01.03.2010 16:12

SMERNICA PRE POSKYTOVANIE REKONDIČNÝCH POBYTOV pre zamestnancov ZSSK CARGO dohodnutá!

Po minulo týždňovom kolektívnom vyjednávaní ku Smernici pre poskytovanie rekondičných pobytov zamestnancom Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia a.s., kedy zástupcovia OC nesúhlasili s čiastočnou úhradou zo sociálneho fondu (ďalej iba SF), pripravil a predložil zamestnávateľ dve upravené verzie nového návrhu. Na dnešnom kolektívnom vyjednávaní dohodli zástupcovia OC novelu tejto Smernice, - druhú alternatívu, ktorá ešte musí byť schválená Predstavenstvom spoločnosti. V čom sa tento schválený návrh líši od predchádzajúceho?

1. V tom, že nebude ani čiastočne hradený z prostriedkov SF a tak budú prostriedky SF použité pre zamestnancov všetkých profesií.

2. Rekondičné pobyty pre zamestnancov ZSSK CARGO NAD rámec zákona - kategória "B", budú poskytované pre vybrané povolania - Rušňovodič a rušňovodič inštruktor, vlakvedúci a sprievodca nákladných vlakov, vozmajster, Vedúci posunu a posunovač, výhybkár a dozorca výhybiek.

3. Dĺžka rekondičného pobytu pre zamestnancov "A" kategórie je je podľa zákona 14 dní. Pre zamestnancov vymenovaných v kategórii "B" sú nasledovné rekondičné pobyty:

  • zamestnanec sa ho nezúčastní, musí ale zamestnávateľovi písomne predložiť vážne osobné dôvody - prečo sa nezúčastní a potvrdí to vlastnoručným podpisom;
  • zamestnanec sa zúčastní skráteného rekondičného pobytu - na 7 dní - musí ale zamestnávateľovi písomne predložiť vážne osobné dôvody - prečo sa zúčastní iba skráteného pobytu a potvrdí to vlastnoručným podpisom;
  • zamestnanec sa rekondičného pobytu zúčastní v trvaní 13 kalendárnych dní. Pobyt začína v nedeľu večerou a končí druhý piatok obedom, pri 7 dňovom pobyte končí nasledujúcu sobotu obedom.

Pre kategóriu zamestnancov  "B" hradí zamestnávateľ zamestnancovi:

  • cestovné náhrady v zmysle Zákona 283/2008 Z.z., o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;
  • ubytovanie v zariadení poskytujúcom rekondičné služby;
  • stravovanie v zariadení poskytujúcom rekondičné služby v rozsahu polopenzie = raňajky a večera, pri čom stravné za obed je poskytované v rámci cestovných náhrad, ktoré zamestnanec vyúčtuje, alebo si vyberie na tento účel vopred zálohu;
  • liečebné procedúry.

Mimo toho ZSSK CARGO poskytne aj:

Mimoriadny rekondičný pobyt - pre zamestnanca, ktorý nezavinil alebo sa nepodieľal na nehodovej udalosti a bol pri tom v čele vlaku;

Špecializovaný rekondičný pobyt:

  • na základe lekárskeho odporučenia pre zamestnancov, ktorí sa liečia v diabetickej poradni a odpracovali nepretržite viac ako 5 rokov v ZSSK CARGO;
  • z dôvodu straty zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti po odpracovaní najmenej 15 rokov boli preradení na iné povolanie;
  • pre zamestnancov, ktorí boli alebo sú liečení na onkologické ochorenia

DRUHÝM BODOM PROGRAMU bolo prerokovanie rozpočtu SF na rok 2010.

Predložený upravený návrh rozpočtu, kde zamestnávateľ presunul pôvodne rozpočtované financie z položky rekondičné pobyty do položky regenerácia pracovnej sily - všetky OC schválili.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:12

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK

  8. 1. 2019 zamestnávateľ súhlasil so sprostredkovateľom navrhnutým zástupcami zamestnancov v spore...

Celý článok

—————

21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových...

Celý článok

—————

14.12.2018 13:36

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK konaného dňa 14.12.2018

Dňa 14.12.2018 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Bola dosiahnutá dohoda v Smernici pre...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————