16.09.2014 13:46

11. ročník BOWLINGOVÉHO TURNAJA a zároveň aj VI. ročník Memoriálu Soni Janičkovej

Vážené kolegyne a kolegovia!

OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pri príležitosti Dňa železničiarov
pre svojich členov, ostatných zamestnancov železničných spoločností a aj neželezničiarov 
dňa 25. 09. 2014 /štvrtok/ od 14.45 hodiny
v priestoroch Národného bowlingového centra v Bratislave na Turbínovovej 1
( 150m od Rožňavskej 1)

11. ročník BOWLINGOVÉHO TURNAJA a zároveň aj

VI. ročník Memoriálu Soni Janičkovej

Členovia OZZŽ zdarma. Záloha 5,- € Rodinný príslušníci členov OZZŽ úhrada 10,- €
Ostatní účastníci uhradia poplatok za obed, dráhu a topánky vo výške 15,- €. Po vyúčtovaní akcie bude poplatok vo výške 15,- € zamestnancom ZSSK CARGO vrátený (akcia zaradená v rámci prostriedkov SF -regenerácia pracovnej sily pre širší okruh zamestnancov – región Bratislava)
Nápoje si hradia všetci účastníci sami.
Záväzné prihlášky a úhrady najneskôr do 12:00 hodiny v stredu 17.9.2014.
Úhrady zašlite na účet: 2625116694/1100, do poznámky uveďte svoje meno.
p.Michalčíková,  920/7639,mail: zsskue@slovakrail.sk
p.Tomašovič,  920/7052,mail: tomasovic.peter@zscargo.sk
p.Fabula,  920/5550,mail: fabula.pavol@zsr.sk

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————