23.05.2011 21:26

PIATOK 27. MÁJA 2011...

Dňa 21. 4. odoslal OZZŽ rovnako ako FS a OAVD list na MDVRR SR, kde upozornil na neriešenie problematiky rezortu, napriek sľubom pani Premiérky a ostatných kompetentných činiteľov. Pán minister zaslal prostredníctvom Ing. Jiřího Kubáčka, CSc, odpoveď, ktorá síce pomenováva všetky problémy, ale opätovne ich nerieši, prípadne ich posúva do iných termínov = do nedohľadna.

Preto Odborové centrály združené v Zväze Odborových Organizácií v Železničnej doprave (ďalej iba ZOOvŽD) pristúpili k razantnejšiemu kroku. Štrajkové výbory FS a OAVD dohodli spoločný termín a deň akcie. 

Už tento PIATOK 27. mája 2011 od 14:50 do 15:50 hodiny bude zastavená všetka železničná doprava tam, kde budú v službe členovia FS SR a OAVD!

OZZŽ ako člen ZOOvŽD vyjadruje plnú podporu a solidaritu tejto akcii, ktorej účelom je upozorniť a pravdivo informovať občanov SR o:

  •  tom, ako sú zavádzaní vyhláseniami o bezodnej čiernej diere železníc a nie je prezentovaný skutočný dôvod dlhoročnej neschopnosti vedenia rezortu dosiahnuť HARMONIZÁCIU dopravy na Slovensku
  • neschopnosti (malom záujme) kompetentných na ukončení projektu analýzy prepravných prúdov a získaní údajpov od privatizovaných SADiek
  • pomalých (takmer žiadnych) krokoch pre doriešenie jázd ťažkých kamiónov po cestách II. a III. triedy 
  • neplneniu sľubov zo strany kompetentných o pomoci prepúšťaným železničiarom, ktorí bez pomoci zostávajú na ulici bez možnosti akejkoľvek zmysluplnej rekvalifikácie! - Napriek prísľubom už viac ako 1000 železničiarpov prišlo o prácu a sľubovaná spolupráca s MPSVaR SR neexistuje, ale 7 miliónov EUR ide súkromným agentúram....
  • nedoriešení rovnakých podmienok pre všetkých železničných dopravcov
  • postupnej likvidácii verejnej železničnej dopravy rušením tratí, obmedzovaním jázd a zastavovania vlakovej, čím dôjde k nárastu individuálnej dopravy so zámerom poukázať na neschopnosť štátneho dopravcu ZSSK a propagovať súkromných dopravcov i v prípade, ak budú pre štát drahší! - Prečo?

         Súkromný dopravca nemá obmedzený limit vlakových kilometrov a i na prázdne vlaky dostane štátnu dotáciu, nemá náklady na výchovu vlastných zamestnancov ale pod dohľadom MDVRR SR preberá hotových zamestnancov od štátnych firiem atď...

Odborový zväz zamestnancov železníc verí, že k uvedeným profesiám - rušňovodič, výpravca, dispečer - pribudnú počas tohto prvého štrajku i ďalšie prevádzkové profesie, ktoré podporia priebeh akcie a dokážu, že železničiari chcú spoločnými silami dosiahnuť zlepšenie činnosti všetkých troch štátnych firiem a podporu pri zabezpečovaní kvalitnej, bezpečnej, ekologickej a spoľahlivej železničnej dopravy..

Dosť bolo planých sľubov, od MDVRR SR a MF SR očakávame činy, ktoré privedú slávu železnice späť tam, kde bola za čias našich predchodcov....

Kliknutím na link otvoríte vyhlásenie OAVD:

OAVD_štrajk_2011.DOC (219,5 kB)

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

13.01.2020 07:15

Pripravované akcie „Divadlá 2020“.

Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri CARGO, ZSSK a ŽSR plánuje usporiadať pre svojich členov návštevu...

Celý článok

—————

24.09.2019 07:50

Pozvánka na Novozámocký klobáskový festival - 09.11.2019

Vážení členovia OZZŽ, po ďalšom úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ na klobásovom festivale  v Nových...

Celý článok

—————

04.09.2019 07:24

Pozvánka na na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

Vážení kolegovia,   srdečne Vás pozývame na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu...

Celý článok

—————

28.06.2019 07:38

Súhrnná informácia z 8. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR zo dňa 26. 6. 2019

                    

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————