20.01.2017 18:44

Chcete pomôcť našim akciám? Darujte nám 2% vašich daní!

     Základným poslaním Odborového zväzu zamestnancov železníc je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovania ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších oprávnených záujmov a potrieb najmä v oblasti zamestnanosti, mzdovej a daňovej politiky, sociálneho zabezpečenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Odborový zväz zamestnancov železníc je neziskovou organizáciou, avšak pre skvalitnenie činností  svojich aktivít zameraných v prospech zamestnancov železníc potrebuje i nevyhnutné finančné zdroje.

VÝZVA

Zákon NR SR č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje podľa § 50 za zdaňovacie obdobie roka 2016 dobrovoľne  sa rozhodnúť  a poukázať 2 % zo svojej zaplatenej dane, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, zákonom ustanovenej právnickej osobe. To znamená, že každý občan sa má možnosť aj v roku 2017 dobrovoľne rozhodnúť o použití podielu z jeho zaplatenej daňovej povinnosti za rok 2016.

            Takouto právnickou osobou, ktorá spĺňa podmienky zákona, je aj Odborový zväz zamestnancov železníc, ktorý bol zaregistrovaný Ministerstvom vnútra SR, pod číslom VVS/1-2200/90-1204-1.

            Odborový zväz zamestnancov železníc bol dňa 23.11.2016 zaregistrovaný do zoznamu prijímateľov 2% dane za rok 2016 pod spisovou značkou NCRpo: 5079/2016.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Odborový zväz zamestnancov železníc

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Drieňová 24, 820 09 Bratislava

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42131782

                              Vami poskytnutý príspevok bude použitý na kultúrne a športové akcie usporiadané v roku 2017. Naša výzva je určená nielen členom OZZŽ a našim priaznivcom. Dúfame, že k tejto výzve neostanete ľahostajní a medzi poberateľov 2 % dane si zvolíte práve našu „Svoju organizáciu“, čím nám ale aj sami sebe umožníte zrealizovať väčší počet úspešných akcií v roku 2017.

     Postup pre zamestnancov

  1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky 40 a viac hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

  4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, (otvorte si ho dolu pod touto výzvou kliknutím na link) v ktorom už sú zadané naše (OZZŽ) údaje a doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

  5. Obe tieto tlačivá = Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 28.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, ALEBO  v termíne do 18.04.2017 na          adresu:

Odborový zväz zamestnancov železníc

Ing. Peter Tomašovič

Drieňová 24

820 09  Bratislava

 

                                                                                     Ďakujeme Vám!  

                                                                                                          Výbor OZZŽ

Link:      Vyhlasenie_zamestnanci_PDF_OZZŽ.pdf (138,9 kB)

—————

Späť


Novinky

03.01.2022 07:06

Info z KV na ŽSR-6 kolo

Dňa 28.12.2021 pokračovalo už šiestym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ...

Celý článok

—————

23.12.2021 10:58

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR stále pokračuje

Dňa 22.12.2021 pokračovalo piatym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ...

Celý článok

—————

22.12.2021 10:55

PRIANIE K VIANOCIAM a NOVÉMU ROKU

Celý článok

—————

17.12.2021 07:45

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 16.12.2021 sa z podnetu zamestnávateľa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania, na ktorom...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————