03.09.2009 14:30

AKO S FLEXI KONTOM

Mnohých z Vás určite prekvapilo, že sa na tejto vždy "čerstvej" stránke napriek Dohode OC odoposiaľ  neobjavilo nič nové o flexi konte. Dôvodom bol nami zadefinovaný nesúlad medzi Dohodou a Vykonávacím pokynom ku flexi kontu, ktorý sme zaslali e-mailom pánovi personálnemu riaditeľovi.

V súlade s tu uvedeným nás mrzí, že ani  opakovaná žiadosť o spoluprácu s OZŽ nepriniesla úspech a predseda GR OZŽ nám oznámil, že síce tiež nesúhlasia s textom Vykonávacieho pokynu, ale rozpor budú riešiť samostatne s GR ZSSK CARGO... 

Dnešný deň trochu poodhalil závoj "flexi konta". Míting zástupcov vrcholového managementu s riadiacimi zamestnancami regiónu Bratislava priniesol niektoré poznatky, ktoré je z nášho pohľadu potrebné tu uviesť.

 

  1. Flexi konto slúži predovšetkým k tomu, aby si zamestnanci, ktorí budú vyrozumení, že zostanú doma a budú poberať flexi konto, uvedomili, že sú v podstate nadbytoční a majú možnosť psychicky sa s touto skutočnosťou zmieriť a s predstihom si hľadať novú prácu,
  2. Vykonávacím pokynom stanovených 20% zamestnancov bolo určených na základe prehodnotenia "prekážok v práci",
  3. Prípadné nadpracovávanie hodín "flexi konta" sa môže začať až v mesiaci október. Dôvodom je vyčíslenie nákladov, ktoré firma vyplatí na tento účel za mesiac september a ktoré bude v prípade núdze požadovať vzhľadom k Memorandu doplatiť zo štátneho rozpočtu,
  4. Podmienkou zavedenia flexi konta na pracoviskách je súhlas príslušného zástupcu OC. V prípade, ak NEDÁ zástupca OC súhlas, budú riadiaci zamestnanci riešiť situáciu za účasti podpredsedu predstavenstva a zástupcov príslušnej OC až do dosiahnutia konsenzusu.
  5. Riaditelia odborov a prednostovia Sekcií by mali do konca týždňa oznámiť mená zamestnancov, ktorí boli vybratí na flexi konto. 
  6. Najťažší dopad v prípade poberania flexi konta bude na zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí poberali vyrovnávku, ale v prípade flexi konta im bude vyplatená iba základná mzda v tarifnej triede podľa ich súčasného zaradenia.

OZZŽ týmto vyzýva svojich členov, ktorých by sa flexi konto dotklo, aby kontaktovali obratom ktorého koľvek člena výboru (viď Kontakty).

 

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————