16.09.2014 13:46

11. ročník BOWLINGOVÉHO TURNAJA a zároveň aj VI. ročník Memoriálu Soni Janičkovej

Vážené kolegyne a kolegovia!

OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pri príležitosti Dňa železničiarov
pre svojich členov, ostatných zamestnancov železničných spoločností a aj neželezničiarov 
dňa 25. 09. 2014 /štvrtok/ od 14.45 hodiny
v priestoroch Národného bowlingového centra v Bratislave na Turbínovovej 1
( 150m od Rožňavskej 1)

11. ročník BOWLINGOVÉHO TURNAJA a zároveň aj

VI. ročník Memoriálu Soni Janičkovej

Členovia OZZŽ zdarma. Záloha 5,- € Rodinný príslušníci členov OZZŽ úhrada 10,- €
Ostatní účastníci uhradia poplatok za obed, dráhu a topánky vo výške 15,- €. Po vyúčtovaní akcie bude poplatok vo výške 15,- € zamestnancom ZSSK CARGO vrátený (akcia zaradená v rámci prostriedkov SF -regenerácia pracovnej sily pre širší okruh zamestnancov – región Bratislava)
Nápoje si hradia všetci účastníci sami.
Záväzné prihlášky a úhrady najneskôr do 12:00 hodiny v stredu 17.9.2014.
Úhrady zašlite na účet: 2625116694/1100, do poznámky uveďte svoje meno.
p.Michalčíková,  920/7639,mail: zsskue@slovakrail.sk
p.Tomašovič,  920/7052,mail: tomasovic.peter@zscargo.sk
p.Fabula,  920/5550,mail: fabula.pavol@zsr.sk

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

  Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019   Dňa 20.2.2019 dospeli...

Celý článok

—————

14.02.2019 07:10

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

  Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————