17.12.2021 07:45

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 16.12.2021 sa z podnetu zamestnávateľa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania, na ktorom zamestnávateľ ústne predstavil svoju  ponuku na mzdový rast pre rok 2022. Z jeho návrhu vyplynulo, že ušetrené mzdové prostriedky v roku 2021 by mali formou jednorázovej  odmeny vykompenzovať  mzdový nárast v prvom polroku 2022  a až od 1.7.2022 by sa mali navýšiť tarifné mzdy o pevnú čiastku. Tento návrh, ale hlavne jeho  formu odborári neprijali.  Mzdové prostriedky ušetrené v roku 2021 by mali byť vyplatené zamestnancom za rok 2021, a nie ich použiť na rast miezd v roku 2022. Pokiaľ sa neminú bude ich musieť zamestnávateľ  vrátiť  do štátnej kasy a nie je možné ich použiť ani na iný účel. I napriek tomu, že časť takto ušetrených mzdových prostriedkov už zamestnávateľ vyplatil zamestnancom cca v objeme 2 milióny , ostávajú v hre ešte ďalšie 4 milióny. Preto sme požiadali  zamestnávateľa o vyplatenie ušetrených mzdových prostriedkov vo výške minimálne 150 eur so mzdou za december.

Zamestnávateľ odmietol všetky návrhy OC požadované v Dodatku č. 4 vrátane úpravy tarifných miezd tých typových pozícií, ktoré zostali otvorené po roku 2019. Neakceptoval ani zavedenie rizikového príplatku pre práce vo výškach/hĺbkach nad 5 metrov, aj keď po preverení  by sa jednalo o cca 50 tisíc hodín, čo by predstavovalo čiastku cca 40 tisíc eur. Napriek upozorneniu o porušení KZ a Dohody o zaraďovaní zamestnancov do tarifných tried neprejavil záujem o nápravu a my budeme nútení opätovne riešiť situáciu cestou sprostredkovateľa. Otvorený ostáva naďalej Jednotný prémiový poriadok, kde čakáme na verdikt rozhodcu.

V tejto situácii chceme ešte rokovať so zástupcami mimo ŽSR, aby sme využili všetky dostupné možnosti a po dohode kolektívnych vyjednávačov sa uskutoční ešte jedno kolo kolektívneho vyjednávania  v stredu 22. 12. 2021 popoľudní.

 

Kolektívni vyjednávači OZŽ a OC

 

—————

Späť


Novinky

03.01.2022 07:06

Info z KV na ŽSR-6 kolo

Dňa 28.12.2021 pokračovalo už šiestym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ...

Celý článok

—————

23.12.2021 10:58

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR stále pokračuje

Dňa 22.12.2021 pokračovalo piatym kolom kolektívne vyjednávanie u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ...

Celý článok

—————

22.12.2021 10:55

PRIANIE K VIANOCIAM a NOVÉMU ROKU

Celý článok

—————

17.12.2021 07:45

Informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 16.12.2021 sa z podnetu zamestnávateľa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania, na ktorom...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————