17.04.2011 08:50

ZVOLEN - STRETNUTIE S MINISTROM a ROKOVANIE ŠTRAJKOVÝCH VÝBOROV

Požiadavky_FS_k_revitaliaciiA1cii_preMDVRR.doc (46 kB)

V piatok sa v priestoroch divadla J.G. Tajovského vo Zvolene uskutočnilo "Stretnutie ministra dopravy a zástupcov zamestnávateľov so zamestnancami ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR". Stretnutie inicioval predseda OZŽ Mgr. František Petroci. Celkovo 336 účastníkov tohto stretnutia si za prítomnosti médií vypočulo to, čo už všetci vedeli. Organizátori dali možnosť položiť ministrovi a riaditeľom písomnou formou svoje otázky.  Medzi inými, svoje otázky predložil i predseda OZZŽ a prezident FS. Na žiadnu z týchto otázok nebolo odpovedané...   Po ukončení stretnutia preto prezident FS odovzdal osobne požiadavky FS pánovi Ministrovi, ktoré boli spracované v zmysle spoločných pripomienok ZOOvŽD  - (otvoríte si ich kliknutím na link).

Zo stretnutia odchádzala väčšina prítomných so zmiešanými pocitmi. Až na termín JÚL 2011, kedy by mal začať Národný program zamestnanosti a termíny prepúšťania, nedozvedeli sa prítomní nič konkrétne.

SCHVÁLENIE VSTUPU NOVÉHO ČLENA DO ZOOvŽD

V priestoroch ŽST Zvolen prerokovali zástupcovia ZOOvŽD žiadosť nového subjektu do ZOOvŽD. Žiadosť o vstup bola bez pripomienok jednomyseľne prijatá a tak sa náš Zväz odborových organizácií v železničnej doprave rozšíril o Syndikát slovenských železníc, ktorý má sídlo v Haniske pri Košiciach. Predsedníčka Syndikátu bude o schválení žiadosti informovaná aj oficiálnym listom. 

ROKOVANIE ŠTRAJKOVÝCH VÝBOROV

V popoludňajších hodinách sa na základe plánu stretli štrajkové výbory FS, OAVD a predseda OZZŽ na spoločnom rokovaní ZOOvŽD, aby stanovili svoje ciele a požiadavky k revitalizácii. Mimo iného tam jednoliví členovia ŠV predniesli konkrétne prípady zlého hospodárenia a systémovej likvidácie, ako aj "podvod" na občanoch SR. Dôvod? Pani Premiérka ešte v januári deklarovala nutnosť úspor na členoch predstavenstva znížením ich počtu. K tomu bol schválený Zákon o odmenách členov Predstavenstva - Predseda 3000, podpredseda 2000 a člen 1000 EUR mesačne, ale dnes vieme, že napríklad v ZSSK bola odmena Predsedovi predstavenstva pred účinnosťou tohto zákona "iba 700 EUR"! Takže znížením počtu členov sa neušetrilo - ale naopak zvýšili sa náklady...Na ŽSR sa organizujú zbytočné školenia - Školenie zváračov termitom - i napriek tomu, že tieto činnosti dlhodobo vykonáva trnavská firma MARKO.

Na základe spoločného rokovania vyplynuli nasledovné závery:

  1.  Všetky tri OC združené v ZOOvŽD budú deklarovať vlastné požiadavky k revitalizácii za účelom urýchleného odstránenia systémových chýb a vyvolajú samostatné rokovania.
  2. Na základe analýzy výsledkov rokovaní dohodnú FS, OAVD a OZZŽ  ďalší postup po 15.5.2011

 

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

18.01.2019 08:10

Výzva zamestnancom ŽSR a všetkým železničiarom (Streda 23. januára 2019 v čase o 10,30 hodine)

Vážení zamestnanci, železničiari !   Snahou kolektívnych vyjednávačov zo strany odborových organizácií je,...

Celý článok

—————

16.01.2019 15:37

Súhrnná informácia z KV na ŽSR

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS. Súhrnná...

Celý článok

—————

16.01.2019 15:35

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

Dňa 14.1.2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Cargo...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————