23.05.2011 21:26

PIATOK 27. MÁJA 2011...

Dňa 21. 4. odoslal OZZŽ rovnako ako FS a OAVD list na MDVRR SR, kde upozornil na neriešenie problematiky rezortu, napriek sľubom pani Premiérky a ostatných kompetentných činiteľov. Pán minister zaslal prostredníctvom Ing. Jiřího Kubáčka, CSc, odpoveď, ktorá síce pomenováva všetky problémy, ale opätovne ich nerieši, prípadne ich posúva do iných termínov = do nedohľadna.

Preto Odborové centrály združené v Zväze Odborových Organizácií v Železničnej doprave (ďalej iba ZOOvŽD) pristúpili k razantnejšiemu kroku. Štrajkové výbory FS a OAVD dohodli spoločný termín a deň akcie. 

Už tento PIATOK 27. mája 2011 od 14:50 do 15:50 hodiny bude zastavená všetka železničná doprava tam, kde budú v službe členovia FS SR a OAVD!

OZZŽ ako člen ZOOvŽD vyjadruje plnú podporu a solidaritu tejto akcii, ktorej účelom je upozorniť a pravdivo informovať občanov SR o:

  •  tom, ako sú zavádzaní vyhláseniami o bezodnej čiernej diere železníc a nie je prezentovaný skutočný dôvod dlhoročnej neschopnosti vedenia rezortu dosiahnuť HARMONIZÁCIU dopravy na Slovensku
  • neschopnosti (malom záujme) kompetentných na ukončení projektu analýzy prepravných prúdov a získaní údajpov od privatizovaných SADiek
  • pomalých (takmer žiadnych) krokoch pre doriešenie jázd ťažkých kamiónov po cestách II. a III. triedy 
  • neplneniu sľubov zo strany kompetentných o pomoci prepúšťaným železničiarom, ktorí bez pomoci zostávajú na ulici bez možnosti akejkoľvek zmysluplnej rekvalifikácie! - Napriek prísľubom už viac ako 1000 železničiarpov prišlo o prácu a sľubovaná spolupráca s MPSVaR SR neexistuje, ale 7 miliónov EUR ide súkromným agentúram....
  • nedoriešení rovnakých podmienok pre všetkých železničných dopravcov
  • postupnej likvidácii verejnej železničnej dopravy rušením tratí, obmedzovaním jázd a zastavovania vlakovej, čím dôjde k nárastu individuálnej dopravy so zámerom poukázať na neschopnosť štátneho dopravcu ZSSK a propagovať súkromných dopravcov i v prípade, ak budú pre štát drahší! - Prečo?

         Súkromný dopravca nemá obmedzený limit vlakových kilometrov a i na prázdne vlaky dostane štátnu dotáciu, nemá náklady na výchovu vlastných zamestnancov ale pod dohľadom MDVRR SR preberá hotových zamestnancov od štátnych firiem atď...

Odborový zväz zamestnancov železníc verí, že k uvedeným profesiám - rušňovodič, výpravca, dispečer - pribudnú počas tohto prvého štrajku i ďalšie prevádzkové profesie, ktoré podporia priebeh akcie a dokážu, že železničiari chcú spoločnými silami dosiahnuť zlepšenie činnosti všetkých troch štátnych firiem a podporu pri zabezpečovaní kvalitnej, bezpečnej, ekologickej a spoľahlivej železničnej dopravy..

Dosť bolo planých sľubov, od MDVRR SR a MF SR očakávame činy, ktoré privedú slávu železnice späť tam, kde bola za čias našich predchodcov....

Kliknutím na link otvoríte vyhlásenie OAVD:

OAVD_štrajk_2011.DOC (219,5 kB)

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————