27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA

 

Vážení členovia,

 

pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 27.4.2022 (streda) o 15:00 hod. v Závodnom klube Valčík, Podkolibská 1, Bratislava, s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátnej a volebnej komisie
  3. Voľba podpredsedu OZZŽ (ŽSR)
  4. Doplnenie člena výboru OZZŽ
  5. Správa o činnosti OZZŽ za rok 2021
  6. Správa o hospodárení OZZŽ za rok 2021
  7. Správa revíznej komisie  OZZŽ za rok 2021
  8. Plán činnosti a rozpočet OZZŽ na rok 2022
  9. Diskusia
  10. Záver

 

 

 Na Vašu účasť sa teší

                                                                                             ZV OZZŽ

 

 

 Vaša účasť na VČS je nezastupiteľná a dôležitá.

Aby VČS bola uznášaniaschopná je potrebná nadpolovičná účasť všetkých delegátov. Ak VČS nie je uznášaniaschopná, Výbor OZZŽ ju opakovane zvolá najneskôr do troch mesiacov. VČS v náhradnom termíne je uznášaniaschopná pri  akomkoľvek počte delegátov.

 Prosíme potvrdiť  Vašu účasť do 22.4.2022 na adresu:

 

email:

Tomasovic.peter@zscargo.sk

zsskue@slovakrail.sk

 

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————