02.02.2016 09:27

Výzva na príspevok 2 % dane pre OZZŽ.

 

Dúfame, že k tejto výzve neostanete ľahostajní a medzi poberateľov 2 % dane si zvolíte „Svoju organizáciu“, čím nám všetkým i sami sebe umožníte zrealizovať väčší počet úspešných akcií v roku 2016. 

Príspevok bude použitý hlavne na kultúrne a športové akcie v roku 2016 pre členov OZZŽ a ich rodinných príslušníkov. Táto výzva je určená hlavne pre členov OZZŽ a ich priaznivcov. 

 

Zákon NR SR č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje podľa § 50 za zdaňovacie obdobie roka 2015 dobrovoľne  sa rozhodnúť  a poukázať 2 % zo svojej zaplatenej dane, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu,   zákonom ustanovenej právnickej osobe. To znamená, že každý občan sa má možnosť aj v roku 2016 dobrovoľne rozhodnúť o použití podielu z jeho zaplatenej daňovej povinnosti za rok 2015.

            Takouto právnickou osobou, ktorá spĺňa podmienky zákona, je aj Odborový zväz zamestnancov železníc, ktorý bol zaregistrovaný Ministerstvom vnútra SR, pod číslom VVS/1-2200/90-1204-1. Základným poslaním Odborového zväzu zamestnancov železníc je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovania ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších oprávnených záujmov a potrieb najmä v oblasti zamestnanosti, mzdovej a daňovej politiky, sociálneho zabezpečenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Odborový zväz zamestnancov železníc je neziskovou organizáciou, avšak pre skvalitnenie činností  svojich aktivít zameraných v prospech zamestnancov železníc potrebuje i nevyhnutné finančné zdroje.

            Odborový zväz zamestnancov železníc bol dňa 15.10.2015 zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov 2% dane za rok 2015 pod spisovou značkou NCRIs 37269/2015.

  1. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Odborový zväz zamestnancov železníc

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Drieňová 24, 820 09 Bratislava

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42131782

 

Potrebné dokumenty pre darovanie 2% dane:

vyhlasenie.rtf (295350)


 

 

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————