19.04.2013 08:24

PLÁN ČINNOSTI A ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV OZZŽ na rok 2013:

Na akcie usporiadané v období mesiacov 2 – 12/ 2013, prispeje OZZŽ z rozpočtu vlastných odborových prostriedkov nasledovne:

FEBRUÁR:
- VČS – náklady na občerstvenie = 150,- €

MAREC:
- Deň žien – darček pre každú členku (51 x 8 €) = 408,- €

APRÍL:
- niektoré z predstavení RND - (30 x 20 €) = 600,- €

MÁJ:
jednodňový zájazd  do Budapešti: poznávací zájazd pre deti   a dospelých s okružnou plavbou loďou (členom uhradíme poplatok CK Liber 25 x 29,- €) = 725,- €

JÚN:
- 8. – 9.6.: ŠPORTOVÝ DEŇ OLIWA – pre prihlásené rodiny zabezpečíme
(Ubytovanie + stravu = obed + večera + raňajky + obed (44 x 26 €) + ceny)  = 1 144,- €
Členom a ich deťom do 17 rokov uhradíme všetky náklady z odb. prostriedkov, vrátane potravín na opekanie. Zúčastneným zamestnancom ZSSK CARGO zabezpečíme úhradu zo SF 2013 = 26 €
                                                           
- 22.6.2013: športové hry  OZŽ v N. Zámkoch - uhradíme štartovné za našich členov + rod. príslušníkov vo výške 10 € na každého prihláseného člena (6 x 10 € ) = 60,- €

- súťaž vo varení gulášu na dohodnutom mieste ( Ba, N. Zámky) = 100,- €

JÚL:
- 30.6. – 13.7.2013: V rámci usporiadania Detského Letného tábora (DLT) našim OZZŽ v RS PRAŠNÍK Dúbrava, prispejeme deťom našich členov čiastkou  50 € na každé odrekreované dieťa z vlastných  prostriedkov; celkovo najviac 500,- €, pri väčšom počte – podelené počtom detí = 500,- €
Vzhľadom na organizovanie vlastnej detskej rekreácie našim OZZŽ, neprispejeme rodičom z odborových prostriedkov na iný tábor, do ktorého pôjde dieťa s inou organizáciou alebo cestovnou kanceláriou;

SEPTEMBER:
- V rámci štvor dňového zájazdu: Taliansko 2013 ( Florencia – Pisa – Cinque Terre – Siena ) zabezpečíme účastníkom  ČLENOM  OZZŽ z odborových prostriedkov úhradu za vo výške 33,- €/ osobu (ubytovanie, vstupenky, stravu...) - rozpočítaním na každého   zúčastneného člena (Cca 30 osôb á 33,-€ ) zo sumy = 1000,- €

- 25. 9. -  5. ročník Memoriálu Soni Janíčkovej - bowlingový turnaj ku
Dňu železničiarov vrátane cien a občerstvenia (strava + dráhy max 200,- €) a ceny prvým trom cca 20,- €  spolu = 400,- €

OKTÓBER(NOVEMBER):
- Nové Zámky - účasť teamu OZZŽ na súťaži v robení klobások) = 300,- €
                                                      
NOVEMBER:
- návšteva vybratého divadelného predstavenia NS alebo SND = 500,- €

DECEMBER:
- Mikuláš - OZZŽ zabezpečí pre všetky deti (do 15 rokov (18 x 8) = 144,- €

- Posedenie pri kapustnici = 100,- €

- Vianočné prekvapenie pre členov OZZŽ  (69 x 10,- €) = 690,-€

PREDPOKLADANÉ VÝDAVKY UHRADENÉ zo Sociálneho fondu ZSSK CARGO (v prípade, ak budú schválené):

- JÚN - ŠPORTOVÝ DEŇ OLIWA – pre prihlásené rodiny z CARGA zabezpečíme prenájom ŠPORTOVÍSK = 750 €
Cudzí si uhradí náklady v plnej výške 26 € na osobu / 19 € deti

- SEPTEMBER – Bowlingový turnaj – prenájom priestorov, občerstvenie, ceny = 500 €

ROZPOČET zo SF CARGO na prerokovanie spolu:  1250 €

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————