22.10.2009 16:50

Z rokovania Výboru

 V stredu 21. októbra 2009 sa uskutočnilo pracovné rokovanie Výboru OZZŽ. Na programe rokovania boli nasledovné body:

1.     Príprava Volebného poriadku do Dozornej rady CARGO - informáciu predniesol predseda OZZŽ. Volebný poriadok je pripravený, chýba dohodnúť text článku II. bod 3 - počet kandidátov za jednotlivé OC. 

2.     Návrh "nulového" mzdového nárastu ZSSK CARGO pre rok 2010 - k uvedenému zaujal Výbor stanovisko, ktoré prednesie predseda OZZŽ na spoločnom rokovaní OC v utorok 27. októbra. Z tohto dôvodu náš návrh zatiaľ nebudeme medializovať!

3.     Príprava Volebného poriadku do Dozornej rady ZSSK - Práce na príprave tohto návrhu sme prostredníctvom nášho pána podpredsedu JUDr. Petra Šulaiho spoločne s OZŽ zobrali pod patronát.

4.    Vianočná Viedeň - Výbor si vypočul cenové ponuky troch autodopravcov a z nich vybral. Cena zájazdu pre členov a ich rodinných príslušníkov je 0,- €, zamestnanci ZSSK a CARGO, prípadne iní záujemcovia uhradia 8,50 za dopravu DO a Z Viedne dňa 12. 12. 2009. Bližšie informácie sú na nástenkách OZZŽ na pracovisku Tupého a Rožňavská a v pondelok 26. 9. 2009 budú i na pracovisku Drieňová.

5.    Radošinské naivné divadlo - po prerokovaní Plánu činnosti, Výbor rozhodol pre mesiac NOVEMBER - DECEMBER - zakúpiť vstupenky na  predstavenie RND. Podrobnejšie oznámime až v prípade, ak sa nám podarí zabezpečiť vstupenky na niektoré z predstavení.

6.     Nepravdivé informácie vo ZVESTIACH - Ako sme informovali, v čísle 15 dvojtýždenníka Zvesti, ktorý vydáva OZŽ boli uvedené nepravdivé informácie, dotýkajúce sa činnosti OZZŽ. Výbor preto dňa 6. augusta 2009 spracoval list so žiadosťou o opravu, ktorý bol osobne odovzdaný predsedovi GR OZŽ. Vzhľadom k času, ktorý od prevzatia listu prešiel a vo ZVESTIACH nevyšla žiadna oprava a Výboru OZZŽ nebol doručený žiaden list alebo e-mail s touto tematikou, rozhodol Výbor zverejniť obsah listu na našej stránke. Plné znenie tohto listu zverejňujeme v druhom článku dnešných noviniek.

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————