02.02.2017 08:22

Na ŽSR ZAČALO rokovanie o KZ pred sprostredkovateľom

  Včera - 1.2.2017 začalo PRVÉ kolo rokovania o KZ pred sprostredkovateľkou, ktorá si najskôr vypočula názory Kolektívnych vyjednávačov, kde bol prezentovaný aktuálny stav kolektívneho vyjednávania. Následne sa uskutočnilo stretnutie sprostredkovateľky so zamestnávateľom.

  V ďalšom pokračovalo rokovanie stretnutím oboch sporných strán ku jednotlivým sporným otázkam, ktoré viedla sprostredkovateľka a postupne vyzývala obe strany, aby sa vyjadrili.

 Ku bodu 45a - odmeňovanie

 • Sprostredkovateľka si vyžiadala analytické vyčíslenie od zamestnávateľa, koľko by stáli požiadavky kolektívnych vyjednávačov. Zamestnávateľ materiál predloží do najbližšieho kolektívneho vyjednávania
  • Návrh zamestnávateľa k rastu miezd pre rok 2017 je zvýšenie tarifnej mzdy o 30 € a zachovanie priemernej prémie roku 2016 pre zamestnancov v 56 vybraných prevádzkových typových pozíciách.

   Návrh odborových organizácií je 6% nárast tarify a zachovanie objemu prémií pre všetkých zamestnancov.

   Kolektívni vyjednávači ani zamestnávateľ predbežne nevidia priestor na zhodu.

 Vyrovnávací príplatok opäť zaradiť do kolektívnej zmluvy z dôvodu zvyšovania rizikovej práce na ŽSR.

 •  bolo objasnené čo to presne znamená. Sprostredkovateľ si vyžiadal percentá a počet zamestnancov, ktorých sa táto požiadavka týka, plus finančné vyčíslenie
  • V tomto bode vidia obe strany možnosť dohody

 Súborná smernica a jej súčasť Kolektívnej zmluvy

 •  v tomto bode si dokážu zainteresované strany predstaviť dohodu

  Zápis z tohto kolektívneho vyjednávania spracuje sprostredkovateľka. Termín pre sprostredkovateľku na dosiahnutie zmieru má 30 dňovú lehotu. Zákon však pripúšťa aj dlhšiu lehotu, podľa dohody zúčastnených strán.

 Pokračovanie KV pred sprostredkovateľom je plánované na štvrtok 9.februára od 8:30 hodiny na Klemensovej 8 v Bratislave.

 

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

18.01.2019 08:10

Výzva zamestnancom ŽSR a všetkým železničiarom (Streda 23. januára 2019 v čase o 10,30 hodine)

Vážení zamestnanci, železničiari !   Snahou kolektívnych vyjednávačov zo strany odborových organizácií je,...

Celý článok

—————

16.01.2019 15:37

Súhrnná informácia z KV na ŽSR

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS. Súhrnná...

Celý článok

—————

16.01.2019 15:35

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

Dňa 14.1.2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Cargo...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————