03.12.2021 09:49

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o mzdovom náraste pre zamestnancov ŽSR

V dňoch 24. 11. a 2. 12. 2021 sa uskutočnili kolektívne vyjednávania o mzdovom náraste pre rok 2022 na ŽSR. Na druhom stretnutí sme si vypočuli od ekonomického námestníka GR, že v štátnom rozpočte sú presne zadefinované mzdové náklady pre všetkých zamestnancov ŽSR a hoci zamestnávateľ žiadal jeho navýšenie, Ministerstvo financií nesúhlasilo so zvýšením rozpočtu z dôvodu, že na ŽSR je prezamestnanosť. Zamestnávateľ tak naďalej deklaroval, že nemá finančné zdroje na akékoľvek navýšenie miezd. Odborári vyzvali zamestnávateľa, aby hľadal zdroje na mzdový nárast. Upozornili na nulový nárast miezd v tomto roku a na veľkú infláciu. Zároveň upozornili, že zamestnanci ŽSR nebudú spokojní s ďalším nulovým nárastom a žiadali prizvať generálneho riaditeľa. 

Na ďalšom  kolektívnom vyjednávaní vysvetľoval  generálny riaditeľ ŽSR Ing Miloslav Havrila, že nemôže súhlasiť so žiadnym navýšením miezd pre rok 2022, nakoľko nemajú na to finančné prostriedky.

Upozornili sme generálneho riaditeľa, že po prepočte finančných zdrojov pre tento rok sme zistili, že zamestnávateľ šetrí na mzdových nákladoch takmer 7 miliónov eur, čo predstavuje v jednorázovom vyjadrení cca 500 eur na zamestnanca. Pritom zamestnávateľ celý čas tvrdí, ako nemá. Nebol schopný nájsť zdroje ani na úpravu zdeformovaného prémiovania. Taký istý objem, pri ktorom ušetril 6,8 miliónov má v štátnom rozpočte aj pre rok 2022. Generálny riaditeľ potvrdil preukázané šetrenie a uviedol, že hľadajú spôsob, ako ich zamestnancom vyplatiť. I napriek tomu  generálny riaditeľ odmietol akékoľvek navýšenie miezd pre rok 2022.

Toto je pre nás, ako zástupcov zamestnancov ŽSR absolútne neprijateľné !

Na jednej strane sme súčasťou verejnej správy, na druhej strane sa na nás benefity vyššej kolektívnej zmluvy nevzťahujú. Všetkým naokolo sa budú zvyšovať mzdy, aj na Cargu a ZSSK vyjednávajú o zvýšení miezd, iba na ŽSR majú mať zamestnanci opäť veľkú nulu.

Upozorňujem všetkých zamestnancov, že pokiaľ sa situácia ani po stretnutí na Ministerstve dopravy nezmení, podnikneme ďalšie legálne kroky vrátane vyhlásenia štrajkovej pohotovosti s následným štrajkom zamestnancov ŽSR .

My už nemáme kam ustupovať!!!

Kolektívni vyjednávači OZŽ a OO

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————