29.04.2013 00:00

ZÁJAZD –„Budapešť – poznávací výlet pre deti a dospelých" - 25. mája 2013

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc usporiada pre svojich členov a rodinných príslušníkov
zájazd do Budapešti s nasledovným programom:

 

Program:  SOBOTA 25. mája 2013 - s odchodom z Bratislavy o 7:00 hodine autobusom so sprievodkyňou

- Návšteva Tropicaria Oceanaria, kde uvidíme okrem života v hlbočine aj kúsok dažďového pralesa a najväčšie žraločie akvárium v Strednej Európe. V teráriách na Vás čakajú chameleóny, obrovské korytnačky, pavúky a škorpióny.

http://www.tropicarium.hu/?a=welcome&lang=sk

Cena vstupeniek:

Dospelý 

(18-62 rokov) 

2300 Ft

Dieťa

(4-18 rokov)

1600 Ft/1900 Ft

Študent

(-26 rokov) 

1900 Ft            

Dôchodca

(nad 62 rokov)

1600 Ft               

Skupinová vstupenka-dospelý

1900 Ft

Skupinová vstupenka- študent,dôchodca

1400 Ft

Skupinová vstupenka- dieťa

1400 Ft

 

 

 

 

 

Za skupinu považujeme ľudí patriacich do jednej vekovej skupiny od počtu 15 osôb.

 

- Prehliadka Budapešti - zastavíme sa na vrchu Gellért, kde z Citadely uvidíme celé mesto a presunieme sa na hradný vrch k Rybárskej bašte, ku kostolu kráľa Mateja, kde boli korunovaní uhorskí králi. Odtiaľ je možnosť cez reťazový most presunúť k parlamentu.

- Pravdepodobný návrat do Bratislavy je okolo 20:00 hod.

OZZŽ uhradí svojim členom a deťom /do 15 rokov/cestovné náklady

Rodinný príslušníci a deti /nad 15 rokov/ členov hradia 17,-€

Ostatní /nečlenovia/ uhradia 20,-€

 

ŽIADAME členov OZZŽ a ostatných záujemcov, aby sa prihlásili najneskôr do UTORKA 14. mája do 12:00 hodiny - u pani Michalčíkovej (7639 alebo u Ing. Tomašoviča (7052, a súčasne aby uhradili za každého prihláseného zálohu vo výške 10 €, ktorú členom a deťom po skončení a vyúčtovaní zájazdu VRÁTIME. Zálohy a úhrady poukážte na účet ozzž:

2625116694/1100, do poznámky uveďte meno a počet osôb, v termíne do 14.5.2013 !!!

                                                                                                     

Ing. Peter Tomašovič v.r.

Predseda OZZŽ

 

 

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

11.06.2019 09:34

Súhrnná informácia zo 6. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR.

Kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR naďalej pokračuje!   Už 6. kolo kolektívneho vyjednávania sa...

Celý článok

—————

27.05.2019 17:33

Súhrnná informácia z 5. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

Dňa 27.  5. 2019 pokračovalo  kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR už piatym...

Celý článok

—————

20.05.2019 06:40

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

Dňa 17.  5. 2019 pokračovalo  kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR už štvrtým...

Celý článok

—————

02.05.2019 09:13

Súhrnná informácia z 3 kola KV o mzdách na ŽSR

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————