28.10.2009 16:27

PO ROKOVANÍ ODBOROVÝCH CENTRÁL...

V utorok sa uskutočnilo rokovanie OC ku dvom bodom, ktoré v súčasnosti zaujímajú železničiarsku verejnosť.

  1. Odpoveď  zamestnávateľovi ZSSK CARGO na jeho návrh nulového mzdového nárastu pre rok 2010
  2. Volebné poriadky pre voľby zástupcov zamestnancov do Dozornej rady CARGO a ZSSK

Rokovanie k bodu 1 - Mzdový nárast v roku 2010, sa nieslo v konštruktívnom duchu a všetky OC vychádzali pri svojich stanoviskách zo súčasnej reality. V krátkom čase došlo k dohode všetkých OC. Na nešťastie, zástupcovia dvoch OC, ktorí súhlasili so spoločným návrhom predčasne opustili rokovaciu miestnosť a tak Vám môžeme úplné znenie Návrhu podpísaného všetkými OC predložiť na tejto stránke až v piatok 30. októbra vo večerných hodinách, kedy bude už Návrh predložený zamestnávateľovi! 

Príprava Volebného poriadku pre voľby do DR CARGO mala prekvapujúci priebeh. Jediný rozpor bol v počte navrhovaných kandidátov. Na predchádzajúcom rokovaní stroskotal spoločný návrh práve na tomto bode, kde OZŽ navrhovalo DVOCH a OZZŽ a ďalšie OC žiadali iba jedného kandidáta. Predseda GR OZŽ  uviedol, že z dvoch kandidátov neustúpia. Na to vystúpil predseda OZZŽ a rovnako uviedol, že zo svojho stanoviska v zmysle mandátu neustúpi. Na prekvapenie, predseda OZ-VSP uviedol, že súhlasia s dvomi kandidátmi, lebo pôvodná dohoda ostatných OC bola iba slovná... Po jeho vyjadrení sa ostatné OC priklonili ku dvom kandidátom, FS uviedla, že v tomto okamžiku už je ich vyjadrenie nepodstatné. Dôvodom, prečo OZZŽ trvalo na jednom kandidátovi bolo, že informácie pre zamestnancov, ktorí zvolia svojich zástupcov do DR by v prípade zvolenia nielen členov OZŽ boli nezávislé od materskej - jedinej OC! Rokovanie k volebnému poriadku ZSSK CARGO bolo po tejto nehodode ukončené a pokračovalo sa s prípravou Volebného poriadku ZSSK, ktorý bez problémov dospel až do štádia, kedy sa prerokuje za účasti chýbajúcich OC!

Dnes v predpoludňajších hodinách Výbor opätovne s plnou vážnosťou prerokoval sporný bod a vyjadrením 5 : 2 sa priklonil ku spoločnému návrhu.

Dnes

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————