02.02.2017 08:22

Na ŽSR ZAČALO rokovanie o KZ pred sprostredkovateľom

  Včera - 1.2.2017 začalo PRVÉ kolo rokovania o KZ pred sprostredkovateľkou, ktorá si najskôr vypočula názory Kolektívnych vyjednávačov, kde bol prezentovaný aktuálny stav kolektívneho vyjednávania. Následne sa uskutočnilo stretnutie sprostredkovateľky so zamestnávateľom.

  V ďalšom pokračovalo rokovanie stretnutím oboch sporných strán ku jednotlivým sporným otázkam, ktoré viedla sprostredkovateľka a postupne vyzývala obe strany, aby sa vyjadrili.

 Ku bodu 45a - odmeňovanie

 • Sprostredkovateľka si vyžiadala analytické vyčíslenie od zamestnávateľa, koľko by stáli požiadavky kolektívnych vyjednávačov. Zamestnávateľ materiál predloží do najbližšieho kolektívneho vyjednávania
  • Návrh zamestnávateľa k rastu miezd pre rok 2017 je zvýšenie tarifnej mzdy o 30 € a zachovanie priemernej prémie roku 2016 pre zamestnancov v 56 vybraných prevádzkových typových pozíciách.

   Návrh odborových organizácií je 6% nárast tarify a zachovanie objemu prémií pre všetkých zamestnancov.

   Kolektívni vyjednávači ani zamestnávateľ predbežne nevidia priestor na zhodu.

 Vyrovnávací príplatok opäť zaradiť do kolektívnej zmluvy z dôvodu zvyšovania rizikovej práce na ŽSR.

 •  bolo objasnené čo to presne znamená. Sprostredkovateľ si vyžiadal percentá a počet zamestnancov, ktorých sa táto požiadavka týka, plus finančné vyčíslenie
  • V tomto bode vidia obe strany možnosť dohody

 Súborná smernica a jej súčasť Kolektívnej zmluvy

 •  v tomto bode si dokážu zainteresované strany predstaviť dohodu

  Zápis z tohto kolektívneho vyjednávania spracuje sprostredkovateľka. Termín pre sprostredkovateľku na dosiahnutie zmieru má 30 dňovú lehotu. Zákon však pripúšťa aj dlhšiu lehotu, podľa dohody zúčastnených strán.

 Pokračovanie KV pred sprostredkovateľom je plánované na štvrtok 9.februára od 8:30 hodiny na Klemensovej 8 v Bratislave.

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————