22.02.2011 17:55

Z ROKOVANIA NA CARGU

V PRVEJ RADE PÁR VYSVETĽUJÚCICH SLOV:

V rámci rokovania na MDVRR SR dňa 10.2.2011 - ako si niektorí zamestnanci vysvetľovali nebolo OC podpisované schvaľovanie prepúšťania zamestnancov. Všetky 3 strany - OC - MDVRR a Zástupcovia ZSSK  CARGO, ZSSK i ŽSR predniesli svoje stanoviská a súčasne GR ZSSK CARGO predniesol vysvetlenie a požiadavku na možnosť uvoľňovania zamestnancov, ku ktorej sa všetci vyjadrili. Ako z údajov GR vyplynulo, pôvodný zámer firmy uvoľniť 2 x 1250 zamestnancov, bol nakoniec upravený na strop 450 + 200....

Dnes - 22. februára 2011 pokračovalo rokovanie na CARGU.

Za  účasti zástupcov zamestnávateľa, podpredsedu Predstavenstva Ing. Mgr. Martina Štochmaľa PhD, a OC, boli prerokované  nasledovné okruhy:

  1. Mzdový vývoj za rok 2010, kde došlo k požiadavke FS na výšku vyplatenej prémie v roku 2010. Za OZZŽ predseda upozornil, že THZ zamestnanci neustále prichádzajú o prémie a nie je dôvod, aby sa OC s ohľadom na výšku prémií rozhádali.  V ďalšom bolo vyjadrené, že: "... prevádzkoví zamestnanci pociťujú krivdu, lebo prémie sú minimálne a napriek tomu tu boli "zlaté padáky..."
  2. V druhom bode predložil zamestnávateľ materiál, v ktorom oboznámil prítomných, že Predstavenstvo navrhlo optimalizáciu pre rok 2011, bude však v utorok 1.marca predložený počet opätovne prerokovávať. Ide o 275 zamestnancov v priebehu celého roka.  V rámci Ú 40 dôjde k presunu niektorých THP do robotníckych funkcií. Časový harmonogram bude všetkým OC obratom zaslaný.  
  3. Do Smernice o poskytovaní cestovných náhrad predložila FS návrh zmeny. Za mesiac február bude náhrada za pracovné cesty vykonaná podľa Smernice. Predstavenstvo prerokuje návrh s ohľadom na ekonomický dopad a výsledok oznámi OC.
  4. KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE - Zamestnávateľ požiadal OC o prehodnotenie spoločného Návrhu OC zo dňa 11.1.2011. a podpredseda Predstavenstva veľmi podrobne vysvetlil všetky dôvody strát ZSSK CARGO idôvody, prečo nemôže firma pristúpiť na Návrh OC. Súčasný stav s výplatami zamestnancov je pokrytý do apríla. Pokiaľ dôjde k prepadu tržieb, mzdy za máj môžu byť ohrozené... Iba úroky za pôžičky vyjdú CARGO na 18 miliónov EUR ročne! Nárast mzdy o 1% stojí 1,2 milióna EUR. Ak by bol zamestnávateľ prvého januára 2010 nechal všetkých zamestnancov doma a dal by im po 10 tisíc EUR, dlh by bol presne taký vysoký, ako je dnes! Pán Hošták preto uviedol, že ak by CARGO zabojovalo o "červenú" naftu, získali by sa peniaze ... Predseda OZŽ uviedol, že kolektívne vyjednávanie je o cene práce. Revitalizáciu by mal riešiť štát a keďže sa náklady občanov zvyšujú, aj železničiari sú občania. V rôznorodej diskusii odzneli okrem iného i upozornenia na to, že za tak nízke mzdy v 5 TT - čo činí 380 EUR mesačne a je to kritcké, už zostane robiť iba málokto a môže sa stať, že prevádzkové profesie zrazu nebudú... Nakoniec dostal podpredseda Predstavenstva konkrétnu otázku: "Je možné preklopiť KZ 2010 a o mzdách rokovať neskôr?" - Odpovedal pán podpredseda nasledovne: "Nemôžem sa k tomu vyjadriť, nemám to naštudované."
  5. Záverom sa OC dohodli so zamestnávateľom na termíne KV, ktoré bude v utorok 8.3.2011 a na programe budú iba 2 body: Kolektívna zmluva 2011 a Plán a rozpočet sociálneho fondu.

—————

Späť


Novinky

19.05.2023 08:41

Ponuka zájazdu : Zámok v Laxenburgu s plavbou a čokoládovňa

Vážené kolegyne a kolegovia!   V rámci plánu činnosti na rok 2023 bola vybraná aj akcia: Zámok v...

Celý článok

—————

19.05.2023 08:35

Ponuka Bojnice 2023 (01.09.2023 - 03.09.2023)

Odborový zväz zamestnancov železníc pre svojich členov a všetkých železničiarov a rodinných...

Celý článok

—————

04.04.2023 10:18

Športový deň pri príležitosti MDD - SIP Strečno

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY a PRIATEĽOV od...

Celý článok

—————

04.06.2022 10:00

Športový deň pri príležitosti MDD

Odborový Zväz Zamestnancov Železníc PRE  SVOJICH ČLENOV a VŠETKÝCH ŽELEZNIČIAROV,  ICH RODINY...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Odborový zväz zamestnancov železníc

19.02.2024 00:00

Ako postupovať pri darovaní vašich 2% pre OZZŽ

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci železníc a ich priatelia! Výbor OZZŽ sa na Vás Touto cestou obracia s prosbou o poskytnutie 2% Vašej dane pre náš Odborový zväz zamestnancov železníc. Vami poskytnutý príspevok použijeme na programové ciele roku 2024 . Veríme, že k tejto výzve...

Celý článok

—————