31.03.2011 09:55

PO PODPISE KZ 2011

   Vážené kolegyne a kolegovia, vážení sympatizanti našej odborovej   centrály!

 Včerajším dňom bola podpisom Kolektívnych zmlúv v CARGu a v ZSSK ukončená jedna z najťažších etáp v existencii nášho Odborového zväzu zamestnancov železníc. Viac ako 5-mesačné rokovanie o Kolektívnych zmluvách v ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR nebolo ukončené oslavou a jasaním. Pravicová vláda svojimi tvrdými opatreniami ešte pred začiatkom kolektívneho vyjednávania jasne stanovila mantinely, medzi ktorými bolo možné sa pohybovať v rámci KV. Pre tieto svoje kroky si najskôr prostredníctvom médií veľmi dobre pripravila pôdu a obrátila názor verejnosti PROTI železniciam,  najmä proti CARGU. Jediné, čo je zo všetkých upravených vyhlásení o CARGU pravda, je to, že je v obrovskej zadlženosti, za ktorú ale môže štát svojimi nesprávnymi rozhodnutiami....

Odborový zväz zamestnancov železníc stále deklaroval potrebu dohody a podpisu Kolektívnej zmluvy, čo sa v konečnom dôsledku spoluprácou všetkých OC podarilo. Mnohí z Vás nie sú zo súčasným stavom sektoru spokojní, čo jasne deklarujete svojimi príspevkami na našej webovej stránke v „diskusii“ a chceli ste použiť i radikálnejší postup OC. S ohľadom na platnú legislatívu sme mohli pristúpiť i k tomuto kroku, neviedlo by to ale ku zvýšeniu miezd, skôr naopak. 

Zadlženosť firiem a následne možné kroky bánk nám nedovolili použiť v rámci postupu pri KZ tieto kroky, a to aj napriek oprávnenosti našich spoločných požiadaviek. V prípade neúspechu takéhoto postupu by došlo nielen k väčšiemu uvoľňovaniu zamestnancov, ale predovšetkým ku strate i tých benefitov, ktoré sme mali a ktoré sa podarilo preklopením či predĺžením KZ v jednotlivých firmách podpísať. Obavy z návrhu nového Zákonníka práce a k tomu nepodpísanie KZ by ohrozilo všetko, čo v dnešných KZ máme.

Nie je však čas na smútok či rozjímanie. Naštartovaný revitalizačný proces, ktorý zatiaľ nerieši skutočné problémy železníc, skôr ich môže prehĺbiť, má obrovský dopad na celé spektrum zamestnancov železníc. OZZŽ preto mimo iného, stále požaduje od MDVRR SR a prostredníctvom neho i MPSVaR SR riešenia pre zamestnancov od 58 rokov fyzického veku, ktoré si železničiari zaslúžia. Po dohode s partnerskými OC – FS SR a OAVD, s ktorými sme pred dvomi rokmi vytvorili Zväz odborových organizácií v železničnej doprave - zvažujeme ďalšie spoločné kroky pre riešenie negatívneho dopadu revitalizácie.

Všetko sa bude odvíjať v najbližších dňoch od postojov uvedených ministerstiev a aj Ministerstva financií. Možnosti odborárov pri riešení problematiky sú tu. Dôležité bude ale to, ako sa k pripravovaným krokom postavia všetci tí z Vás, ktorí to so železnicou myslia úprimne a chcú aktívne pomôcť.

Verím, že tak ako doteraz, bude mať Výbor OZZŽ Vašu plnú podporu vo všetkom, čo pripraví a o čom rozhodne.

                                                           Ing. Zdeněk Friedrich

                                       Predseda Odborového zväzu zamestnancov železníc

—————

Späť


Novinky

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

04.05.2022 14:45

Memoriál Soni Janíčkovej - Bowling 2022

  Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri ZSSK CARGO, ZSSK a ŽSR usporiada pre...

Celý článok

—————

27.04.2022 15:00

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

POZVÁNKA   Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá...

Celý článok

—————

17.01.2022 13:51

Kolektívne vyjednávanie na ŽSR je uzatvorené

Dňa 13. januára 2022 pokračovalo ďalším, už  siedmym  kolom kolektívne vyjednávanie o mzdách pre rok...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

09.02.2022 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2022 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————