15.01.2010 16:42

VÝZVA GR ZSSK ing. Milana CHÚPEKA k Odborovým centrálam

   Vážení páni predsedovia a prezidenti odborových orgánov odborových organizácií,

dovoľte mi v mene vedenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. osloviť Vás ohľadom rastu priemernej mzdy v roku 2010.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. po vyhodnotení skutočného výsledku hospodárenia za obdobie 1-11/2009 a kvalifikovaného odhadu na obdobie 12/2009 očakávala v roku 2009 priaznivý výsledok hospodárenia. Z tohto dôvodu rozhodlo Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. o vyplatení mimoriadnej odmeny generálneho riaditeľa. Toto rozhodnutie malo vplyv na priemernú mzdu za rok 2009. Podľa predbežných výsledkov skutočná priemerná mzda za rok 2009 dosiahla výšku 826,79 €, čo je o 8,48 € viac ako bola plánovaná priemerná mzda na rok 2009 (z toho je 2,46 € za odmenu a 3,45 € za preplatenú nadčasovú prácu v mesiacoch 11 a12/2009).

S potešením môžem konštatovať, že Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. splnila záväzok v oblasti miezd dohodnutý v kolektívnej zmluve a tiež preplatenie nadčasovej práce splnilo predpokladaný účel, nakoľko do roku 2010 sa prenieslo iba 6917 hodín, čo je najmenej za posledné roky.

Ale súčasne dodávam, že skutočne dosiahnutá priemerná mzda za rok 2009 je výrazne vyššia ako bola plánovaná.

Vážení páni predsedovia a prezidenti,

- rok 2010 bude veľmi náročný v oblasti hospodárenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.  Podnikateľský plán na rok 2010 má naplánovanú stratu - aj z dôvodu, že rozpočtované príjmy  od štátu pokrývajú iba obdobie 1-8/2009. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z uvedeného dôvodu prehodnocovala všetky plánované náklady, v rámci nich i mzdy. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v Podnikateľskom pláne nedisponuje prostriedkami, z ktorých by mohla garantovať zvýšenie miezd.

Z tohto dôvodu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., zotrváva na pôvodnom návrhu o zachovaní priemernej mzdy na úrovni roka 2009. V prípade priaznivého výsledku hospodárenia Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., vyplatí mimoriadnu odmenu každému zamestnancovi. Vyplatením tejto odmeny, tak ako v roku 2009, i v roku 2010 príde k rastu priemernej mzdy. Pokyny vypracovať návrh bodu 39 kolektívnej zmluvy v tomto znení už obdržali kolektívni vyjednávači za zamestnávateľa. 

Vážení páni predsedovia a prezidenti,

týmto listom som Vás chcel oboznámiť o situácii v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v r.2010 v oblasti odmeňovania zamestnancov. Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že na základe skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2009 a predloženého návrhu prehodnotíte Vaše požiadavky na rast priemernej mzdy v roku 2010.

S úctou

V Bratislave, dňa 15.01.2010                                      Ing. Milan Chúpek, PhD. v. r.

                                                                       predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

                                                                            Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Dnes, v priebehu rokovania na CARGU dohodli všetky OC spoločný termín KV na ZSSK a dohodli sa na termíne 27. januára 2010 na Rožňavskej 1 v Bratislave, čím sa otvoril priestor pre doriešenie sporného bodu 39 - Mzdy v KZ 2010.

—————

Späť


Novinky

30.06.2021 12:40

Pozvánka na Športový deň - Čertov

  Odborový Zväz Zamestnancov Železníc   PRE  VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH...

Celý článok

—————

08.06.2021 08:16

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu OZZŽ

  Vážení členovia, pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2021 (streda) o...

Celý článok

—————

17.09.2020 11:51

Vážené kolegyne a kolegovia! Bowlingový turnaj“ v termíne 23.9.2020 sa neuskutoční. Pokiaľ to situácia umožní, turnaj sa bude konať v mesiaci december 2020 ( cca. 8.12.2020).

    Vzhľadom na situáciu v Bratislave – COVID 19 a prijaté protiepidemické opatrenia sa...

Celý článok

—————

22.06.2020 08:27

POZVÁNKA na VČS

Vážení členovia,   pozývame Vás na „Výročnú členskú schôdzu OZZŽ“, ktorá sa uskutoční dňa 23.6.2020 (utorok)...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

31.01.2021 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2021 pokiaľ to „Pandemická...

Celý článok

—————