26.02.2009 17:07

MINISTER DOPRAVY A GENERÁLNI RIADITELIA ŽELEZNIČNÝCH PODNIKOV PRED ODBORÁRMI

Verejné rokovanie ministra dopravy a generálnych riaditeľov ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR zorganizované Odborovým združením železničiarov v preplnenej zasadačke KOZ dnes úplne  nesplnilo to, čo väčšina prítomných očakávala. Napriek tomu bolo z odpovedí vrcholných manažérov železničného sektoru cítiť dôveru v správne rozhodnutie Vlády SR, ktorá bude dňa 4. marca rozhodovať o podpore finančného balíka pre železnice.

Prvým, ktorý predstúpil pred zástupcov zamestnancov bol minister dopravy SR Ing, Ľubomír Vážny.   Z jeho vystúpenia vyberáme:

Budem sa rád venovať diskusii a výmenou názorov. Súčasná kríza bude pokračovať minimálne celý rok 2009 a v súčasnosti MDPT nevie ako to bude ďalej. Znižovanie výkonov bude ovplyvňovať ako nákladnú, tak i osobnú dopravu, ktorá je citlivým senzorom zamestnanosti. Opatrenia Vlády SR smerujú do zvyšovania minimálnej mzdy, úpravy DPH, rýchlejšieho odpisovania, posilnenia domáceho cestovného ruchu a ďalších oblastí, ktoré sa dotknú rezortu dopravy. Preto Vláda naštartovala podporu PPP projektov na výstavbu diaľnic, čo prispeje k novým pracovným miestam. Čo MDPT urobilo pre železnice? V roku 2008 doplatilo ŽSR 475 miliónov SK a uhradilo určitú čiastku aj ZSSK. Pripravili sme materiál "Prehodnotenie výkonnosti a efektívnosti železničných spoločností", ktorý, ak Vláda schváli, zníži poplatok za dopravnú cestu pre ZSSK CARGO o 2,079 miliardy a pre ZSSK o 400 miliónov (hovorím v korunách). Dnešný poplatok výrazne ovplyvňuje životaschopnosť dopravcov. MDPT pripravilo projekty pre modernizáciu mobilných prostriedkov, ale zablokovala ich kríza. Zaostalosť sektora voči zahraničiu je zrejmá. V rámci tripartity budeme prerokovávať "Čo ďalej" a hľadať prácu pre zamestnancov, ktorí sú nadbytoční!

Ministerstvo nevidí priestor pre nátlakové akcie, ale na komunikáciu a hľadanie východísk. Chceme a hľadáme rezervy ako zachovať zamestnanosť, aj keď možno siahneme až na dno rezerv. Všetko je v rukách riaditeľov železničných spoločností. Musíme sa správať tak, aby sme spoločne doriešili situáciu. Problém je v CARGU, pokles o 45%, čo má dopad na všetky 3 spoločnosti. Preto MDPT predložilo včera Vláde materiál "Správa o aktuálnej ekonomickej situácii v spoločnosti ZSSK CARGO." Vláda chce pomôcť a navrhuje dva spôsoby:

  1. Navýšenie základného imania ZSSK CARGO
  2. Dlhodobá návratná pôžička štátu cez štátne aktíva. MDPT by odporúčalo prvý variant, ale právnici musia rozhodnúť, či nepôjde o nedovolenú štátnu pomoc.

Preto je druhý variant schodnejší a súčasne by pomohol i ŽSR. Nechcem, aby spoločnosti súťažili medzi sebou, ale aby spolupracovali. MDPT musí doriešiť legislatívu, aby Vláda mohla zafinancovať sektor v predpokladanej výške, aby sme vydržali do konca roku 2009. Čo bude v roku 2010 uvidíme. Manažmenty musia hľadať náhradné programy a nesedieť s pohľadom na nebo. Odporúčame školiť ľudí a hľadať ďalšie riešenia. Nechceme aby ŽOS-ky prišli o všetky výkony, ale veľa práce musíme vykonať vo vlastných zariadeniach! Nie je možné poslať dnes rušňovodiča na strechu depa vo Fiľakove a dať mu asfaltovať strechu! To sa nedá.  Máme pripravené krátkodobé opatrenia pre zachovanie zamestnanosti a stabilizácie spoločností - 4 miliardy pre CARGO, 2 miliardy pre ŽSR a niečo pre ZSSK za výpadky cestujúcich do zamestnania.

Dlhodobé riešenie je koncepčne doriešiť železnice, lebo nebudú môcť hospodáriť. Už sme vytvorili komisiu aj za účasti odborárov. Vedúcu úlohu má MF SR, ale je zamestnané riešením krízy v iných rezortoch. To, že sme nepredali CARGO je dnes obrovskou výhodou. Ak by bolo v súkromných rukách, nemohlo by dostať štátnu pomoc! CARGO doplatilo práve na to, že bývalá vláda sa starala iba o predaj a nie o jeho stav. Chceme byť pripravení na rok 2010, kedy predpokladáme hospodársky rast! Sektor musíme zastabilizovať, nesmieme nechať padnúť 35 500 zamestnancov. Budeme radi keď prídete s aktivitou, aby sme prežili obdobie ktoré nás čaká!

Na otázku: V akom štádiu je otázka spojenia Českého a Slovenského CARGA pán minister odpovedal:

" Spojíme sa iba vtedy, ak to bude mať potenciál spoločného rastu. Projekt zostal stáť preto, lebo išlo o to, kto bude mať koľko percent podielu a kde bude z daňového pohľadu sídlo spoločnosti.

K poplatku za ŽDC pán minister uviedol: Poplatok za ŽDC znevýhodňuje slovenských dopravcov a preto sme sa snažili ho znížiť. Keďže od roku 2010 bude elektronické mýto, bude vyššia cena za používanie diaľnic a tým vyženieme tovar z cesty na železnicu! Od roku 2013 bude drahšia aj cestná osobná doprava a veríme, že bude aj viac cestujúcich vo vlakoch.

K novele Zákona o dráhach povedal iba to, že MDPT chce, aby vyhovoval všetkým trom spoločnostiam. Minister dopravy odpovedal aj na ďalšie otázky, z ktorých vyberáme: "Prečo ideme stavať ŠRT?" - "Do ŠRT sa pustíme až po preskúmaní štúdie, ktorá bude hotová v júni. Na konci augusta rozhodneme, či pôjdeme s Rusmi do toho. Ukončenie výstavby je plánované v roku 2017. Záverom odkázal odborárom:

"Tlmočte svojim kolegom, aby neklesali na duchu. Ide ťažká chvíľa, tak hľadajme cesty ako prežiť toto obdobie a navráťme železniciam ten honor, ktorý mali. My z úrovne Vlády urobíme všetko preto. Verím, že spoločnými silami sa ŽSR, ZSSK i CARGO podarí udržať v tých parametroch aké boli. Hľadajme cesty ako ÁNO! Iba spoločnými silami to zvládneme.

Generálny riaditeľ ZSSK CARGO Mgr. Matej Augustín v rámci príhovoru zodpovedal aj predložené písomné otázky prítomných. Pripomenul, že situácia je vážna nielen v SR ale v celej Európe. Najväčší prepad za január 2009 majú UZ, kde Ľvovská oblasť, cez ktorú ide tovar k nám, má prepad až 60%! Problémy CARGU spôsobil trh a nadväznosť výkonov na hutnícku výrobu. Až 60% prepráv CARGA je závislých na US Steel, Třineckých železiarňach a rakúskom Linci. Prepad výkonov je taký, že CARGO bojuje o krátkodobé prežitie. Včera som predložil spoločne s ministrom dopravy Vláde SR materiál, kde žiadam o získanie externých finančných zdrojov. Ako uviedol, "Aby firma mohla uhradiť zamestnancom výplaty a udržať zamestnanosť, všetci si musíme utiahnúť opasky!" Premiér prisľúbil bez ohľadu na názor opozície a banky pomoc - minimálne do konca roku 2009. Vy odborári žiadate peniaze, my vám ich radi dáme, ale dnes je prvoradé zachovať zamestnanosť...

Otázka: Prečo nie je podpísaná v CARGU KZ? - "Preto, lebo ZSSK i ŽSR sú napojené na štátny rozpočet a CARGO nedostáva od štátu ani korunu! Musíme hľadať prácu na relevantnom trhu. KOZ žiada spravodlivé odmeňovanie, ako je ale dnes v CARGU možné zvýšiť tarifnú mzdu? Pri zachovaní zamestnanosti by sme museli s ohľadom na produktivitu pri súčasnom prepade výkonov prepúšťať. Až vďaka Vláde SR môžeme po včerajšom rokovaní "začať hrať futbal." Zoznamy cca 1500 zamestnanov sú spracované preto, lebo je to prípravný proces na posúdenie Predstavenstvu, či je tento postup reálny pre udržanie firmy. Najvýznamnejším krokom pre železnice je prísľub Vlády, a uvidíme v stredu 4.3., či ho Vláda schváli!

Generálny riaditeľ ZSSK Ing. Milan Chúpek PhD vysvetlil, že od roku 1990 neprišli peniaze na nové vozidlá, lebo bývalá vláda nedala nič. V januári 2009 bol prepad za tržby 10 miliónov. Firma potrebuje dofinancovanie vo výške 1,4 miliardy a preto od júla plánuje zvýšiť cestovné o 15 - 17%. Zadĺženosť firmy je 8,5 miliardy a vlastný majetok je iba 6,2 miliardy - v korunách. Opravy pre ZSSK vykonáva CARGO a ŽOS-ky. Stav je neudržateľný. Firma má podstav zamestnancov, ale v rámci pomoci priberie iba 3 zo ŽSR a 4 zamestnancov  z CARGA. CARGO má naviac 300 rušňovodičov. Ak by ZSSK prevzalo týchto rušňovodičov, získalo by odborníkov aj pre údržbu v prípade, ak by rušňovodiči pri doplatení mzdy rušňovodiča vykonávali údržbárske práce - iba v prípade, ak by s tým súhlasili. Na opravách sa nedá šetriť. Je kríza a my musíme robiť. Peniaze od štátu si nemôžeme vypýtať. V ČR je priemerne 60 ľudí vo vlaku. Už 13 ich zaplatí dopravnú cestu. Na ŽSR máme vo vlaku asi 70 ľudí priemerne a až 50 cestujúcich zaplatí poplatok za ŽDC. Tých 20 už nedokáže pokryť požiadavky na rozvoj firmy.

Generálny riaditeľ ŽSR Ing. Štefan Hlinka, - poklesom výkonov dôjde na ŽSR k úprave plánu asi o 50%! Preto musí ŽSR čerpať zdroje z fondov EÚ.Na otázku čo so zamestnancami VPK a posunu, ktoré prevezme CARGO, odpovedal riaditeľ odboru prevádzky GR ŽSR Mgr. Emil Šimko, že ide o 456 zamestnancov. Pravdepodobne všetkých neumiestnia, ale budú sa snažiť ich presunúť na iné pracoviská, prípadne ich necháme na 60% doma. ŽSR sa drží Memoranda a chce udržať plnú zamestnanosť.

Čo k tomu dodať?

Predstavenstvo ZSSK CARGO rokuje v utorok 3.3. 2009, Vláda SR rokuje v stredu 4.3.2009 a kolektívne vyjednávanie ja v pláne piatok 6. marca. Preto sledujte i naďalej túto našu webovú stránku!

Za pozvánku na miting pre zástupcov OZZŽ ďakujeme touto cestou predsedovi OZŽ Mgr. Františkovi Petrócimu.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————