20.12.2016 07:17

Vo štvrtok 22. 12. 2016 sa na ŽSR rozhodne

V pondelok 19. decembra 2016 sa v budove GR ŽSR za účasti generálneho riaditeľa ŽSR a predsedov a prezidentov odborových organizácií pokračovalo v kolektívnom vyjednávaní o KZ 2017. V úvode zástupcovia zamestnancov zhrnuli otvorené oblasti kolektívneho vyjednávania a poukázali na priority, ktorými sú: mzdový nárast zamestnanosť. Generálny riaditeľ ŽSR následne predložil OC ponuku navýšenia tarifnej mzdy o 25€ na zamestnanca, s garanciou zachovania prémií v roku 2017 rovnako, ako v roku 2016, a to pre prevádzkové profesie - tie však neboli zadefinované. Zástupcovia zamestnancov poukázali na nedostatočný objem mzdových prostriedkov na rok 2017. Generálny riaditeľ povedal, že z pohľadu pripravovaných racionalizačných opatrení (zlepšenie efektivity práce v rámci procesov, zrušenie neobsadených miest i prirodzený úbytok zamestnancov v roku 2017 ) je objem mzdových prostriedkov z jeho pohľadu dostatočný. Zástupcovia zamestnancov upozornili zamestnávateľa, že žiadajú vopred informácie o pripravovaných racionalizačných opatreniach, najmä v prípade hromadného prepúšťania.

Následne po dohode predložili zástupcovia zamestnancov protinávrh, v ktorom z pôvodného návrhu 8% do tarifnej mzdy a 3 % do prémii, - ustúpili z 3 % na prémie a naďalej trvajú na 8 % navýšení tarifnej mzdy.

Tento návrh zástupcov zamestnancov GR ŽSR odmietol.

Keďže nedošlo ku dohode a záver roka a tým i platnosti KZ 2016 je o pár dní, OC sa so zamestnávateľom dohodli na pokračovaní KV vo ŠTVRTOK 22.12.2016 v priestoroch GR ŽSR od 10:00 hodiny.  Pre zástupcov zamestnancov bude zasadačka k dispozícii už od 9:00 hodiny.

Zamestnávateľ sa zaviazal, že pre pokračovanie rokovania vyčísli, aký objem prostriedkov obsahuje návrh zamestnávateľa a aký protinávrh zástupcov zamestnancov. Obe zmluvné strany si pripravia i ďalšie možné návrhy s cieľom prísť ku dohode.

Súčasne obe strany pripravujú ďalší postup pre prípad nedohody (posun platnosti súčasnej KZ, ďalšie rokovanie pred sprostredkovateľom, prípadne aj.....).

 

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

18.01.2019 08:10

Výzva zamestnancom ŽSR a všetkým železničiarom (Streda 23. januára 2019 v čase o 10,30 hodine)

Vážení zamestnanci, železničiari !   Snahou kolektívnych vyjednávačov zo strany odborových organizácií je,...

Celý článok

—————

16.01.2019 15:37

Súhrnná informácia z KV na ŽSR

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS. Súhrnná...

Celý článok

—————

16.01.2019 15:35

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

Dňa 14.1.2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Cargo...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————