28.10.2009 16:27

PO ROKOVANÍ ODBOROVÝCH CENTRÁL...

V utorok sa uskutočnilo rokovanie OC ku dvom bodom, ktoré v súčasnosti zaujímajú železničiarsku verejnosť.

  1. Odpoveď  zamestnávateľovi ZSSK CARGO na jeho návrh nulového mzdového nárastu pre rok 2010
  2. Volebné poriadky pre voľby zástupcov zamestnancov do Dozornej rady CARGO a ZSSK

Rokovanie k bodu 1 - Mzdový nárast v roku 2010, sa nieslo v konštruktívnom duchu a všetky OC vychádzali pri svojich stanoviskách zo súčasnej reality. V krátkom čase došlo k dohode všetkých OC. Na nešťastie, zástupcovia dvoch OC, ktorí súhlasili so spoločným návrhom predčasne opustili rokovaciu miestnosť a tak Vám môžeme úplné znenie Návrhu podpísaného všetkými OC predložiť na tejto stránke až v piatok 30. októbra vo večerných hodinách, kedy bude už Návrh predložený zamestnávateľovi! 

Príprava Volebného poriadku pre voľby do DR CARGO mala prekvapujúci priebeh. Jediný rozpor bol v počte navrhovaných kandidátov. Na predchádzajúcom rokovaní stroskotal spoločný návrh práve na tomto bode, kde OZŽ navrhovalo DVOCH a OZZŽ a ďalšie OC žiadali iba jedného kandidáta. Predseda GR OZŽ  uviedol, že z dvoch kandidátov neustúpia. Na to vystúpil predseda OZZŽ a rovnako uviedol, že zo svojho stanoviska v zmysle mandátu neustúpi. Na prekvapenie, predseda OZ-VSP uviedol, že súhlasia s dvomi kandidátmi, lebo pôvodná dohoda ostatných OC bola iba slovná... Po jeho vyjadrení sa ostatné OC priklonili ku dvom kandidátom, FS uviedla, že v tomto okamžiku už je ich vyjadrenie nepodstatné. Dôvodom, prečo OZZŽ trvalo na jednom kandidátovi bolo, že informácie pre zamestnancov, ktorí zvolia svojich zástupcov do DR by v prípade zvolenia nielen členov OZŽ boli nezávislé od materskej - jedinej OC! Rokovanie k volebnému poriadku ZSSK CARGO bolo po tejto nehodode ukončené a pokračovalo sa s prípravou Volebného poriadku ZSSK, ktorý bez problémov dospel až do štádia, kedy sa prerokuje za účasti chýbajúcich OC!

Dnes v predpoludňajších hodinách Výbor opätovne s plnou vážnosťou prerokoval sporný bod a vyjadrením 5 : 2 sa priklonil ku spoločnému návrhu.

Dnes

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————