31.03.2011 09:55

PO PODPISE KZ 2011

   Vážené kolegyne a kolegovia, vážení sympatizanti našej odborovej   centrály!

 Včerajším dňom bola podpisom Kolektívnych zmlúv v CARGu a v ZSSK ukončená jedna z najťažších etáp v existencii nášho Odborového zväzu zamestnancov železníc. Viac ako 5-mesačné rokovanie o Kolektívnych zmluvách v ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR nebolo ukončené oslavou a jasaním. Pravicová vláda svojimi tvrdými opatreniami ešte pred začiatkom kolektívneho vyjednávania jasne stanovila mantinely, medzi ktorými bolo možné sa pohybovať v rámci KV. Pre tieto svoje kroky si najskôr prostredníctvom médií veľmi dobre pripravila pôdu a obrátila názor verejnosti PROTI železniciam,  najmä proti CARGU. Jediné, čo je zo všetkých upravených vyhlásení o CARGU pravda, je to, že je v obrovskej zadlženosti, za ktorú ale môže štát svojimi nesprávnymi rozhodnutiami....

Odborový zväz zamestnancov železníc stále deklaroval potrebu dohody a podpisu Kolektívnej zmluvy, čo sa v konečnom dôsledku spoluprácou všetkých OC podarilo. Mnohí z Vás nie sú zo súčasným stavom sektoru spokojní, čo jasne deklarujete svojimi príspevkami na našej webovej stránke v „diskusii“ a chceli ste použiť i radikálnejší postup OC. S ohľadom na platnú legislatívu sme mohli pristúpiť i k tomuto kroku, neviedlo by to ale ku zvýšeniu miezd, skôr naopak. 

Zadlženosť firiem a následne možné kroky bánk nám nedovolili použiť v rámci postupu pri KZ tieto kroky, a to aj napriek oprávnenosti našich spoločných požiadaviek. V prípade neúspechu takéhoto postupu by došlo nielen k väčšiemu uvoľňovaniu zamestnancov, ale predovšetkým ku strate i tých benefitov, ktoré sme mali a ktoré sa podarilo preklopením či predĺžením KZ v jednotlivých firmách podpísať. Obavy z návrhu nového Zákonníka práce a k tomu nepodpísanie KZ by ohrozilo všetko, čo v dnešných KZ máme.

Nie je však čas na smútok či rozjímanie. Naštartovaný revitalizačný proces, ktorý zatiaľ nerieši skutočné problémy železníc, skôr ich môže prehĺbiť, má obrovský dopad na celé spektrum zamestnancov železníc. OZZŽ preto mimo iného, stále požaduje od MDVRR SR a prostredníctvom neho i MPSVaR SR riešenia pre zamestnancov od 58 rokov fyzického veku, ktoré si železničiari zaslúžia. Po dohode s partnerskými OC – FS SR a OAVD, s ktorými sme pred dvomi rokmi vytvorili Zväz odborových organizácií v železničnej doprave - zvažujeme ďalšie spoločné kroky pre riešenie negatívneho dopadu revitalizácie.

Všetko sa bude odvíjať v najbližších dňoch od postojov uvedených ministerstiev a aj Ministerstva financií. Možnosti odborárov pri riešení problematiky sú tu. Dôležité bude ale to, ako sa k pripravovaným krokom postavia všetci tí z Vás, ktorí to so železnicou myslia úprimne a chcú aktívne pomôcť.

Verím, že tak ako doteraz, bude mať Výbor OZZŽ Vašu plnú podporu vo všetkom, čo pripraví a o čom rozhodne.

                                                           Ing. Zdeněk Friedrich

                                       Predseda Odborového zväzu zamestnancov železníc

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské...

Celý článok

—————

22.02.2019 11:02

Pozvánka na VČS (07.03.2019, štvrtok, 15:00)

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2019 (štvrtok)...

Celý článok

—————

21.02.2019 08:48

Nová PKZ ZSSK CARGO 2019 – 2020 – dohodnutá.

  Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019   Dňa 20.2.2019 dospeli...

Celý článok

—————

14.02.2019 07:10

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019

  Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————