22.10.2009 16:50

Z rokovania Výboru

 V stredu 21. októbra 2009 sa uskutočnilo pracovné rokovanie Výboru OZZŽ. Na programe rokovania boli nasledovné body:

1.     Príprava Volebného poriadku do Dozornej rady CARGO - informáciu predniesol predseda OZZŽ. Volebný poriadok je pripravený, chýba dohodnúť text článku II. bod 3 - počet kandidátov za jednotlivé OC. 

2.     Návrh "nulového" mzdového nárastu ZSSK CARGO pre rok 2010 - k uvedenému zaujal Výbor stanovisko, ktoré prednesie predseda OZZŽ na spoločnom rokovaní OC v utorok 27. októbra. Z tohto dôvodu náš návrh zatiaľ nebudeme medializovať!

3.     Príprava Volebného poriadku do Dozornej rady ZSSK - Práce na príprave tohto návrhu sme prostredníctvom nášho pána podpredsedu JUDr. Petra Šulaiho spoločne s OZŽ zobrali pod patronát.

4.    Vianočná Viedeň - Výbor si vypočul cenové ponuky troch autodopravcov a z nich vybral. Cena zájazdu pre členov a ich rodinných príslušníkov je 0,- €, zamestnanci ZSSK a CARGO, prípadne iní záujemcovia uhradia 8,50 za dopravu DO a Z Viedne dňa 12. 12. 2009. Bližšie informácie sú na nástenkách OZZŽ na pracovisku Tupého a Rožňavská a v pondelok 26. 9. 2009 budú i na pracovisku Drieňová.

5.    Radošinské naivné divadlo - po prerokovaní Plánu činnosti, Výbor rozhodol pre mesiac NOVEMBER - DECEMBER - zakúpiť vstupenky na  predstavenie RND. Podrobnejšie oznámime až v prípade, ak sa nám podarí zabezpečiť vstupenky na niektoré z predstavení.

6.     Nepravdivé informácie vo ZVESTIACH - Ako sme informovali, v čísle 15 dvojtýždenníka Zvesti, ktorý vydáva OZŽ boli uvedené nepravdivé informácie, dotýkajúce sa činnosti OZZŽ. Výbor preto dňa 6. augusta 2009 spracoval list so žiadosťou o opravu, ktorý bol osobne odovzdaný predsedovi GR OZŽ. Vzhľadom k času, ktorý od prevzatia listu prešiel a vo ZVESTIACH nevyšla žiadna oprava a Výboru OZZŽ nebol doručený žiaden list alebo e-mail s touto tematikou, rozhodol Výbor zverejniť obsah listu na našej stránke. Plné znenie tohto listu zverejňujeme v druhom článku dnešných noviniek.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

  Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019   Dňa 20.2.2019 dospeli...

Celý článok

—————

14.02.2019 07:10

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

  Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————