22.02.2011 17:55

Z ROKOVANIA NA CARGU

V PRVEJ RADE PÁR VYSVETĽUJÚCICH SLOV:

V rámci rokovania na MDVRR SR dňa 10.2.2011 - ako si niektorí zamestnanci vysvetľovali nebolo OC podpisované schvaľovanie prepúšťania zamestnancov. Všetky 3 strany - OC - MDVRR a Zástupcovia ZSSK  CARGO, ZSSK i ŽSR predniesli svoje stanoviská a súčasne GR ZSSK CARGO predniesol vysvetlenie a požiadavku na možnosť uvoľňovania zamestnancov, ku ktorej sa všetci vyjadrili. Ako z údajov GR vyplynulo, pôvodný zámer firmy uvoľniť 2 x 1250 zamestnancov, bol nakoniec upravený na strop 450 + 200....

Dnes - 22. februára 2011 pokračovalo rokovanie na CARGU.

Za  účasti zástupcov zamestnávateľa, podpredsedu Predstavenstva Ing. Mgr. Martina Štochmaľa PhD, a OC, boli prerokované  nasledovné okruhy:

  1. Mzdový vývoj za rok 2010, kde došlo k požiadavke FS na výšku vyplatenej prémie v roku 2010. Za OZZŽ predseda upozornil, že THZ zamestnanci neustále prichádzajú o prémie a nie je dôvod, aby sa OC s ohľadom na výšku prémií rozhádali.  V ďalšom bolo vyjadrené, že: "... prevádzkoví zamestnanci pociťujú krivdu, lebo prémie sú minimálne a napriek tomu tu boli "zlaté padáky..."
  2. V druhom bode predložil zamestnávateľ materiál, v ktorom oboznámil prítomných, že Predstavenstvo navrhlo optimalizáciu pre rok 2011, bude však v utorok 1.marca predložený počet opätovne prerokovávať. Ide o 275 zamestnancov v priebehu celého roka.  V rámci Ú 40 dôjde k presunu niektorých THP do robotníckych funkcií. Časový harmonogram bude všetkým OC obratom zaslaný.  
  3. Do Smernice o poskytovaní cestovných náhrad predložila FS návrh zmeny. Za mesiac február bude náhrada za pracovné cesty vykonaná podľa Smernice. Predstavenstvo prerokuje návrh s ohľadom na ekonomický dopad a výsledok oznámi OC.
  4. KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE - Zamestnávateľ požiadal OC o prehodnotenie spoločného Návrhu OC zo dňa 11.1.2011. a podpredseda Predstavenstva veľmi podrobne vysvetlil všetky dôvody strát ZSSK CARGO idôvody, prečo nemôže firma pristúpiť na Návrh OC. Súčasný stav s výplatami zamestnancov je pokrytý do apríla. Pokiaľ dôjde k prepadu tržieb, mzdy za máj môžu byť ohrozené... Iba úroky za pôžičky vyjdú CARGO na 18 miliónov EUR ročne! Nárast mzdy o 1% stojí 1,2 milióna EUR. Ak by bol zamestnávateľ prvého januára 2010 nechal všetkých zamestnancov doma a dal by im po 10 tisíc EUR, dlh by bol presne taký vysoký, ako je dnes! Pán Hošták preto uviedol, že ak by CARGO zabojovalo o "červenú" naftu, získali by sa peniaze ... Predseda OZŽ uviedol, že kolektívne vyjednávanie je o cene práce. Revitalizáciu by mal riešiť štát a keďže sa náklady občanov zvyšujú, aj železničiari sú občania. V rôznorodej diskusii odzneli okrem iného i upozornenia na to, že za tak nízke mzdy v 5 TT - čo činí 380 EUR mesačne a je to kritcké, už zostane robiť iba málokto a môže sa stať, že prevádzkové profesie zrazu nebudú... Nakoniec dostal podpredseda Predstavenstva konkrétnu otázku: "Je možné preklopiť KZ 2010 a o mzdách rokovať neskôr?" - Odpovedal pán podpredseda nasledovne: "Nemôžem sa k tomu vyjadriť, nemám to naštudované."
  5. Záverom sa OC dohodli so zamestnávateľom na termíne KV, ktoré bude v utorok 8.3.2011 a na programe budú iba 2 body: Kolektívna zmluva 2011 a Plán a rozpočet sociálneho fondu.

—————

Späť


Kontakt

Ing. Peter Tomašovič predseda OZZŽ

Drieňová 24
Bratislava
820 09


+421 2 2029 7052
Číslo účtu nájdete v záložke KONTAKTYNovinky

24.09.2019 07:50

Pozvánka na Novozámocký klobáskový festival - 09.11.2019

Vážení členovia OZZŽ, po ďalšom úspešnom účinkovaní našich „Bielych tuleňov“ na klobásovom festivale  v Nových...

Celý článok

—————

04.09.2019 07:24

Pozvánka na na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu Soni Janíčkovej

Vážení kolegovia,   srdečne Vás pozývame na 16. ročník bowlingového turnaja a zároveň 11. ročník Memoriálu...

Celý článok

—————

28.06.2019 07:38

Súhrnná informácia z 8. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR zo dňa 26. 6. 2019

                    

Celý článok

—————

24.06.2019 07:22

Súhrnná informácia z pracovného stretnutia v rámci kolektívneho vyjednávania o zaradení zamestnancov do nových tarifných tried zo dňa 20. 6. 2019

Dňa 20.6.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v rámci  kolektívneho vyjednávania na ŽSR o  zaraďovaní...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

11.02.2019 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2019 so zameraním na regeneráciu...

Celý článok

—————

11.01.2019 13:46

Vyhlásená Štrajková pohotovosť na ŽSR

Celý článok

—————