21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

 

Súhrnná informácia

z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

 

Dňa 20.2.2019 dospeli zástupcovia zamestnávateľa spoločne so zástupcami všetkých odborových organizácií k dohode na znení Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2019 - 2020.


Najdôležitejšie dohodnuté body sú:

  • od 1.7.2019 nárast tarifných miezd o 50 €

  •  v roku 2020 príde k navýšeniu miezd prostredníctvom variabilnej zložky mzdy, prémii a OHZ minimálne o 2 500 000 € nad rámec povinností vyplývajúcich z legislatívy SR. O metóde a forme prerozdelenia rozhodne pracovná skupina zložená zo zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľa a následne bude zapracovaná do smernice pre odmeňovanie. V súvislosti s nárastom tarifných miezd v roku 2019 a 2020 nepríde k zníženiu bodov prémií a stanovenej čiastky OHZ.

  •   zachovanie všetkých pôvodných benefitov PKZ ZSSK CARGO 2018

 

Odborové organizácie pri ZSSK CARGO
 

V Bratislave, dňa 21.2.2019

 

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

25.04.2019 10:05

Súhrnná informácia z 2. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

Druhé  kolo kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR sa uskutočnilo v zmenenom termíne 17.4.2019,...

Celý článok

—————

29.03.2019 07:01

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

Dňa 27. 3. 2019 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR. Za OZŽ sa kolektívneho...

Celý článok

—————

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————