02.02.2016 09:27

Výzva na príspevok 2 % dane pre OZZŽ.

 

Dúfame, že k tejto výzve neostanete ľahostajní a medzi poberateľov 2 % dane si zvolíte „Svoju organizáciu“, čím nám všetkým i sami sebe umožníte zrealizovať väčší počet úspešných akcií v roku 2016. 

Príspevok bude použitý hlavne na kultúrne a športové akcie v roku 2016 pre členov OZZŽ a ich rodinných príslušníkov. Táto výzva je určená hlavne pre členov OZZŽ a ich priaznivcov. 

 

Zákon NR SR č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje podľa § 50 za zdaňovacie obdobie roka 2015 dobrovoľne  sa rozhodnúť  a poukázať 2 % zo svojej zaplatenej dane, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu,   zákonom ustanovenej právnickej osobe. To znamená, že každý občan sa má možnosť aj v roku 2016 dobrovoľne rozhodnúť o použití podielu z jeho zaplatenej daňovej povinnosti za rok 2015.

            Takouto právnickou osobou, ktorá spĺňa podmienky zákona, je aj Odborový zväz zamestnancov železníc, ktorý bol zaregistrovaný Ministerstvom vnútra SR, pod číslom VVS/1-2200/90-1204-1. Základným poslaním Odborového zväzu zamestnancov železníc je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovania ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších oprávnených záujmov a potrieb najmä v oblasti zamestnanosti, mzdovej a daňovej politiky, sociálneho zabezpečenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Odborový zväz zamestnancov železníc je neziskovou organizáciou, avšak pre skvalitnenie činností  svojich aktivít zameraných v prospech zamestnancov železníc potrebuje i nevyhnutné finančné zdroje.

            Odborový zväz zamestnancov železníc bol dňa 15.10.2015 zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov 2% dane za rok 2015 pod spisovou značkou NCRIs 37269/2015.

  1. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Odborový zväz zamestnancov železníc

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Drieňová 24, 820 09 Bratislava

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42131782

 

Potrebné dokumenty pre darovanie 2% dane:

vyhlasenie.rtf (295350)


 

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————