17.03.2010 20:43

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ZSSK ZNOVU NEÚSPEŠNÉ!

Dnes - 17. marca 2010 prebiehalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Pred rokovaním o bode 39 mzdy, požiadala FS SR o doplnenie programu o rokovaní ku zmene číslo 3 Smernice o odmeňovaní. V tomto boli všetky OC jednotné a tak po vysvetlení ďalšieho postupu pokračovalo kolektívne vyjednávanie najskôr o zmene číslo 3 Smernice. Riaditeľka ORĽZ Ing. Mária Žačková, ktorá viedla vyjednávanie za firmu, predložila nový návrh zamestnávateľa ku príplatkom. Išlo o zaokrúhlenie hodnôt jednotlivých príplatkov na celé centy, konkrétne:

 Príplatok za nočnú prácu na sumu 0,50EUR/ hodina

 Príplatok za prácu v S+N na sumu 0,50EUR/hodina

 Príplatok za prácu EC IC čiat na sumu 0,20EUR/hodina

 Príplatok za pohotovosť pri 37,5 hodinovom pracovnom čase na 1,90 EUR

 Príplatok za pohotovosť pri 36 hodinovom pracovnom čase na 2,00 EUR

Odborové centrály nezobrali túto ponuku a trvali na pôvodnej požiadavke zo 16.2.2010. Riaditeľka ORĽZ vysvetlila, že za súčasného stavu nie je možné navyšovať príplatkovú časť mzdy a požiadala OC o úpravu požiadaviek. OC následne prehodnotili požiadavky a navrhli nové výšky príplatkov: Nočná práca 0,70 EUR, S+N 0,70 EUR, príplatok za EC IC vlaky zrušiť (nepoužíva sa), pohotovosti ponechať na hodnotách 1,90  a 2,00 EUR. po predložení tohto návrhu si zamestnávateľ vybral krátku prestávku a následne upravil výšku príplatkov na:

N = 0,525 EUR, S+N = 0,525 EUR, pohotovosť 37,5 na 1,90 a pohotovosť pri 36 hodinovom pracovnom týždni zostalo na sume 2,00 EUR. Súčasne R ORĽZ pripomenula, aby si OC uvedomili, že aj kolektívni vyjednávači žijú z peňazí firmy a firma skutočne nemá finančné prostriedky.

Po tomto začalii OC prerokovávať jednotlivé návrhy, vrátane návrhu o rokovaní pred sprostredkovateľom, pri čom sa ani po 2 hodinách nedospelo ku konsenzusu. Vyjednávači zamestnávateľa požadovali od OC spoločné písomné stanovisko. Keďže sa OC nedohodli a Zástupca Únie železničných zamestnancov musel opustiť rokovanie, došlo k prerušeniu rokovania o zmene č. 3 do Smernice pre odmeňovanie zamestnancov zo strany OC. Následne zamestnávateľ upozornil OC, že ďalšie kolektívne vyjednávanie k bodu 28 - zmena č. 3 do Smernice o odmeňovaní bude dňa 7. 4. 2010. Súčasne upozornil, že o bode 39 MZDY, bude ochotný kolektívne vyjednávať iba v tom prípade, ak OC vopred dohodnú jeden spoločný návrh. V opačnom prípade sa o tomto bode nebude rokovať!

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————