19.02.2013 00:01

KV na ŽSR - 14.02.2013

                Úvodom stretnutia prehovoril GR ŽSR, ktorý informoval o úspešne prebiehajúcich kolektívnych vyjednávaniach v troch železničných spoločnostiach. Podotkol, že bol by rád, ako zrejme si to želajú aj ostatní predstavitelia železničných spoločností, aby sa kolektívna zmluva na rok 2013 podpisovala súčasne na všetkých štátnych železničných spoločnostiach.

                Následne sa vyjadril, že maximálne môže ŽSR poskytnúť nárast 3 % z plánovanej mzdy za rok 2012 pre rok 2013. V ostatnej diskusii vyplynulo, že GR ŽSR sa jednoznačne vyjadril, že reálna mzda za rok 2012 bola vyššia o 2,2 percenta oproti plánovanej priemernej mzde. Z uvedeného vyplýva, že vrcholový predstavitelia ŽSR ponúkajú reálny mzdový nárast vo výške 0, 8 percenta.

                Následne sa odborové centrály nezjednotili na jednoznačnom názore a vyvolali prestávku, na ktorej sa v „podstate nedohodlo nič“. Niektorí vrcholoví predstavitelia odborových centrál sa vyjadrili, že je potrebné rozhodnúť o tom, ako sa ponúkaný mzdový nárast prerozdelí. Či už uvedený balík bude rozdelený do fixných prémií, alebo bude roztavený do tarifných miezd, čo však po rýchlom prepočte tvorilo navýšenie cca o 7 eur.

                Prebehla búrlivá diskusia, avšak konečné stanovisko nevedeli OC zaujať. Zástupca OZZŽ Pavol Fabula sa jednoznačne vyjadril, že nie je možné neustále ustupovať zamestnávateľovi a jeho požiadavkám. „Sme tu preto, aby sme zastupovali svojich členov“ vyjadril sa podpredseda OZZŽ, ktorý dodal, že keď svojim členom ktokoľvek z OC prednesie výsledok KV s navrhovaným mzdovým nárastom tak bude „vysmiaty“ a nebude to nič riešiť. Navrhol, že je tu čas na to, aby sa OC zjednotili a ukázali svoju silu tým, že nebudú neustále ustupovať zamestnávateľovi i na úkor konania štrajku!!!

                Podpredseda OZZŽ  sa vyjadril, že mnohokrát môže byť morálne víťazstvo viac ako minimálne finančné navýšenie, ktoré zamestnancom neprinesie v podstate nič.  Predsa zastupujeme svojich členov a chceme im zvýšiť reálnu mzdu minimálne o súčet inflácie a medziročného rastu cien spotrebného tovaru, t.j. min. vo výške 5 percent. Posledný návrh OC bol vo výške 7 percent.

                Po prestávke boli predostreté závery, kde bolo jednoznačne povedané, že OC súhlasia zo všetkými doposiaľ nevyriešenými bodmi okrem bodu 45. Zamestnávateľ sa laxne vyjadril, že tým pádom nie sú dohodnuté ani tie body kolektívnej zmluvy, ktoré sa zdali jednoznačné. /jedná sa o 36 hodinový pracovný čas, stravný lístok naviac po 11 hodinách atd. /

„Odpor je jedna z možností ako dosiahnuť úspech. Neustupujme a nebuďme „ovce“, ktoré  bezprírozne hľadia na aktuálny stav a nehodlajú s ním nič urobiť.“

„Sme tu od toho, aby sme pracovali v prospech našich členov“

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

24.09.2019 07:50

Pozvánka na Novozámocký klobáskový festival - 09.11.2019

Vážení členovia OZZŽ, po ďalšom úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ na klobásovom festivale  v Nových...

Celý článok

—————

04.09.2019 07:24

Pozvánka na na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

Vážení kolegovia,   srdečne Vás pozývame na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu...

Celý článok

—————

28.06.2019 07:38

Súhrnná informácia z 8. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR zo dňa 26. 6. 2019

                    

Celý článok

—————

24.06.2019 07:22

Súhrnná informácia z pracovného stretnutia v rámci kolektívneho vyjednávania o zaradení zamestnancov do nových tarifných tried zo dňa 20. 6. 2019

Dňa 20.6.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v rámci  kolektívneho vyjednávania na ŽSR o  zaraďovaní...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————