07.11.2017 10:18

Kolektívne vyjednávanie na ZSSK Cargo

Dňa 6.11.2017 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania o návrhu novej PKZ na rok 2018. Zamestnávateľ na úvod deklaroval snahu zastabilizovať ľudské zdroje a ďalej rozvíjať firmu. Ako „vážne“ to berie dokazuje jeho návrh:

- zvýšenie tarifných miezd o 10 €,

-zníženie príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu o 40%,

-zníženie príplatkov za prácu v nepretržitom režime o 20 až 30%,

-zníženie náhrady mzdy pri pracovnej neschopnosti počas prvých troch dní z 55% na 25%,

-zníženie príplatku za nadčas zo 60 na 50%,

-zníženie príplatku za prácu vo sviatok zo 100 na 75%.

Zamestnávateľ si teda stabilizáciu a rozvoj ľudského kapitálu vo firme predstavuje tak, že výrazným spôsobom zníži Vaše príjmy, najmä ak pracujete v ťažkých podmienkach nepretržitej prevádzky a ak nebudete tráviť Vianoce a iné sviatky s rodinami, ako by to malo normálne byť.

Odborové centrály pôsobiace v ZSSK CARGO prostredníctvom hovorcu dali najavo generálnemu riaditeľovi Martinovi Vozárovi jasný negatívny postoj voči protinávrhu zamestnávateľa. Argumentovali sme tým, že akt kolektívneho vyjednávania našim návrhom sme poňali v tejto hektickej dobe zodpovedne a s plnou vážnosťou.

V rámci sociálneho zmieru, navýšenia minimálnej mzdy a inflácie sme očakávali podobný prístup aj zo strany zamestnávateľa a budeme sa zaoberať tým čo je prioritné, navýšením miezd.

Opak bol pravdou a brali sme protinávrh, ako výsmech všetkým zamestnancom.

Generálny riaditeľ, tak tiež aj hlavný kolektívny vyjednávač za zamestnávateľa Imrich Sloboda nás informovali, že ich protinávrh nie je konečný a sú ochotní o ňom vyjednávať. Nájsť spoločnú cestu k stabilizácii firmy a zamestnancov. Ďalej argumentovali, že v protinávrhu prihliadali na štvrtý sociálny balíček schválený vládou SR, ktorý v konečnom dôsledku prinesie náklady pre firmu ,,nočné príplatky atď. ,,7000 000 € za rok.

Cieľom odborových centrál naďalej ostáva:

- kolektívne vyjednávať len o PKZ, ktorá pozdvihne životnú úroveň zamestnancom ZSSK CARGO,

- uzatvoriť PKZ do konca roka 2017,

- zotrvávame na našom návrhu navýšenie miezd o 60 € pre všetkých zamestnancov a navýšenie príplatku za prácu v noci na 1 €.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o sporných bodoch je naplánované na deň 21.11.2017.

V Bratislave, dňa 7.11.2017

Odborové centrály

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————