13.03.2009 17:00

ÚSMEVY PRESTALI PO PRESTÁVKE

Ďalšie kolo očakávaného kolektívneho vyjednávania neprinieslo žiaden výsledok. Patová situácia pokračuje aj napriek tomu, že Generálny riaditeľ ZSSK CARGO Mgr. Matej Augustín predložil zástupcom zamestnancov všetky dôležité informácie o stave a situácii vo firme.  Z jeho vystúpenia v skrátenej forme vyberáme:

Vláda schválila Návratnú pôžičku pre ZSSK CARGO, ale Ministerstvo financií skúma, či ide o povolenú alebo nepovolenú štátnu pomoc. Podnet k tomu preskúmaniu podali tri ďalšie súkromné železničné spoločnosti, ktoré podnikajú na slovenských koľajach tým, že ministrovi dopravy poslali list, v ktorom protestujú proti narušeniu hospodárskej súťaže v nákladnej železničnej doprave. Firmy LTE Logistik a Transport, Lokorail a Slovenská železničná dopravná spoločnosť považujú za neprípustné, aby štát z peňazí daňovníkov i konkurentov dotoval štátnu Železničnú spoločnosť Cargo. Uvedená trojica súkromníkov pripravuje ďalšie právne kroky, vrátane podnetu na komisiu EU. Smernica EU pre pôžičky a štátnu pomoc má presne stanovené pravidlá. O to je pozícia CARGA ťažšia! Oprávnenosť pôžičky je vtedy, ak smeruje ku stabilizácii firmy, nesmie sa opakovať a firma musí mať spracovaný taký reštrukturalizačný plán, pri ktorého plnení dokáže žiť i v budúcnosti.

V súčasnosti vedenie hľadá banky v SR, ktoré by predložili ponuku na úver. Súčasný stav financií je kritický. Napriek súhlasu Vlády peniaze do CARGA a ani do ŽSR neprišli. Kritické je uhrádzanie bežných výdavkov - energie, trakčná nafta, materiál a ďalšie.

Výkony firmy poklesli o 43%. Situácia sa nezhoršuje, ale ani nelepší. Na prevádzkovú réžiu v súčasnosti už chýba 19 916 351,- EUR (600 miliónov Sk) a táto strata sa stále zvyšuje. Generálny riaditeľ ZSSK CARGO preto rieši, ako získať peniaze za každú cenu a splniť pri tom požiadavky vlády. Uvedená situácia bola oznámená ministrovi dopravy. Ak peniaze v podobe pôžičky prídu, firma sa zachráni. Ak nie, môže už skoro dôjsť k ekonomickému kolapsu.

Ide o tázku života a smrti, aby peniaze do CARGA natiekli. Vďaka ministrovi došlo na rokovanie Vlády o CARGU a ŽSR. Dnes sme oslovili prvé banky na indikatívne ponuky pôžičky pre CARGO. Ak by sme viac ako 30 dní neplatili záväzky, mohlo by dôjsť až ku exekúcii majetku CARGO. Preto máme vytvorenú skupinu, ktorá denne situáciu v CARGU monitoruje.. Musíme vyriešiť 4 otázky:

  1. žiadosť o finančnú výpomoc
  2. pripraviť a predložiť reštrikčné opatrenia - z toho vyplýva ďalšia otázka: Ako z troch balíkov po 600 miliónov Sk zrušiť 600 miliónov Sk. 
  3. Koľko a akých zamestnancov nechať doma za určité percento z platu
  4. Optimalizovať počet zamestnancov na základe produktivity práce

V tejto chvíli požiadal predseda GR OZŽ pána GR ZSSK CARGO o hľadanie kompromisov bez emócií. Odpoveď GR bola nasledovná:

Predstavenstvo prenieslo jednočlenný príplatok do tarifnej mzdy preto, lebo všetky prevádzkové procesie majú variabilnú motivačnú zložku mzdy rovnakú, ale rušňovodiči majú aj jednočlenný príplatok. Ak porovnáme zamestnancov - vozmajstra, pracovníka dielne a rušňovodiča, tak všetci prídu zhruba o 1200,- Sk, ale rušňovodiči aj o ďalších 2200,- Sk a tým by sme rušňovodiča poškodili!

Po týchto slovách vypukli protesty zo strany Únie železničných zamestnancov a OZŽ. OZŽ navrhol, aby išli všetky príplatky všetkým zamestnancom do tarifov. K tomu okamžite zareagoval GR a povedal: "Nemusím vysvetľovať, prečo sa Predstavenstvo takto rozhodlo. Pokiaľ ale chcete, dáme do protokolu z kolektívneho vyjednávania, že si každý 47-my zamestnanec utiahne opasok vzhľadom na produktivitu práce, alebo dajte návrh, o koľko všetkým znížime mzdu! Alebo sa budeme v tejto chvíli baviť o produktivite práce, že: 1. Všetci si utiahneme opasky, alebo 2. Časť zamestnancov zostáva a časť "sedí na lavičke". Takáto situácia tu ešte nikdy nebola. Nástojím na tom, aby sme sa dohodli! Sú tu DVA protichodné názory. Nevozíme tovar, a keďže to všetci ako sme tu akceptujeme, musíme urobiť spoločný krok! Manažment iný návrh bodu 31 KZ nemôže dať! - a to nevieme, či o pol roka nebudeme znovu rokovať ak nebude na výplaty. Máme nôž na krku a nemáme na výplaty. Slučka okolo krku sa sťahuje! Firma má záujem riešiť kolektívnu zmluvu, nechce ísť na Zákonník práce. V extrémnom prípade by zostala v platnosti KZ 2008 ale bez bodu 31! Ak tu OZŽ hovorí o solidarite, sú na to rôzne metódy. Prípadne aj taká, "kto nepracuje, nech neje!" Ale, ak by sme toto spravili, čo v prípade, ak sa situácia zmení k lepšiemu? Vieme, že zamestnanci majú zmluvy a chcú robiť. Chcem, aby ľudia robili a dostali mzdy, aj keď zatiaľ na to nemáme výkony! OZŽ žiada zachovať zamestnanosť a na druhej strane žiada navýšenie o 4%. To sa nedá. Sadnime si spolu a o 3 mesiace uvoľnime 3 000 ľudí. Potom dajme ostatným o 10% viac. Toto by ale bolo porušenie sľubu Premiéra o dodržaní zamestnanosti!

Nasledovala 65 minútová prestávka vyžiadaná OC na prerokovanie spoločného protinávrhu. Tu prestali úsmevy a začali tvrdé slová. Keďže nedošlo k dohode ani po určenom čase, kolektívní vyjednávači za CARGO prišli na ďalšie pokračovanie. Mgr. Sloboda zosumarizoval názory OC nasledovne. OZŽ a ďalších 6 OC žiadajú navýšenie mzdy o 4% a zrušenie jednočlenného príplatku rušňovodiča z tarifnej mzdy. FS a OZZŽ súhlasia s Návrhom zamestnávateľa predloženým 18.2. 2009 s tým, že FS žiada  79,- EUR do tarify, čo je o 6,- EUR viac ako bolo v návrhu zamestnávateľa dňa 18.2.2009.

Prezident FS pán Milan Hošták po tomto resumé požiadal zástupcov zamestnávateľa, aby došlo na rozhodnutie rozhodcu, o ktorom návrhu sa bude vyjednávať. Uviedol, že v Memorande, podpísanom OZŽ je uvedené zachovanie zamestnanosti v prípade, ak nebude mzdový nárast. A zrazu práve zo strany OZŽ je požiadavka na mzdový nárast! Zamestnávateľ postupoval neštandardne, keď podpísal Memorandum iba s jednou odborovou centrálou. Zástupcovia zamestnávateľa oznámili, že návrhy predložia Predstavenstvu, ktoré rozhodne ako ďalej.

V rôznom predniesol Ing. Peter Markech úpravy paušálov telefofonických liniek OC. Na základe diskusie bolo dohodnuté, že CARGO predloží telefónne linky ktoré chce zrušiť a linky na ktorých chce obmedziť limit paušálu. Jeden telefón - jedna linka stojí firmu mesačne 13,- EUR bez hovorného. V krízovom režime sa to musí zmeniť.

Záverom sa zástupcovia zamestnávateľa s OC dohodli na ďalšom termíne KV. Bude sa konať v piatok 27. marca od 9:00 hodiny vo Valčíku.

Už dnes je viac ako isté, že ďalšie rokovanie bude pod časovým tlakom. Tak sa nechajme prekvapiť...

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————