25.01.2010 18:22

PREKÁŽKY V PRÁCI V CARGU DOHODNUTÉ!

Dnes, v pondelok 25. januára od 13:00 hodiny pokračovalo na Drieňovej kolektívne vyjednávanie o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Ako sme už informovali v stredu 20. januára, dnes bol posledný deň na rokovanie o podmienkach prekážok v práci, ktoré spôsobila hospodárska kríza a prepad prepravných výkonov. Po veľmi konštruktívnom priebehu rokovania dospeli zástupcovia odborových centrál i zamestnávateľ k nasledovnej DOHODE: 

 1. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa pre neturnusových zamestnancov platí od 1. februára 2010 
 2. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa pre turnusových zamestnancov platí od 1. marca 2010
 3. Hodnota náhrad za prekážky v práci je vo výške 70% priemernej mzdy
 4. Obvyklý deň prekážok na strane zamestnávateľa pre zamestnancov v denných zmenách  je jedna pracovná zmena v týždni - vždy v piatok - pri čom v odôvodnených prípadoch pre zabezpečenie úloh pracoviska je možné výnimočne určiť aj iný deň, o čom musia byť zamestnanci vyrozumení najmenej 3 dni vopred!
 5. Obvyklý deň prekážok na strane zamestnávateľa pre turnusových zamestnancov je maximálne 20% z mesačnej normy pracovného času - prekážka na strane zamestnávateľa bude zapracovaná do rozvrhu zmien. Pracovnú zmenu nie je možné z tohto dôvodu krátiť a prekážku v práci nie je možné nariadiť na časť zmeny!
 6. Termín platnosti prekážok na strane zamestnávateľa je s ohľadom na Podnikateľský plán dohodnutý do 31. 12. 2010
 7. Rozsah prekážok v práci v zmysle tejto dohody bude prehodnotený k 30.6.2010 a v prípade zmeny v predpokladanom vývoji výkonov sa dohodnú nové podmienky!
 8. Zamestnávateľ sa zaviazal, že do 30. 6. 2010 nebude vyžadovať od zamestnancov nadpracovávanie vyčerpaných hodín flexi konta. V prípade, ak bude dostatok výkonov a zamestnanec bude chcieť nadpracovať vyčerpané hodiny flexi konta, bude mu to umožnené!

      Zamestnancovi nie je možné v jednom mesiaci nariadiť odpracovanie flexi konta aj prekážku v práci!

      K "Rámcovej dohode" pripraví zamestnávateľ približne 80 "Čiastkových dohôd", ktoré budú na úrovni pracovísk dohadovať zástupcovia zamestnancov a riadiaci zamestnanci s personálnou právomocou.

  OZZŽ bude pri podpise čiastkových dohôd na týchto pracoviskách:

 •  Drieňová 24, Bratislava
 •  S 21 Košice - pracovisko Tupého 4, Bratislava
 •  S 22 Košice - DNP pracovisko Devínska Nová Ves

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

13.01.2020 07:15

Pripravované akcie „Divadlá 2020“.

Vážené kolegyne a kolegovia!   OZZŽ pri CARGO, ZSSK a ŽSR plánuje usporiadať pre svojich členov návštevu...

Celý článok

—————

24.09.2019 07:50

Pozvánka na Novozámocký klobáskový festival - 09.11.2019

Vážení členovia OZZŽ, po ďalšom úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ na klobásovom festivale  v Nových...

Celý článok

—————

04.09.2019 07:24

Pozvánka na na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

Vážení kolegovia,   srdečne Vás pozývame na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu...

Celý článok

—————

28.06.2019 07:38

Súhrnná informácia z 8. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR zo dňa 26. 6. 2019

                    

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————