22.10.2009 16:50

Z rokovania Výboru

 V stredu 21. októbra 2009 sa uskutočnilo pracovné rokovanie Výboru OZZŽ. Na programe rokovania boli nasledovné body:

1.     Príprava Volebného poriadku do Dozornej rady CARGO - informáciu predniesol predseda OZZŽ. Volebný poriadok je pripravený, chýba dohodnúť text článku II. bod 3 - počet kandidátov za jednotlivé OC. 

2.     Návrh "nulového" mzdového nárastu ZSSK CARGO pre rok 2010 - k uvedenému zaujal Výbor stanovisko, ktoré prednesie predseda OZZŽ na spoločnom rokovaní OC v utorok 27. októbra. Z tohto dôvodu náš návrh zatiaľ nebudeme medializovať!

3.     Príprava Volebného poriadku do Dozornej rady ZSSK - Práce na príprave tohto návrhu sme prostredníctvom nášho pána podpredsedu JUDr. Petra Šulaiho spoločne s OZŽ zobrali pod patronát.

4.    Vianočná Viedeň - Výbor si vypočul cenové ponuky troch autodopravcov a z nich vybral. Cena zájazdu pre členov a ich rodinných príslušníkov je 0,- €, zamestnanci ZSSK a CARGO, prípadne iní záujemcovia uhradia 8,50 za dopravu DO a Z Viedne dňa 12. 12. 2009. Bližšie informácie sú na nástenkách OZZŽ na pracovisku Tupého a Rožňavská a v pondelok 26. 9. 2009 budú i na pracovisku Drieňová.

5.    Radošinské naivné divadlo - po prerokovaní Plánu činnosti, Výbor rozhodol pre mesiac NOVEMBER - DECEMBER - zakúpiť vstupenky na  predstavenie RND. Podrobnejšie oznámime až v prípade, ak sa nám podarí zabezpečiť vstupenky na niektoré z predstavení.

6.     Nepravdivé informácie vo ZVESTIACH - Ako sme informovali, v čísle 15 dvojtýždenníka Zvesti, ktorý vydáva OZŽ boli uvedené nepravdivé informácie, dotýkajúce sa činnosti OZZŽ. Výbor preto dňa 6. augusta 2009 spracoval list so žiadosťou o opravu, ktorý bol osobne odovzdaný predsedovi GR OZŽ. Vzhľadom k času, ktorý od prevzatia listu prešiel a vo ZVESTIACH nevyšla žiadna oprava a Výboru OZZŽ nebol doručený žiaden list alebo e-mail s touto tematikou, rozhodol Výbor zverejniť obsah listu na našej stránke. Plné znenie tohto listu zverejňujeme v druhom článku dnešných noviniek.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————