17.04.2011 08:50

ZVOLEN - STRETNUTIE S MINISTROM a ROKOVANIE ŠTRAJKOVÝCH VÝBOROV

Požiadavky_FS_k_revitaliaciiA1cii_preMDVRR.doc (46 kB)

V piatok sa v priestoroch divadla J.G. Tajovského vo Zvolene uskutočnilo "Stretnutie ministra dopravy a zástupcov zamestnávateľov so zamestnancami ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR". Stretnutie inicioval predseda OZŽ Mgr. František Petroci. Celkovo 336 účastníkov tohto stretnutia si za prítomnosti médií vypočulo to, čo už všetci vedeli. Organizátori dali možnosť položiť ministrovi a riaditeľom písomnou formou svoje otázky.  Medzi inými, svoje otázky predložil i predseda OZZŽ a prezident FS. Na žiadnu z týchto otázok nebolo odpovedané...   Po ukončení stretnutia preto prezident FS odovzdal osobne požiadavky FS pánovi Ministrovi, ktoré boli spracované v zmysle spoločných pripomienok ZOOvŽD  - (otvoríte si ich kliknutím na link).

Zo stretnutia odchádzala väčšina prítomných so zmiešanými pocitmi. Až na termín JÚL 2011, kedy by mal začať Národný program zamestnanosti a termíny prepúšťania, nedozvedeli sa prítomní nič konkrétne.

SCHVÁLENIE VSTUPU NOVÉHO ČLENA DO ZOOvŽD

V priestoroch ŽST Zvolen prerokovali zástupcovia ZOOvŽD žiadosť nového subjektu do ZOOvŽD. Žiadosť o vstup bola bez pripomienok jednomyseľne prijatá a tak sa náš Zväz odborových organizácií v železničnej doprave rozšíril o Syndikát slovenských železníc, ktorý má sídlo v Haniske pri Košiciach. Predsedníčka Syndikátu bude o schválení žiadosti informovaná aj oficiálnym listom. 

ROKOVANIE ŠTRAJKOVÝCH VÝBOROV

V popoludňajších hodinách sa na základe plánu stretli štrajkové výbory FS, OAVD a predseda OZZŽ na spoločnom rokovaní ZOOvŽD, aby stanovili svoje ciele a požiadavky k revitalizácii. Mimo iného tam jednoliví členovia ŠV predniesli konkrétne prípady zlého hospodárenia a systémovej likvidácie, ako aj "podvod" na občanoch SR. Dôvod? Pani Premiérka ešte v januári deklarovala nutnosť úspor na členoch predstavenstva znížením ich počtu. K tomu bol schválený Zákon o odmenách členov Predstavenstva - Predseda 3000, podpredseda 2000 a člen 1000 EUR mesačne, ale dnes vieme, že napríklad v ZSSK bola odmena Predsedovi predstavenstva pred účinnosťou tohto zákona "iba 700 EUR"! Takže znížením počtu členov sa neušetrilo - ale naopak zvýšili sa náklady...Na ŽSR sa organizujú zbytočné školenia - Školenie zváračov termitom - i napriek tomu, že tieto činnosti dlhodobo vykonáva trnavská firma MARKO.

Na základe spoločného rokovania vyplynuli nasledovné závery:

  1.  Všetky tri OC združené v ZOOvŽD budú deklarovať vlastné požiadavky k revitalizácii za účelom urýchleného odstránenia systémových chýb a vyvolajú samostatné rokovania.
  2. Na základe analýzy výsledkov rokovaní dohodnú FS, OAVD a OZZŽ  ďalší postup po 15.5.2011

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————