30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

 

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc

 

PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV USPORIADA

v dňoch 28. a 29. augusta 2021 už 18-ty ŠPORTOVÝ DEŇ

na hoteli Čertov /www.certov.eu/hotel-certov

 

s nasledovným programom:

SOBOTA 28. 8. 2021:

Príchod – INDIVIDUÁLNE autom alebo s R603 z Bratislavy do PÚCHOVA –  s príchodom do Púchova o 9:58 hodine, kde bude pristavený autobus na odvoz do Hotela ČERTOV:

  •  10:30 – 12:00  Ubytovanie

 - 12:00 – 13:00 = OBED 

  • 13:00 -  slávnostné otvorenie športového dňa
  • 13:05 – 14:00 súťaž rodín = RODINNÁ RELY
  • 14:00 -18:00  SPOLOČNÉ Súťaže rodičov a  detí

 

    Športový program:  stolný tenis, rôzne detské súťaže podľa vekovej kategórie deti, bowling a pod.

 

Počas celého pobytu bude k dispozícii bazén.

 

               

       18:00 – 19:00   VEČERA

          19:00 – 22:00       Voľný program + dobeh súťaží + posedenie 

                                       + občerstvenie                 

                                       

 

 

NEDEĽA 29.08. 2021

8:00 – 9:00 RAŇAJKY

                     + individuálne WELLNES a BAZÉN  9:00 – 11:00

  • 11.00 –  12:00    -   Vyhlásenie výsledkov a odovdávanie odmien
  • 12:00 – 13:00                         -   OBED
  • ODCHOD INDIVIDUÁLNE aj autobusom k rýchliku do Púchova
  •  
  • Pre prihlásené rodiny zabezpečíme:  Ubytovanie + stravu = obed + večera  + raňajky + obed + ceny + dopravu z Púchova

 

OZZŽ uhradí svojim členom a ich deťom do 15 rokov všetky náklady z odborových prostriedkov. Zamestnancom ZSSK CARGO a ich rodinným príslušníkom budú všetky náklady refundované v rámci prostriedkov SF . ŽIADAME tradičných i netradičných účastníkov tohto nášho každoročného podujatia, aby sa telefonicky prihlásili najneskôr do 14.07. 2021 u:  Ing. Tomašoviča     ( 7052 - ZSSK CARGO (tomasovic.peter@zscargo.sk) Po tomto termíne už nebude možné dodatočné prihlásenie, nakoľko sme limitovaní ponukou hotela. Po potvrdení voľného miesta je potrebné uhradiť za každého prihláseného sumu 70 € za každú DOSPELÚ prihlásenú osobu a 55 € za dieťa do 10 rokov. Deti do 3 rokov zdarma bez nároku na lôžko. Členovia OZZŽ zaplatia zálohu vo výške 20,- € / dospelá osoba a 10,- € / dieťa do 10 rokov.

Zamestnanci ZSSK CARGO uhradia zálohu za seba a rodinného príslušníka za dospelú osobu a dieťa nad 15 rokov 20 € a za dieťa do 15 rokov 10 €. ZÁLOHA im bude po vyúčtovaní akcie v plnej hodnote vrátená!

Úhrady treba zaslať na číslo účtu: SK35 1100 0000 0026 2511 6694 do 14.7.2021.  Do poznámky uveďte vaše meno.

 

                                                                                                Ing. Peter Tomašovič

                                                                                                Predseda OZZŽ

 

 

 

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————