21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

 

Súhrnná informácia

z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

 

Dňa 20.2.2019 dospeli zástupcovia zamestnávateľa spoločne so zástupcami všetkých odborových organizácií k dohode na znení Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2019 - 2020.


Najdôležitejšie dohodnuté body sú:

  • od 1.7.2019 nárast tarifných miezd o 50 €

  •  v roku 2020 príde k navýšeniu miezd prostredníctvom variabilnej zložky mzdy, prémii a OHZ minimálne o 2 500 000 € nad rámec povinností vyplývajúcich z legislatívy SR. O metóde a forme prerozdelenia rozhodne pracovná skupina zložená zo zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľa a následne bude zapracovaná do smernice pre odmeňovanie. V súvislosti s nárastom tarifných miezd v roku 2019 a 2020 nepríde k zníženiu bodov prémií a stanovenej čiastky OHZ.

  •   zachovanie všetkých pôvodných benefitov PKZ ZSSK CARGO 2018

 

Odborové organizácie pri ZSSK CARGO
 

V Bratislave, dňa 21.2.2019

 

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————