20.12.2016 07:17

Vo štvrtok 22. 12. 2016 sa na ŽSR rozhodne

V pondelok 19. decembra 2016 sa v budove GR ŽSR za účasti generálneho riaditeľa ŽSR a predsedov a prezidentov odborových organizácií pokračovalo v kolektívnom vyjednávaní o KZ 2017. V úvode zástupcovia zamestnancov zhrnuli otvorené oblasti kolektívneho vyjednávania a poukázali na priority, ktorými sú: mzdový nárast zamestnanosť. Generálny riaditeľ ŽSR následne predložil OC ponuku navýšenia tarifnej mzdy o 25€ na zamestnanca, s garanciou zachovania prémií v roku 2017 rovnako, ako v roku 2016, a to pre prevádzkové profesie - tie však neboli zadefinované. Zástupcovia zamestnancov poukázali na nedostatočný objem mzdových prostriedkov na rok 2017. Generálny riaditeľ povedal, že z pohľadu pripravovaných racionalizačných opatrení (zlepšenie efektivity práce v rámci procesov, zrušenie neobsadených miest i prirodzený úbytok zamestnancov v roku 2017 ) je objem mzdových prostriedkov z jeho pohľadu dostatočný. Zástupcovia zamestnancov upozornili zamestnávateľa, že žiadajú vopred informácie o pripravovaných racionalizačných opatreniach, najmä v prípade hromadného prepúšťania.

Následne po dohode predložili zástupcovia zamestnancov protinávrh, v ktorom z pôvodného návrhu 8% do tarifnej mzdy a 3 % do prémii, - ustúpili z 3 % na prémie a naďalej trvajú na 8 % navýšení tarifnej mzdy.

Tento návrh zástupcov zamestnancov GR ŽSR odmietol.

Keďže nedošlo ku dohode a záver roka a tým i platnosti KZ 2016 je o pár dní, OC sa so zamestnávateľom dohodli na pokračovaní KV vo ŠTVRTOK 22.12.2016 v priestoroch GR ŽSR od 10:00 hodiny.  Pre zástupcov zamestnancov bude zasadačka k dispozícii už od 9:00 hodiny.

Zamestnávateľ sa zaviazal, že pre pokračovanie rokovania vyčísli, aký objem prostriedkov obsahuje návrh zamestnávateľa a aký protinávrh zástupcov zamestnancov. Obe zmluvné strany si pripravia i ďalšie možné návrhy s cieľom prísť ku dohode.

Súčasne obe strany pripravujú ďalší postup pre prípad nedohody (posun platnosti súčasnej KZ, ďalšie rokovanie pred sprostredkovateľom, prípadne aj.....).

 

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————