17.03.2010 20:43

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ZSSK ZNOVU NEÚSPEŠNÉ!

Dnes - 17. marca 2010 prebiehalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Pred rokovaním o bode 39 mzdy, požiadala FS SR o doplnenie programu o rokovaní ku zmene číslo 3 Smernice o odmeňovaní. V tomto boli všetky OC jednotné a tak po vysvetlení ďalšieho postupu pokračovalo kolektívne vyjednávanie najskôr o zmene číslo 3 Smernice. Riaditeľka ORĽZ Ing. Mária Žačková, ktorá viedla vyjednávanie za firmu, predložila nový návrh zamestnávateľa ku príplatkom. Išlo o zaokrúhlenie hodnôt jednotlivých príplatkov na celé centy, konkrétne:

 Príplatok za nočnú prácu na sumu 0,50EUR/ hodina

 Príplatok za prácu v S+N na sumu 0,50EUR/hodina

 Príplatok za prácu EC IC čiat na sumu 0,20EUR/hodina

 Príplatok za pohotovosť pri 37,5 hodinovom pracovnom čase na 1,90 EUR

 Príplatok za pohotovosť pri 36 hodinovom pracovnom čase na 2,00 EUR

Odborové centrály nezobrali túto ponuku a trvali na pôvodnej požiadavke zo 16.2.2010. Riaditeľka ORĽZ vysvetlila, že za súčasného stavu nie je možné navyšovať príplatkovú časť mzdy a požiadala OC o úpravu požiadaviek. OC následne prehodnotili požiadavky a navrhli nové výšky príplatkov: Nočná práca 0,70 EUR, S+N 0,70 EUR, príplatok za EC IC vlaky zrušiť (nepoužíva sa), pohotovosti ponechať na hodnotách 1,90  a 2,00 EUR. po predložení tohto návrhu si zamestnávateľ vybral krátku prestávku a následne upravil výšku príplatkov na:

N = 0,525 EUR, S+N = 0,525 EUR, pohotovosť 37,5 na 1,90 a pohotovosť pri 36 hodinovom pracovnom týždni zostalo na sume 2,00 EUR. Súčasne R ORĽZ pripomenula, aby si OC uvedomili, že aj kolektívni vyjednávači žijú z peňazí firmy a firma skutočne nemá finančné prostriedky.

Po tomto začalii OC prerokovávať jednotlivé návrhy, vrátane návrhu o rokovaní pred sprostredkovateľom, pri čom sa ani po 2 hodinách nedospelo ku konsenzusu. Vyjednávači zamestnávateľa požadovali od OC spoločné písomné stanovisko. Keďže sa OC nedohodli a Zástupca Únie železničných zamestnancov musel opustiť rokovanie, došlo k prerušeniu rokovania o zmene č. 3 do Smernice pre odmeňovanie zamestnancov zo strany OC. Následne zamestnávateľ upozornil OC, že ďalšie kolektívne vyjednávanie k bodu 28 - zmena č. 3 do Smernice o odmeňovaní bude dňa 7. 4. 2010. Súčasne upozornil, že o bode 39 MZDY, bude ochotný kolektívne vyjednávať iba v tom prípade, ak OC vopred dohodnú jeden spoločný návrh. V opačnom prípade sa o tomto bode nebude rokovať!

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

20.05.2019 06:40

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

Dňa 17.  5. 2019 pokračovalo  kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR už štvrtým...

Celý článok

—————

02.05.2019 09:13

Súhrnná informácia z 3 kola KV o mzdách na ŽSR

Celý článok

—————

25.04.2019 10:05

Súhrnná informácia z 2. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

Druhé  kolo kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR sa uskutočnilo v zmenenom termíne 17.4.2019,...

Celý článok

—————

29.03.2019 07:01

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

Dňa 27. 3. 2019 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR. Za OZŽ sa kolektívneho...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————