16.09.2014 13:46

11. ročník BOWLINGOVÉHO TURNAJA a zároveň aj VI. ročník Memoriálu Soni Janičkovej

Vážené kolegyne a kolegovia!

OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pri príležitosti Dňa železničiarov
pre svojich členov, ostatných zamestnancov železničných spoločností a aj neželezničiarov 
dňa 25. 09. 2014 /štvrtok/ od 14.45 hodiny
v priestoroch Národného bowlingového centra v Bratislave na Turbínovovej 1
( 150m od Rožňavskej 1)

11. ročník BOWLINGOVÉHO TURNAJA a zároveň aj

VI. ročník Memoriálu Soni Janičkovej

Členovia OZZŽ zdarma. Záloha 5,- € Rodinný príslušníci členov OZZŽ úhrada 10,- €
Ostatní účastníci uhradia poplatok za obed, dráhu a topánky vo výške 15,- €. Po vyúčtovaní akcie bude poplatok vo výške 15,- € zamestnancom ZSSK CARGO vrátený (akcia zaradená v rámci prostriedkov SF -regenerácia pracovnej sily pre širší okruh zamestnancov – región Bratislava)
Nápoje si hradia všetci účastníci sami.
Záväzné prihlášky a úhrady najneskôr do 12:00 hodiny v stredu 17.9.2014.
Úhrady zašlite na účet: 2625116694/1100, do poznámky uveďte svoje meno.
p.Michalčíková,  920/7639,mail: zsskue@slovakrail.sk
p.Tomašovič,  920/7052,mail: tomasovic.peter@zscargo.sk
p.Fabula,  920/5550,mail: fabula.pavol@zsr.sk

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————