04.11.2009 19:59

PO KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ V ZSSK CARGO

Dnes, v stredu 4. novembra sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie ku článku 31 - MZDY Kolektívnej zmluvy pre rok 2010. Na úvod predstúpil pred zástupcov zamestnancov generálny riaditeľ ZSSK CARGO a v krátkej reči zopakoval súčasný stav firmy:

 • Prepad 2,1 mld Sk za 9 mesiacov roku 2009
 • Nárast ceny za ŽDC z 9,5 EUR / 1 vlk v roku 2008 na 10,7 EUR v roku 2009!
 • Výnosy plán 8 mld Sk - skutočnosť iba 560 miliónov Sk
 • Stále sa zhoršujúce podmienky ZSSK CARGO na trhu - strata konkurencieschopnosti voči cestnej doprave o 30%
 • Flexi konto sa plní iba na 3% čo nemá vôbec vplyv na hospodárenie firmy
 • Ak dosiahne CARGO na koci roku stratu 3,5 mld Sk, bude musieť ako predseda predstavenstva pripraviť reštrukturalizačný proces, lebo firma ide každým dňom do väčších a väčších finančných strát! 
 • Firma už nemôže pred sebou tlačiť problémy, ale ich musí riešiť!
 • Ako riaditeľ firmy, chce radšej zachrániť 7000 zamestnancov s výhľadom na 20 až 30 rokov, ako sa snažiť zachrániť všetkých a zlikvidovať tak firmu, lebo MF SR už dalo jasné signály, že v roku 2010 nie je pomoc zo štátneho rozpočtu reálna!. 
 • MDPT SR súhlasí so zmrazením miezd v rezorte
 • Memorandum spôsobuje to, že firma sa prebytočných nemôže zbaviť
 • Doteraz sa nepodarilo vyriešiť to najmenej bolestivé - odchod zamestnancov v dôchodkovom veku. Vedenie firmy nebude chodiť medzi mladých zamestnancov a vysvetľovať, že starí nechcú odísť do dôchodku!
 • Záujmom firmy je nezachádzať do konfliktu.
 • Návrh OC na 4%- ný mzdový nárast je pre firmu prekvapením a z princípu ho musí odmietnuť!

Na základe tohto vystúpenia GR ZSSK CARGO rozhodli OC, že k takto formulovanému stanovisku zamestnávateľa doručia spoločné stanovisko v termíne DO 30. novembra 2009.

 Ing. Jaborek predložil OC návrh, s ktorým vystúpi na Predstavenstve:  "Zamestnanci, ktorí do 30. 11. 2009 čerpajú flexi konto a dajú si žiadosť o odchod z firmy, ak si súčasne požiadajú o odpustenie náhrady za využité flexi konto, môže im byť odpustená!" 

Z uvedeného dôvodu dávame od štvrtka 5. novembra možnosť pre zamestnancov CARGO o vyjadrenie svojho názoru v ankete!

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————