pri ZSSK CARGO
 

V Bratislave, dňa 21.2.2019

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

17.03.2023 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2023 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————