17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok 2022 u zamestnávateľa ŽSR za účasti OZŽ a súčinných odborových organizácií OAVD, NKOS-Ž, OZZŽ, FPP, SSŽ a FS  a na strane ŽSR za účasti personálneho a ekonomického námestníka GR, ako  aj generálneho  riaditeľa ŽSR.

Po niekoľko hodinovom náročnom vyjednávaní sa nakoniec podarilo zmluvným stranám dospieť k dohode a tým je kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok 2022 uzatvorené. Dodatkom č. 4 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2021-2023 je dohodnuté :

  • zvýšenie tarifných tried pre všetkých zamestnancov  od

1. 4. 2022 o 45 EUR 

  • zavedenie osobitného príplatku od 1.4. 2022 vo výške 0,60 EUR za práce vo výške/hĺbke nad 5 m

  • úpravu tarifných tried od 1.7.2022 pre štyri typové pozície nasledovne:

  • traťový robotník- tarifná trieda N03, N04

  • kontrolór trate- tarifná trieda N05,N06

  • vedúci posunu- tarifná trieda N06, N07

  • inšpektor pre školenie- tarifná trieda N11

Zároveň sa dohodlo, že v prípade šetrenia mzdových prostriedkov za rok 2022, tieto budú vyplatené zamestnancom formou jednorázovej odmeny k 31.12.2022.

 

Hlavný kolektívny vyjednávač OZŽ

 

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————