17.03.2010 20:43

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ZSSK ZNOVU NEÚSPEŠNÉ!

Dnes - 17. marca 2010 prebiehalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Pred rokovaním o bode 39 mzdy, požiadala FS SR o doplnenie programu o rokovaní ku zmene číslo 3 Smernice o odmeňovaní. V tomto boli všetky OC jednotné a tak po vysvetlení ďalšieho postupu pokračovalo kolektívne vyjednávanie najskôr o zmene číslo 3 Smernice. Riaditeľka ORĽZ Ing. Mária Žačková, ktorá viedla vyjednávanie za firmu, predložila nový návrh zamestnávateľa ku príplatkom. Išlo o zaokrúhlenie hodnôt jednotlivých príplatkov na celé centy, konkrétne:

 Príplatok za nočnú prácu na sumu 0,50EUR/ hodina

 Príplatok za prácu v S+N na sumu 0,50EUR/hodina

 Príplatok za prácu EC IC čiat na sumu 0,20EUR/hodina

 Príplatok za pohotovosť pri 37,5 hodinovom pracovnom čase na 1,90 EUR

 Príplatok za pohotovosť pri 36 hodinovom pracovnom čase na 2,00 EUR

Odborové centrály nezobrali túto ponuku a trvali na pôvodnej požiadavke zo 16.2.2010. Riaditeľka ORĽZ vysvetlila, že za súčasného stavu nie je možné navyšovať príplatkovú časť mzdy a požiadala OC o úpravu požiadaviek. OC následne prehodnotili požiadavky a navrhli nové výšky príplatkov: Nočná práca 0,70 EUR, S+N 0,70 EUR, príplatok za EC IC vlaky zrušiť (nepoužíva sa), pohotovosti ponechať na hodnotách 1,90  a 2,00 EUR. po predložení tohto návrhu si zamestnávateľ vybral krátku prestávku a následne upravil výšku príplatkov na:

N = 0,525 EUR, S+N = 0,525 EUR, pohotovosť 37,5 na 1,90 a pohotovosť pri 36 hodinovom pracovnom týždni zostalo na sume 2,00 EUR. Súčasne R ORĽZ pripomenula, aby si OC uvedomili, že aj kolektívni vyjednávači žijú z peňazí firmy a firma skutočne nemá finančné prostriedky.

Po tomto začalii OC prerokovávať jednotlivé návrhy, vrátane návrhu o rokovaní pred sprostredkovateľom, pri čom sa ani po 2 hodinách nedospelo ku konsenzusu. Vyjednávači zamestnávateľa požadovali od OC spoločné písomné stanovisko. Keďže sa OC nedohodli a Zástupca Únie železničných zamestnancov musel opustiť rokovanie, došlo k prerušeniu rokovania o zmene č. 3 do Smernice pre odmeňovanie zamestnancov zo strany OC. Následne zamestnávateľ upozornil OC, že ďalšie kolektívne vyjednávanie k bodu 28 - zmena č. 3 do Smernice o odmeňovaní bude dňa 7. 4. 2010. Súčasne upozornil, že o bode 39 MZDY, bude ochotný kolektívne vyjednávať iba v tom prípade, ak OC vopred dohodnú jeden spoločný návrh. V opačnom prípade sa o tomto bode nebude rokovať!

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

  Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019   Dňa 20.2.2019 dospeli...

Celý článok

—————

14.02.2019 07:10

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

  Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————