05.03.2011 20:39

ODPOVEDE NA OTÁZKY "SITA" a VYJADRENIA OZZŽ a FS SR

Odborový zväz zamestnancov železníc a všetky ostatné OC boli oslovené agentúrou SITA so žiadosťou o dpovede na 3 otázky.

Prosíme Vás o poslanie stanoviska OZZŽ k revitalizačnému programu železníc, ktorý ministerstvo dopravy vo štvrtok už predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

1. Zaujíma nás názor vášho odborového zväzu k obsahu programu a navrhovaným opatreniam, najmä pokiaľ ide aj o plánované prepúšťanie pracovníkov, či rušenie alebo obmedzovanie vlakových spojov a zabezpečenie sociálnych dopadov v podobe sociálnych programov v troch firmách, vrátane odstupného a kompenzácií.

2. Skrátka, s čím v programe súhlasíte, či sú tie opatrenia nevyhnutné pre zlepšenie situácie na železniciach? A, naopak, s čím nesúhlasíte, k čomu máte výhrady a čo požadujete?

3. Podporujete prípadné vyhlásenie štrajkovej pohotovosti alebo aj prípadného štrajku na úrovni vášho zväzu alebo všetkých odborových centrál na železniciach, resp. je to potrebné v tejto situácii?

Tu je odpoveď  Výboru OZZŽ:

Program revitalizácie síce pekne pomenováva veľký podiel viny štátu = bývalého MDPT SR na súčasnom stave CARGA, ale riešenie ponecháva na vedení CARGA a na tom, aby bol splatený dlh voči štátu a ŽSR. Nikde nie je zmienka o tom, že by bol niekto braný na zodpovednosť za súčasný stav. V rámci rokovania OC na MDVRR SR dňa 10.2.2011 bolo jasne zadefinované, že cez MDPT SR vzniklo 60% všetkých milionárov v Slovenskej republike! Napriek tomu nikdy nebol nikto za takéto rozhodnutia a následné obohatenie sa (pravdepodobne v súlade so zákonom...) povinný vzniknutú škodu nahradiť!

Na predmetnom rokovaní dňa 10.2.2011 boli zo strany vedenia firiem predložené stropy počtu uvoľňovaných zamestnancov. Keďže zo súčasného materiálu vyplynuli podstatne INÉ počty zamestnancov vo všetkých troch spoločnostiach, Odborový zväz zamestnancov železníc sa týmto materiálom cíti byť podvedený. Sumárny prehľad optimalizácie zamestnanosti podľa materiálu revitalizácie v CARGU :

400 pracovných miest k 1. 7. 2011

700 pracovných miest k 1. 9. 2011                                                     

700 pracovných miest k 1. 1. 2012

v ZSSK :

            100 pracovných miest k 1. 4. 2011

            131 pracovných miest k 1. 5. 2011                

v ŽSR -       1700 pracovných miest do 1. 7. 2011

                    1000 pracovných miest do 31. 12. 2012        

S ohľadom na rušenie tratí je názor OZZŽ jednoznačný. Niektoré trate úplne odrežú obyvateľov od možnosti dochádzania do práce, rušenie niektorých spojov v určité dni nesplní popžiadavku na ušetrenie, ale ešte viac popudí obyvateľov voči železniciam. Rušenie zastavovania niektorých vlakov v železničných staniciach - napr. R 606 s odchodom o 14:17 z Trenčianskej Teplej znemožní slušný návrat z práce nielen zamestnancov iných odvetví, ale i železničiarov, ktorí dochádzajú zo vzdialenejším lokalít tým, že nemajú vhodné prípoje a napríklad zo strany od Myjavy, by sa dostali domov až po sedemnástej hodine. Keďže pracovná doba je od 6:00, musia takíto zamestnanci vstávať už okolo 3:20 hodiny ráno a to pracujú za cca 430 EUR mesačne!!! Tu vidíme obrovské nedostatky v dopadoch na obyvateľstvo. Zrušenie zastavenia vlakov nie je tým najefektívnejším a správnym rozhodnutím. 

Sociálne kompenzácie, ktoré boli s OC prerokované sú pekným gestom, ale v hladových dolinách pomôžu iba krátkodobo. Rovnako, ak príde o prácu zamestnanec vo veku okolo 50 rokov, nemá šancu uplatniť sa na trhu práce. Medové reči o tom, že Úrady práce si vytvoria pracoviská podľa potreby železníc - NIČ nevyriešia. Úradníci na úradoch práce NIE SÚ zvyknutí, na rozdiel od napr. Švajčiarska - aktívne hľadať prácu pre nezamestnaných. Im stačí ich evidencia a zbytočné riešenie cez rekvalifikačné kurzy, ktoré z 90% iba vytiahnu štátne peniaze - ale NOVÉ pracovné miesta nevytvoria.

NÁVRH OZZŽ, ktorý bol prednesený ešte na rokovaní dňa 10.2.2011 bol:

Vytvoriť pre železničný sektor vlastný sociálny systém, prípadne DDS. Dnes k tomu pripájame:

- Ak mohol byť špecificky riešený systém pre colníkov, rovnako železničiari, ktorí si nenájdu prácu by mali dostať tzv. výsluhové dôchodky. Práca na železnici je psychicky náročná nielen s ohľadom na nepravidelný pracovný čas, ale i na čoraz častejšie sebevražedné pokusy, ktorým musia zamestnaci v prevádzke čoraz častejšie čeliť. Súčasne je vykonávaná za akéhokoľvek počasia, čo má opäť negatívny vplyv na organizmus. V súčasnosti je to už akútne, túto situáciu riešiť.

- Napriek poukazovaniu na chyby zo strany štátu, vo všetkých firmách i dnes dochádza k tomu, že mnohé riadiace miesta sú obsadzované zbytočnými výberovými konaniami, keďže už vopred je známy víťaz a vždy ide o občana spriazneného s vedením alebo vládnucou garnitúrou. Radoví zamestnanci toto všetko vidia. Podmienky pre výber sú už vopred PRESNE stanovené tak, že uspieť skutočne môže iba ten, pre ktorého bolo toto výberové konanie pripravené.

Pokiaľ nebudú na riadiacich funkciách skutočne tí NAJLEPŠÍ a s plnou zodpovednosťou za vykonané opatrenia či podpisy nevýhodných zmlúv, firmy budú prešľapovať na mieste.

- V súčasnosti s ohľadom na ponechanie CARGA v ťažkej situácii, za nedoriešenie problému ZSSK = súbežné spoje so SAD bez ladu a skladu, za nedoriešenie sociálnej situácie uvoľnených zamestnancov všetkých troch spoločností - budeme podporovať spoločný postup všetkých Odborových Centrál za účelom dosiahnutia kvalifikovaných a zmysluplných riešení.

Dovtedy zavedieme dňom 7.3.2011 - VYHLÁSENIE ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI.

Vyhlásenie Federácie strojvodcov Slovenskej republiky k návrhu

„Program revitalizácie železničných spoločností“

Program revitalizácie nie je spracovaný komplexne, nerieši problém zachovania železničnej dopravy, ktorá sa dostala do tejto situácie (červených čísiel) dlhodobou absenciou dopravnej politiky štátu. Predložený návrh nie je o riešení problémov v železničnom sektore, ale o cielenej likvidácií ZSSK a ZSSK CARGO, presunom výkonov iným dopravcom.

Dnes 4.3.2011 RADA FS poverila štrajkový výbor FS vyhlásením štrajku.                                         

Dôvod - nesúhlas s predloženým návrhom revitalizačného programu železníc a nedodržanie záverov z predchádzajúcich rokovaní na MDVRR SR.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————