23.02.2009 15:41

ROZPAKY PO KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ

Dnes pokračovalo ďalším kolom kolektívne vyjednávanie o KZ 2009 ZSSK CARGO. Po stredajšom KV mali dnes všetky OC predložiť zamestnávateľovi jednotný protinávrh k Návrhu zamestnávateľa predloženému na rokovaní dňa 18. 2. 2009. Keďže v stredu prijala FS celý návrh zamestnávateľa, OZZŽ sa rozhodlo pre upravený návrh zamestnávateľa v bode b) článku 31. OZŽ a šesť ostatných OC podporovalo  pôvodný spoločný návrh OC s časovou úpravou od 1.3.2009. Preto dnes očakával zamestnávateľ opäť spoločný návrh OC. Prebiehajúce rokovanie ale neprinieslo posun v názoroch OC. Na požiadanie OZŽ vysvetlil Mgr. Imrich Sloboda prítomným zástupcom zamestnancov text bodu b) v Návrhu zamestnávateľa, ktorý pojednáva o motivačnej zložke mzdy (prémiách). Po jeho vysvetlení zástupcovia OZZŽ oznámili, že súhlasia s predloženým návrhom zamestnávateľa zo dňa 18.2.2009. Zástupcopvia FS, ktorí dňa 18. 2.2009 s predloženým návrhom zamestnávateľa súhlasili, ale požiadali o úpravu článku d), v návrhu, čo vyvolalo nevôľu ostatných OC. Na vyžiadanie FS bola odsúhlasená prestávka, počas ktorej však nedošlo k dohode medzi FS a siedmymi OC. Vznikla patová situácia. Ak sa teraz pýtate, čo tvorí súčasný rozpor medzi OC pri KV, tu je odpoveď:  

Na každej strane je jeden: OZŽ a šesť OC nesúhlasí s tým, aby bol v bode d) Návrhu, zapracovaný jednočlenný príplatok rušňovodiča do tarifnej mzdy

                                                 FS nesúhlasí s tým, aby bol v Návrhu zamestnávateľa zrušený jednočlenný príplatok rušňovodiča z tarifnej mzdy, ktorý už raz OC schválili v spoločnom návrhu predloženom zamestnávateľovi dňa 18.2.2009.

Na základe tu uvedeného, oba tábory presadzujú svoje požiadavky a súhlas s návrhom druhej strany podmieňujú ústupkami. FS je ochotná pristúpiť na požiadavku OZŽ na mzdový nárast vo výške 4% iba za podmienky, že druhá strana bude súhlasiť so zapracovaním jednočlenného príplatku rušňovodiča do tarifnej mzdy. Tento súčasný remízový stav môže trvať iba do 31.3.2009, kedy končí platnosť KZ 2008. Ďalšie kolo KV je na programe v piatok 6.marca a OZZŽ bude na vyjednávaní zastupovať Ing. Peter Tomašovič, tajomník OZZŽ.

V súčasnej situácii súhlasí OZZŽ s každým návrhom, ktorý bude spoločne predložený zamestnávateľovi.

Poďakovanie:

V  súvislosti so žiadosťou o Vaše stanoviská na dve predložené otázky ku Kolektívnemu vyjadnávaniu, vrátilo sa nám zo 103 oslovených zamestnancov ZSSK CARGO celkom 32 odpovedí. Tu sú výsledky:  Na otázku 1.   Súhlasíte za súčasnej situácie s Návrhom zamestnávateľa: Mzdový nárast 0% pri zachovaní KZ z roku 2008 -  ÁNO  / NIE - odpovedalo ÁNO 25 opýtaných 
Na otázku 2. Súhlasíte za všetkých okolností s požiadavkami niektorých OC na: Mzdový nárast od 1.3. o 4% a udržanie výšky prémií na súčasnej hodnote?  ÁNO  / NIE - odpovedalo 5 opýtaných ÁNO a 2 zamestnanci odpovedali, že by zobrali prípadne i nižší mzdový nárast.

Všetkým, ktorí odpovedali na hore uvedené otázky Výbor OZZŽ ďakuje za spoluprácu.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————