28.10.2009 16:27

PO ROKOVANÍ ODBOROVÝCH CENTRÁL...

V utorok sa uskutočnilo rokovanie OC ku dvom bodom, ktoré v súčasnosti zaujímajú železničiarsku verejnosť.

  1. Odpoveď  zamestnávateľovi ZSSK CARGO na jeho návrh nulového mzdového nárastu pre rok 2010
  2. Volebné poriadky pre voľby zástupcov zamestnancov do Dozornej rady CARGO a ZSSK

Rokovanie k bodu 1 - Mzdový nárast v roku 2010, sa nieslo v konštruktívnom duchu a všetky OC vychádzali pri svojich stanoviskách zo súčasnej reality. V krátkom čase došlo k dohode všetkých OC. Na nešťastie, zástupcovia dvoch OC, ktorí súhlasili so spoločným návrhom predčasne opustili rokovaciu miestnosť a tak Vám môžeme úplné znenie Návrhu podpísaného všetkými OC predložiť na tejto stránke až v piatok 30. októbra vo večerných hodinách, kedy bude už Návrh predložený zamestnávateľovi! 

Príprava Volebného poriadku pre voľby do DR CARGO mala prekvapujúci priebeh. Jediný rozpor bol v počte navrhovaných kandidátov. Na predchádzajúcom rokovaní stroskotal spoločný návrh práve na tomto bode, kde OZŽ navrhovalo DVOCH a OZZŽ a ďalšie OC žiadali iba jedného kandidáta. Predseda GR OZŽ  uviedol, že z dvoch kandidátov neustúpia. Na to vystúpil predseda OZZŽ a rovnako uviedol, že zo svojho stanoviska v zmysle mandátu neustúpi. Na prekvapenie, predseda OZ-VSP uviedol, že súhlasia s dvomi kandidátmi, lebo pôvodná dohoda ostatných OC bola iba slovná... Po jeho vyjadrení sa ostatné OC priklonili ku dvom kandidátom, FS uviedla, že v tomto okamžiku už je ich vyjadrenie nepodstatné. Dôvodom, prečo OZZŽ trvalo na jednom kandidátovi bolo, že informácie pre zamestnancov, ktorí zvolia svojich zástupcov do DR by v prípade zvolenia nielen členov OZŽ boli nezávislé od materskej - jedinej OC! Rokovanie k volebnému poriadku ZSSK CARGO bolo po tejto nehodode ukončené a pokračovalo sa s prípravou Volebného poriadku ZSSK, ktorý bez problémov dospel až do štádia, kedy sa prerokuje za účasti chýbajúcich OC!

Dnes v predpoludňajších hodinách Výbor opätovne s plnou vážnosťou prerokoval sporný bod a vyjadrením 5 : 2 sa priklonil ku spoločnému návrhu.

Dnes

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

13.01.2020 07:15

Pripravované akcie „Divadlá 2020“.

Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri CARGO, ZSSK a ŽSR plánuje usporiadať pre svojich členov návštevu...

Celý článok

—————

24.09.2019 07:50

Pozvánka na Novozámocký klobáskový festival - 09.11.2019

Vážení členovia OZZŽ, po ďalšom úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ na klobásovom festivale  v Nových...

Celý článok

—————

04.09.2019 07:24

Pozvánka na na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

Vážení kolegovia,   srdečne Vás pozývame na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu...

Celý článok

—————

28.06.2019 07:38

Súhrnná informácia z 8. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR zo dňa 26. 6. 2019

                    

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————