17.04.2011 08:50

ZVOLEN - STRETNUTIE S MINISTROM a ROKOVANIE ŠTRAJKOVÝCH VÝBOROV

Požiadavky_FS_k_revitaliaciiA1cii_preMDVRR.doc (46 kB)

V piatok sa v priestoroch divadla J.G. Tajovského vo Zvolene uskutočnilo "Stretnutie ministra dopravy a zástupcov zamestnávateľov so zamestnancami ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR". Stretnutie inicioval predseda OZŽ Mgr. František Petroci. Celkovo 336 účastníkov tohto stretnutia si za prítomnosti médií vypočulo to, čo už všetci vedeli. Organizátori dali možnosť položiť ministrovi a riaditeľom písomnou formou svoje otázky.  Medzi inými, svoje otázky predložil i predseda OZZŽ a prezident FS. Na žiadnu z týchto otázok nebolo odpovedané...   Po ukončení stretnutia preto prezident FS odovzdal osobne požiadavky FS pánovi Ministrovi, ktoré boli spracované v zmysle spoločných pripomienok ZOOvŽD  - (otvoríte si ich kliknutím na link).

Zo stretnutia odchádzala väčšina prítomných so zmiešanými pocitmi. Až na termín JÚL 2011, kedy by mal začať Národný program zamestnanosti a termíny prepúšťania, nedozvedeli sa prítomní nič konkrétne.

SCHVÁLENIE VSTUPU NOVÉHO ČLENA DO ZOOvŽD

V priestoroch ŽST Zvolen prerokovali zástupcovia ZOOvŽD žiadosť nového subjektu do ZOOvŽD. Žiadosť o vstup bola bez pripomienok jednomyseľne prijatá a tak sa náš Zväz odborových organizácií v železničnej doprave rozšíril o Syndikát slovenských železníc, ktorý má sídlo v Haniske pri Košiciach. Predsedníčka Syndikátu bude o schválení žiadosti informovaná aj oficiálnym listom. 

ROKOVANIE ŠTRAJKOVÝCH VÝBOROV

V popoludňajších hodinách sa na základe plánu stretli štrajkové výbory FS, OAVD a predseda OZZŽ na spoločnom rokovaní ZOOvŽD, aby stanovili svoje ciele a požiadavky k revitalizácii. Mimo iného tam jednoliví členovia ŠV predniesli konkrétne prípady zlého hospodárenia a systémovej likvidácie, ako aj "podvod" na občanoch SR. Dôvod? Pani Premiérka ešte v januári deklarovala nutnosť úspor na členoch predstavenstva znížením ich počtu. K tomu bol schválený Zákon o odmenách členov Predstavenstva - Predseda 3000, podpredseda 2000 a člen 1000 EUR mesačne, ale dnes vieme, že napríklad v ZSSK bola odmena Predsedovi predstavenstva pred účinnosťou tohto zákona "iba 700 EUR"! Takže znížením počtu členov sa neušetrilo - ale naopak zvýšili sa náklady...Na ŽSR sa organizujú zbytočné školenia - Školenie zváračov termitom - i napriek tomu, že tieto činnosti dlhodobo vykonáva trnavská firma MARKO.

Na základe spoločného rokovania vyplynuli nasledovné závery:

  1.  Všetky tri OC združené v ZOOvŽD budú deklarovať vlastné požiadavky k revitalizácii za účelom urýchleného odstránenia systémových chýb a vyvolajú samostatné rokovania.
  2. Na základe analýzy výsledkov rokovaní dohodnú FS, OAVD a OZZŽ  ďalší postup po 15.5.2011

 

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————