30.08.2011 07:46

V CARGU RASTIE NESPOKOJNOSŤ

Dňa 26.8.2011 - minulý  piatok, sa v budove ZSSK CARGO na Drieňovej 24 uskutočnilo rokovanie vedenia ZSSK CARGO a zástupcov zamestnancov s nasledovným programom:

  1. Prerokovanie organizačných zmien, z ktorých vyplýva optimalizácia zamestnanosti
  2. Informácia z rokovania Predstavenstva ZSSK CARGO
  3. Rôzne

K bodu 1.

Ku 1.8.2011 bol predložený podľa uznesenia Predstavenstva zo dňa 23.8.2011 nasledovný návrh optimalizácie funkčných miest v ZSSK CARGO:

Úsek GR.......................................... 3 funkčné miesta (ďalej len FM),

Úsek prevádzky ............................ 56 FM

Úsek služieb ................................... 2 FM

Úsek služieb ŽKV ........................... 5 FM

Spolu ZSSK CARGO:....................66 FM

Zástupcovia zamestnancov predložili výhrady voči takto predloženému „prerokovaniu optimalizácie“ s tým, že nevedia dôvody znižovania zamestnancov a ani kritériá, podľa ktorých sú vyberaní zamestnanci.

FS poukázala na to, že takto predložený materiál považuje iba za informáciu a nie za prerokovanie návrhu optimalizácie. Zníženie zálohy je neopodstatnené, keďže i v predchádzajúcom období boli odpracované nadčasové hodiny.

K bodu 2. – poskytol zamestnávateľ informáciu o „odpredaji majetku“ do ZSSK k 30.11.2011. K tomu žiadalizástupcovia zamestnancov odpoveď, či sú zamestnanci povinní odísť do ZSSK. R O5 podal informáciu, že nakoľko zamestnancom sa nebude meniť podstatná časť pracovnej zmluvy (zostane pracovisko i mzda .....), zamestnanci nemajú na výber.

Bod 3 –  FS vysvetlila že sa predchádzajúceho stretnutia vedenia a zástupcov zamestnancov nezúčastnili ich zástupcovia zámerne, ako odpoveď na to, že nakoľko na ich pozvánku na stretnutie člena predstavenstva s Radou FS, bola reakcia podpredsedu predstavenstva taká, že v deň zasadnutia rady zvolal „operatívnu poradu“, a preto sa stretnutia nemohol zúčastniť ani ÚR.

Bod 4 -  Vedenie ZSSK CARGO predložilo rozhodnutie o zrušení Sociálneho programu VI. Dôvodom tohto zrušenia je to, že ku ZSSK prechádza dňom 30. 11. veľká časť zamestnancov údržby a opráv, vrátane k nim priradených persionalistov a TH zamestnancov, ktorí sú započítaní do počtu 1800 zamestnancov ZSSK CARGO plánovaných v rámci optimalizácie a preto už sociálny program nie je potrebný.

Po ukončení stretnutia vedenia a zástupcov zamestnancov požiadala FS zástupcov zamestnancov z ostatných OC o krátke stretnutie, na ktorom informovali ostatné OC, že pripravujú vyhlásenie štrajkovej pohotovosti. Keďže dôvod tohto kroku je vysvetlený v BODE 3, dôvod je iba na strane FS, preto mimo ŽROS zatiaľ nezískali k tomuto kroku podporu.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

11.01.2019 14:14

Súhrnná informácia o vyhlásení štrajkovej pohotovosti na ŽSR

  Dnes 11. januára 2019 sa zišli odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR na Generálnom riaditeľstve ŽSR, Klemensova...

Celý článok

—————

11.01.2019 14:12

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK

  8. 1. 2019 zamestnávateľ súhlasil so sprostredkovateľom navrhnutým zástupcami zamestnancov v spore...

Celý článok

—————

21.12.2018 15:48

Súhrnná informácia zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 zo dňa 20.12.2018

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových...

Celý článok

—————

14.12.2018 13:36

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK konaného dňa 14.12.2018

Dňa 14.12.2018 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Bola dosiahnutá dohoda v Smernici pre...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


2% z Vašej dane pre OZZŽ

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————

06.02.2018 11:44

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2018 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————