15.01.2010 16:42

VÝZVA GR ZSSK ing. Milana CHÚPEKA k Odborovým centrálam

   Vážení páni predsedovia a prezidenti odborových orgánov odborových organizácií,

dovoľte mi v mene vedenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. osloviť Vás ohľadom rastu priemernej mzdy v roku 2010.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. po vyhodnotení skutočného výsledku hospodárenia za obdobie 1-11/2009 a kvalifikovaného odhadu na obdobie 12/2009 očakávala v roku 2009 priaznivý výsledok hospodárenia. Z tohto dôvodu rozhodlo Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. o vyplatení mimoriadnej odmeny generálneho riaditeľa. Toto rozhodnutie malo vplyv na priemernú mzdu za rok 2009. Podľa predbežných výsledkov skutočná priemerná mzda za rok 2009 dosiahla výšku 826,79 €, čo je o 8,48 € viac ako bola plánovaná priemerná mzda na rok 2009 (z toho je 2,46 € za odmenu a 3,45 € za preplatenú nadčasovú prácu v mesiacoch 11 a12/2009).

S potešením môžem konštatovať, že Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. splnila záväzok v oblasti miezd dohodnutý v kolektívnej zmluve a tiež preplatenie nadčasovej práce splnilo predpokladaný účel, nakoľko do roku 2010 sa prenieslo iba 6917 hodín, čo je najmenej za posledné roky.

Ale súčasne dodávam, že skutočne dosiahnutá priemerná mzda za rok 2009 je výrazne vyššia ako bola plánovaná.

Vážení páni predsedovia a prezidenti,

- rok 2010 bude veľmi náročný v oblasti hospodárenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.  Podnikateľský plán na rok 2010 má naplánovanú stratu - aj z dôvodu, že rozpočtované príjmy  od štátu pokrývajú iba obdobie 1-8/2009. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z uvedeného dôvodu prehodnocovala všetky plánované náklady, v rámci nich i mzdy. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v Podnikateľskom pláne nedisponuje prostriedkami, z ktorých by mohla garantovať zvýšenie miezd.

Z tohto dôvodu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., zotrváva na pôvodnom návrhu o zachovaní priemernej mzdy na úrovni roka 2009. V prípade priaznivého výsledku hospodárenia Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., vyplatí mimoriadnu odmenu každému zamestnancovi. Vyplatením tejto odmeny, tak ako v roku 2009, i v roku 2010 príde k rastu priemernej mzdy. Pokyny vypracovať návrh bodu 39 kolektívnej zmluvy v tomto znení už obdržali kolektívni vyjednávači za zamestnávateľa. 

Vážení páni predsedovia a prezidenti,

týmto listom som Vás chcel oboznámiť o situácii v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v r.2010 v oblasti odmeňovania zamestnancov. Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že na základe skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2009 a predloženého návrhu prehodnotíte Vaše požiadavky na rast priemernej mzdy v roku 2010.

S úctou

V Bratislave, dňa 15.01.2010                                      Ing. Milan Chúpek, PhD. v. r.

                                                                       predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

                                                                            Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Dnes, v priebehu rokovania na CARGU dohodli všetky OC spoločný termín KV na ZSSK a dohodli sa na termíne 27. januára 2010 na Rožňavskej 1 v Bratislave, čím sa otvoril priestor pre doriešenie sporného bodu 39 - Mzdy v KZ 2010.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————