14.03.2019 07:40

Pozvánka na zájazd

 21.09.2019  - 22.09.2019  Výlet do Maďarska- autobusový zájazd Eger (hovorí sa tomu aj Maďarské Pamukkale) - zájazd cez CK

Cena zájazdu je 99,- €/ osoba . V cene je započítaná doprava luxusným autobusom, 1 x ubytovanie, 1 x raňajky, a služby sprievodcu. V cene nie je započítané vstupné, večera,  komplexné cestovné poistenie a pobytová taxa. Predbežné výdavky sú popísané v programe zájazdu, ktorý pripájame.

 

Členom OZZŽ uhradíme čiastku 40,- €.

 

Záväzné prihlášky žiadame doručiť  najneskôr do 20.03.2019

p. Moravická, ( 920/5738,mail: moravicka.anna@slovakrail.sk

p. Tomašovič, ( 920/7052,mail: tomasovic.peter@zscargo.sk

p. Fabula, ( 920/5550,mail: fabula.pavol@zsr.sk

 

Za každého prihláseného účastníka je potrebné uhradiť  cenu zájazdu t.j. pre člena 59,- € a nečlena 99,- € na účet 

SK35 1100 0000 0026 2511 6694 v termíne do 20.03.2019, do poznámky uveďte meno účastníka.

 

Program a ďalšie možné náklady :

Ubytovanie: hotel ***  do cca 10 km od kúpeľov „maďarské Pamukkale

Izby: dvojlôžkové a trojlôžkové izby s vlastným príslušenstvom

Doprava: klimatizovaný autobus z Bratislavy

Strava: raňajky alebo za príplatok polpenzia

Sprievodca: počas celého zájazdu

 

Program a cena:

 

1.deň:   odchod z Bratislavy v raňajších hodinách, príchod do oblasti EGERU o cca 12.00 hod., možná prehliadka mesta Eger a ubytovanie resp.  priamo zastávka na kúpanie v „Pamukkale“, a potom  ubytovanie a večer možná prehliadka mesta.

 

 

2.deň:   raňajky, presun  napr. do Údolia krásnych žien resp. príchod do „Pamukkale“ na kúpanie, v popoludňajších hodinách odchod na Slovensko, príchod do Bratislavy o cca  20.00 hod. .

 

Možné príplatky: cestovné poistenie +4,- €/osoba/zájazd večera v hoteli  + 16,-€/osoba jednolôžková izba +35,- €/zájazd.

Možné vstupy (na mieste): Eger: bazilika 300,- HUF, minaret 300,- HUF, Egerský hrad 1700,- HUF + slovenský audiosprievodca 500,- HUF • Egerszalók: Termálne kúpele (3-hodinový vstup) 3400,- HUF, (celodenný vstup) 5800,- HUF .

Povinný príplatok: pobytová taxa cca 2,- €/osoba/noc – platba na mieste.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————