07.09.2009 09:59

VYJADRENIE ZAMESTNÁVATEĽA K ČLÁNKU "AKO S FLEXI-KONTOM"

Na základe ohlasu zástupcu Predstavenstva k nášmu článku, so záujmom o zachovanie doposiaľ veľmi korektnej spolupráce medzi OZZŽ a vedením firmy, dopĺňame jeho stanovisko k pôvodnému článku zo dňa 3. 9. 2009 nasledovne:

Modrým je uvedená reakcia na  článok z pohľadu zamestnávateľa, ktorý síce súhlasí s tým, že tu uvedené fakty sú správne, ale súčasne upozorňuje, že jeho prvoradým zámerom je vysvetľujúci modrý text a až následne je možná nami uvedená interpretácia.

  1. Flexi konto slúži predovšetkým k tomu, aby si zamestnanci, ktorí budú vyrozumení, že zostanú doma a budú poberať flexi konto, uvedomili, že sú v podstate nadbytoční a majú možnosť psychicky sa s touto skutočnosťou zmieriť a s predstihom si hľadať novú prácu,

Zamestnávateľ uvedený bod prezentuje predovšetkým ako prerozdelenie práce na všetkých zamestnancov s cieľom zamestnať aj pri znížených výkonoch čo najväčší počet ľudí vo firme.

       2.  Vykonávacím pokynom stanovených 20% zamestnancov bolo určených na základe prehodnotenia "prekážok v práci",

20% zamestnancov je operatívne stanovených Predstavenstvom, pri čom nejde o rozpor medzi Dohodou a Vykonávacím pokynom ku flexi-kontu.

       3 .  Prípadné nadpracovávanie hodín "flexi konta" sa môže začať až v mesiaci október. Dôvodom je vyčíslenie nákladov, ktoré firma vyplatí na tento                      účel  za  mesiac september a ktoré bude v prípade núdze požadovať vzhľadom k Memorandu doplatiť zo štátneho rozpočtu,                  

Zamestnávateľ upozornil, že nie je možné, aby sa prípadné chýbajúce výkony v mesiaci september a tým nabiehajúce mínusové hodiny u prevádzkových zamestnancov riešili zavádzaním flexi-konta a preto rozhodol, že nadpracovávanie bude možné až v mesiaci október.

       4.  Podmienkou zavedenia flexi konta na pracoviskách je súhlas príslušného zástupcu OC. V prípade, ak NEDÁ zástupca OC súhlas, budú riadiaci                          zamestnanci riešiť situáciu za účasti podpredsedu predstavenstva a zástupcov príslušnej OC až do dosiahnutia konsenzusu.

Tento bod zamestnávateľ požiadal vysvetliť na príklade, kedy v prípade viacerých OC na jednom pracovisku musí byť riešený spoločným sociálnym       dialógom prostredníctvom e-mailu alebo osobných stretnutí s R S 32.

    K textu  bodov 5 a 6 neboli výhrady.

—————

Späť


Diskusní téma: VYJADRENIE ZAMESTNÁVATEĽA K ČLÁNKU "AKO S FLEXI-KONTOM"

Dátum: 26.06.2014

Vložil: Pharmk503

Titulok: Good info

Very nice site! <a href="http://aixopey2.com/qqsrat/1.html">cheap goods</a>

Odpovedať

—————

Dátum: 26.06.2014

Vložil: Pharmd856

Titulok: Good info

Very nice site!

Odpovedať

—————

Dátum: 26.06.2014

Vložil: Pharmf365

Titulok: Good info

Very nice site! <a href="http://aixopey2.com/qqsrat/1.html">cheap goods</a>

Odpovedať

—————

Dátum: 25.06.2014

Vložil: Pharmb468

Titulok: Good info

Very nice site! <a href="http://aieopxy2.com/osovqxv/1.html">cheap goods</a>

Odpovedať

—————

Dátum: 24.06.2014

Vložil: Pharmd711

Titulok: Good info

Very nice site!

Odpovedať

—————

Dátum: 24.06.2014

Vložil: Pharme403

Titulok: Good info

Very nice site! <a href="http://yieopxa2.com/yxyaorx/1.html">cheap goods</a>

Odpovedať

—————

Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————