04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc

PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od 3 rokov veku do 99 rokov  usporiada v dňoch 4. a 5. júna 2022 už svoj tradičný ŠPORTOVÝ DEŇ pri príležitosti MDD s nasledovným

programom:

SOBOTA 4. 6. 2022:

Príchod – INDIVIDUÁLNE autom alebo s Os (7:19) z Bratislavy – s príchodom do Trnavy o 8:05 hodine,  RR704 (5:24) zo Žiliny – s príchodom do Trnavy 7:15 hodine a BUS (5:20) zo Zvolena, AS – s príchodom do Trnavy 8:05 hodine, kde bude o 8:15 pristavený autobus na odvoz do Hotela Relax Inn Šoporňa:

 PRÍCHOD ŠOPORŇA:     DO  9:00 + UBYTOVANIE vo 2- lôžkových izbách do 10:00 hod.

                                                10:00    – slávnostné otvorenie športového dňa + začiatok programu

                                                10:10 -    11:10 - RODINNÁ  RELY

                                                11:10  -   12:30  -    súťaže

                                                12:30 – 13:30 = OBED

                Športový program:  13:30 až 18:30  -  Súťaže detí a rodičov:

                   DETI:                                                                                                           Dospelí:

                (mini golf, šipky, žravá dáma, stolný tenis....)                   (mini golf, stolný tenis Ž,M, žravá dáma)

            Rodičia + deti nad 8 rokov     Pétangue

                                                                        Bazén individuálne počas pobytu   

 

                                                         18:30 – 19:30   VEČERA

                                                    od 20:30  ð   opekanie KLOBÁSOK, chlieb, horčica,                                                                                                                                                                 ČAPOVANÁ KOFOLA A pivo

 

NEDEĽA  5. 6. 2022

                                                        8:00 -      9:00 RAŇAJKY

                                                                            individuálne WELLNES a BAZÉN

                                                       11:00   -   11:30  Vyhodnotenie    a ODMENY

                                                       11:30   -   12:30 OBED                                                                               

ODCHOD BUS (aj individuálne)  Cca o 13:00 k vlakom – Bratislava – Žilina - Zvolen

 

Pre prihlásené rodiny zabezpečíme:  Ubytovanie + stravu = obed + večera + (klobásky na opekanie) + raňajky + obed + bazén s vodou 31 OC + ceny + dopravu  z Trnavy a späť .
    OZZŽ uhradí svojim členom a ich deťom do 15 rokov všetky náklady z odborových prostriedkov, vrátane potravín na opekanie.
Zamestnanci ZSSK CARGO a ZSSK Slovensko a ich rodinní príslušníci, ktorí sa prihlásia na ŠD majú náklady hradené zo sociálneho fondu     príslušného zamestnávateľa v rámci prideleného limitu.
ŽIADAME tradičných i netradičných účastníkov tohto nášho každoročného podujatia, aby sa prihlásili najneskôr

do 20. mája 2022 u:  Ing. Tomašoviča;  e-mail: tomasovic.peter@zscargo.sk

Pri prihlásení je potrebné uviesť kontakt:  číslo mobilného telefónu

 

Záväzné prihlásenie bude akceptované po úhrade: 70 € za každú DOSPELÚ prihlásenú osobu a 55 € za dieťa do 10 rokov. Členovia OZZŽ zaplatia zálohu vo výške 20 € (dospelá osoba a dieťa nad 15 rokov) a 10 € (dieťa do 15 rokov).

 

Zamestnanci ZSSK CARGO a ZSSK Slovensko uhradia zálohu za seba a rodinného príslušníka za dospelú osobu a dieťa nad 15 rokov 20 € a za dieťa do 15 rokov 10 €. Záväzné prihlásenie bude akceptované až po úhrade zálohy.

ZÁLOHA im bude po vyúčtovaní akcie v plnej hodnote vrátená!

Úhrady zašlite na číslo účtu OZZŽ s IBAN: SK35 1100 0000 0026 2511 6694.         Do poznámky uveďte vaše meno.

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————