26.06.2016 20:44

Zájazd "JASKYNE SLOVENSKA" bol zážitok

V sobotu 25. júna sa na žst. Liptovský Mikuláš stretlo 44 účastníkov nami usporiadaného zájazdu. Ako prvú sme navštívili Demänovskú ľadovú jaskyňu. Teplotný rozdiel 36°C - vonku 36° a v jaskyni 0°C bol krutý, ale všetci to statočne vydržali. Vidieť tú poslednú "trošku" ľadu stálo za to. Ako povedala sprievodkyňa, ak nepríde skutočná zima, zostane iba "jaskyňa bez ľadu..."

Druhou jaskyňou sobotného programu bola Bystrianska jaskyňa. Bohatá skalná výzdoba nás nútila s radosťou počúvať výklad sprievodkyne. Po výstupe na povrch nás znovu tvrdo atakoval teplotný rozdiel. Našťastie východ z jaskyne nebol ďaleko od zaparkovaného autobusu, príjemne vychladeného pred cestou do hotela Hrádok, kde nás čakalo ubytovanie, večera a predovšetkým sprcha a bazén... .

Hotel Hrádok patriaci SMZ Jelšava nás prekvapil  viacerými otázkami. Prvou bola vybavenosť na výbornej úrovni. Druhou - nepochopiteľné, nie celkom dodržané objednané služby. Treťou otváracia doba bazéna a zapožičania si hier či športového prostredia iba do 20:00 hodiny...?

Nedeľný program začal raňajkami už o 7:30 a peším presunom do Ochtinskej aragonitovej jaskyne - cca 1,4km vzdialenej. Výborne vybavené vstupné priestory, klimatizácia, bufet,sedačky, WC... Krásna a nezabudnuteľná aragonitová výzdoba, naše jedinečné prírodné bohatstvo, ktoré očarilo i tých najmladších....

Poslednou nami navštívenou jaskyňou bola Gombasecká (Slavecká) jaskyňa. Jej vstupné priestory sa prebudovávajú a tak sme museli využiť TOI-TOI toalety, našťastie boli čisté a nerobili Slovensku hanbu. O to viac sme boli očarení výzdobou jaskyne. Nevšedné výtvory našej prírody zanechali v nás nielen krásne spomienky, ale i túžbu poznať ďalšie z našich jaskýň a najmä Domicu, ktorá po dlhých rokoch znovu ponúka jazdu na loďkách...

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————